Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 149 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning och igångsättning kan ej anges
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter och en verksamhetslokal i en sammanbyggd huskropp med gemensam källare samt 4 st radhuslägenheter Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av villor i Rydebäck i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för nybyggnad av ca 80 villor.
Nybyggnad av bostadsområde i Helsingborg
(Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 67 lägenheter. Projektet består av två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Åttavåningshusen innehåller 59 stycken två- och trerumslägenheter, samtliga med balkong. Dessutom blir det en stor tvättstuga i markplan i varje hus samt två affärslokaler. Tvåvåningshusen har vardera fyra lägenheter. Lägenheterna på markplan har uteplats medan de övriga har balkong. Alla fyra husen byggs med hög miljöprofil och kommer bland annat att utrustas med sedumtak och solcellsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek Färdigställandetid: hus 1: november 2020 hus 2: juni 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 56 lägenheter samt garage.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av blandad stadsdel i Gåsebäck, Helsingborg
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av blandad stadsdel med bostäder, skolor och industri. Är idag industriområde.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 70 st parhus/radhus. Inom området planerar men även nybyggnad v 40-tal fribyggartomter.
Strategisk partnering för nybyggnad av LSS-bostäder och förskolor i Allerum, Helsingborg
Projektet avser i denna entreprenad nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal. Denna AF-del, som primärt avser LSS-boende i Allerum och den process kring samverkan som beskrivs i detta underlag kommer även att användas för de optioner som Helsingborgs stad eventuellt kommer att avropa. Optioner ingår under projektnummer 1600148. Avser trategisk partnering för totalt 5 möjliga projekt. ( Total uppskattad kostnad för samtliga projekt ca 200 mkr).
Markområde för bostäder, skola, verksamhetslokaler m.m. i Helsingborg
Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus) skola, handelslokaler m.m
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 9‐10 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. ( Totalt omfattar projektet 8 st. huskroppar med 351 lgh i samtliga etapper).
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Adress: Miatorpsg 1-3, Plamteringsv 94-98, Kristinelundsg 15
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Inredning av vind med 2 nya lägenheter samt fasadändring, flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av två stycken hissar inom kv Ernst 3 vid Dalhemsvägen 69, Helsingborg. Option ingår under obj.nr 1586191.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1573211. Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av en hiss inom kv Ärlan 4 vid Hövitsmansgatan 11 i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg. Omfattar takbyte, ommålning, byte av fönster på Björnbäret 1 & Hallonet 1 i Helsingborg.
Ramavtal avseende serviceavtal för dörr och portautomation inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande serviceavtal för dörr och portautomatik inom Helsingborgs stads fastigheter. Avtalstid:
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, ändring av tak.
Nybyggnad av stugby i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 10 st övernattningsstugor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av tvåbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, 2 balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till övernattningslägenhet och verksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ombyggnad av gruppboende till två lägenheter samt fasadändring och uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Om- och nybyggnad av lokalt datanät inom Rikshems bestånd i Helsingborg
Projektet avser om- och nybyggnad av lokalt datanät inom delar av Rikshems bestånd i Helsingborg. Man avser att utföra datanät med fiber till samtliga lägenheter och lokaler samt kopparnät till fastighetsfunktioner och att sammanbinda vissa byggnader. Slutprodukten skall bli ett komplett fungerande datanät med minst en intern länk till varje lägenhet. Objektets 1.1 AMERIKA SÖDRA 21 1.2 FJÄRILEN 17 1.3 NUNNAN 1 1.5 SPINDELN 7 1.6 TRÄSKET 8
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.
Upprustning av camping i Helsingborg
Omfattar bla ut- och invändig målning av campingstugor samt målning av bassänger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Omfattar en inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Byte av vattenmätare i Vallåkra, Helsingborg
Avser byte av vattenmätare i fastigheter vid Trädgårdsstigen 1-15 och och 2-18 i Vallåkra.
Byte av vattenmätare i Vallåkra, Helsingborg
Avser byte av vattenmätare i fastigheter vid Blomsterstigen 1-25, 2-14 i Vallåkra.
Byte av vattenmätare i Vallåkra, Helsingborg
Avser byte av vattenmätare i fastigheter vid Engelbreksvägen 29, 32, 36 i Vallåkra.
Byte av vattenmätare i Vallåkra, Helsingborg
Avser byte av vattenmätare i fastigheter vid Fröstigen 4-12 i Vallåkra.
Byte av vattenmätare i Vallåkra, Helsingborg
Avser byte av vattenmätare i fastigheter vid Örtstigen 1-13, 2-10 i Vallåkra.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: