Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerfamiljshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 89 st lägenheter. Tomten ligger i hörnan Föreningsgatan/Västra Långgatan, i den sydöstra delen av den nya stadsdelen Stationsstaden.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningar, ca 40 lägenheter. Mark kommer att säljas till blivande byggherre.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Rivning -och saneringsarbeten under september 2018, grundarbeten under oktober 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.
Nybyggnad av småhus i Hofterup
Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 4
Igångsättning tidigast 2021. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Ombyggnad av tak m.m. på fastighet i Kävlinge
Igångsättning våren/sommaren 2019. Projektet avser ombyggnad av tak på fastighet. I projektet ingår även nytt fläktrum på tak samt ventilationsarbeten .
Takarbeten på fastigheter i Kävlinge
Avser komplett renovering av takytor som inte har blivit renoverade tidigare. Kommer att delas upp i fyra huvuddelar och kommer att utföras under fyra åt. Avser 10 huskroppar o 1. 2 resp 3 våningsplan.
Uppgradering av brandskydd med kompletterande arbeten i Furulund, Kävlinge.
Projektet avser ny takuppbyggnad för fläktrummet på vinden på högdelen. Nytt FTX-ventilationsaggregat (för lägenheter) på vinden på högdelen samt kompl ventarbeten på övriga våningsplan. Nya brandbackspjäll och utbyte av spiskåpor i samtliga lägenheter. Ny tillträdesanordning till vinden på högdelen via förlängning av bef. spiraltrappa i trapphus 1. Ny taksäkerhet och röklucka på yttertak till högdelen. Sprinkling av fastigheten med ny sprinklercentral i källaren. Nytt brandlarm mm. Nytt porttelefonsystem. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Kävlinge
Nybyggnad av 14 enbostadshus Hofterup 17:128,17:126,17:131,17:130,17:121,17:123,17:125,17:135,17:132,17:137,17:138,17:139,17:136,17:129.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av 3 radhus samt komplementbyggnad Hofterup 3:108,3:109,3:110.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Uppförande av 10 st radhus fördelade på två huskroppar med tillhörande förråd och miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad utrymningstrappor och tillbyggnad av balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Förhandsbesked om/tillbyggnad av enbostadshus.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: