Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan + källare. Rivningsarbeten påbörjas tidigast under Q1 2020 och grundarbeten tidigast under sommaren 2020.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 126 lägenheter i 1 huskropp i 5-7 plan -bostadsrätter. Parkeringsgarage under mark. I projektet ingår även solceller samt vakuum avloppssystem.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av bostadsområde i Helsingborg
(Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-tal lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.
Strategisk samverkan för nybyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Finns planer att påbörja drygt 600 nya lägenheter under perioden 2020 – 2024.
Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1 hus med ca 30 lägenheter, 7-8 våningar. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 5 våningar med 28 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Renovering av tätskikt, markarbeten m.m. vid fastighet i Helsingborg
Åtgärder omfattar: • Renovering av gårdsbjälklag, fram- och baksida. • Utemiljö med grönytor, park- och lekutrustning. • Asfaltering gångytor, parkeringsytor • Upphöjning med massor och utförande av hårdgjord yta samt anpassning av nivåskillnad på baksidan för tillträde till byggnad vid ombyggnation med tillskapande av marklägenheter. ( På Söder i Helsingborg äger Rikshem fastigheten Böhmen 19 som avser flerbostadshus med 60 stycken lägenheter i 6 våningsplan. Till fastigheten finns det ett underjordiskt bilgarage med plats för 115 bilparkeringar, hotellverksamhet i bottenplan samt en tomställd lokal i södra delen av fastigheten. I källarplan finns undercentral, tvättstuga, torkrum och lägenhetsförråd. Yttermiljö på baksidan av fastigheten och asfalterad markyta med 48 bilparkeringar på framsidan. Byggnadsåret är 1967 ).
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av ca 10 bostäder i form av radhus, parhus och kedjehus. Igångsättning anhängigt intressenter.
Avser nybyggnad av radhus på Råå, H-borg
Avser nybyggnad av två radhuslängor i 2- 3 plan med 5 lägenheter.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser trygghetscertifering av fastigheter vid Pelikanen 11: Föreningsgatan 18,20, Kompanigatan 15 och Erik Dahlbergsgatan 11 samt Viktoria 19: Aschebergsgatan 1 I Helsingborg. Översiktlig information om objektet: Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Helsingborg
Avser nybyggnad av 10 st övernattningsstugor.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Renovering av hissar i bostadshus i Helsingborg
Omfattar renovering/modernisering av 2 hissanläggningar
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg. Omfattar takbyte, ommålning, byte av fönster på Björnbäret 1 & Hallonet 1 i Helsingborg.
Om- och nybyggnad av lokalt datanät inom Rikshems bestånd i Helsingborg
Projektet avser fortsatt om- och nybyggnad av lokalt datanät inom delar av Rikshems bestånd i Helsingborg. Man avser att utföra datanät med fiber till samtliga lägenheter och lokaler samt kopparnät till fastighetsfunktioner och att sammanbinda vissa byggnader. Slutprodukten skall bli ett komplett fungerande datanät med minst en intern länk till varje lägenhet. Objekt: 2.1 JAGTEN 7 2.2 KUNGSFÅGELN 5 2.3 TUPPEN 15
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av två stycken hissar inom kv Ernst 3 vid Dalhemsvägen 69, Helsingborg. Option ingår under obj.nr 1586191.
Ramavtal avseende serviceavtal för dörr och portautomation inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande serviceavtal för dörr och portautomatik inom Helsingborgs stads fastigheter. Avtalstid:
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av yttertaket på flerbostadshuset.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 11 radhus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av värmeväxlare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av utomhusmiljö samt energisparande åtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte dörrar.
Utvändigt underhåll av radhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, radhus.
Fönsterbyte m.m. i kontorshus i Helsingborg
Projektet avser byte av ca 20-tal fönster, invändiga målningsarbeten, nya glasväggar m.m. K-märkt hus.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus.
RFI-avseende E-tillsyn, Helsingborg
Helsingborgs stad efterfrågar information från marknaden kring E-tillsyn.
Byte av fönsterglas på äldreboende i Helsingborg
Projektet omfattar byte av glas i ca 420 fönster till isolerglas (utvändig solavskärmning) på ett äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus , fönsterbyte.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1573211. Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av en hiss inom kv Ärlan 4 vid Hövitsmansgatan 11 i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av dörrar och portar.
Upprustning av camping i Helsingborg
Omfattar bla ut- och invändig målning av campingstugor samt målning av bassänger.
Åtgärder av tvättstuga i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: