Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 80 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter och en verksamhetslokal i en sammanbyggd huskropp med gemensam källare samt 4 st radhuslägenheter Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Nybyggnad av trygghetsbostäder, familjecentral m.m. i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av trygghetsbostäder, vårdcentral samt familjecentral.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage med 50 p-platser. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 6 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter -hyresrätter.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt totalrenovering av flerbostadshus i 3 huskroppar i 4 plan. I projektet ingår även ombyggnad av allmänna utrymmen i bottenplanen till totalt 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, 1-3 rum och kök med boytor på ca 31-72 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 22 st radhuslägenheter i 6 längor i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av ett flerbostadshus i 8 våningar med 32 lgh, rivning av 2 komplementbyggnader. Hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i 4 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 5
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar renovering av fönster, balkonger, fasader samt entréer. Nya skärmtak. Objektets läge: Fyrverkaregatan 12, 14, 16.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 15 radhuslägenheter i 4 längor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad LSS-boende i 1 huskropp med 5 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Renovering av vårdboende, Ödåkra
Avser renovering av vårdboende med mattbyte, köksbyte, elarbeten, vs och målning. Projektet kommer utföras i etapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Renovering av vårdboende i Helsingborg
Projektet omfattar renovering av vårdboende som omfattar fönsterbyte, mattbyte, elarbeten och målning samt renovering och byte av VVS-anläggning. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Rivning av bostäder i Helsingborg
Projektet avser rivning av bostadsområde där arbetena omfattar rivning, demontering, sanering, sortering och återvinning. Objektets läge: Grönkullagatan 21, 23, 25, 27.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
RFI rörande ramavtal avseende måleritjänster för Helsingborgshem
Avser ramavtal avseende RFI Måleritjänster invändigt inom Helsingborgshems fastighetsbestånd.
Trygghetscertifiering Kronan i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar. Entreprenadarbete enligt förfrågningsunderlag i sin helhet för fastigheterna Kronan 23 Wreangelsgatan 14-18, Kronan 24 Erik Dahlbergsgatan 35 och Kronan 34 Erik Dahlbergsgatan 39 .
Ombyggnad till bostad i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.
Trygghetscertifiering i bostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av källare samt miljörum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, inglasning av pergola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkong lgh 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, ny dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Låssystem-,skyltar-, energibesparande åtgärder.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus - fasad mot norr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus, glasräcke på balkong.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nybyggnad balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av bostäder och toaletter Helsingborg
Avser rivning av bostäder och toaletter vid Grenadjärgatan 17 i Helsingborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för underhållsåtgärder av flerbostadshus.
Rivning av bostadshus och växthus m.m. i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inkl. komplementbyggnader, pannhus, lada och växthus på Kv Ljusekulla, yta 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkonger, hantverkaregatan 28-34.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus med komplementbyggnad, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655228.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Helsingborg
Avser framtida planer för byte av tvättmaskiner i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: