Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 53 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 37 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus. Bostadsrätter.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 8 hekter. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Planerat underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshu Fastighet: Belgien Södra 10 Adress: Gasverksgatan 28-30 Fastighet: Belgien Södra 11 Adress: Smedjegatan 5-9 Fastighet: Tyskland 26 Adress: Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfs gata 10-12 Fastighet: Tyskland 27 Adress: Norra Tvärgatan 15-19
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. För berörda fastigheterna Emil 1 ,adress: Dalhemsvägen 96-120 och Emanuel 1, adress: Dalhemsvägen 86-94 . Uppskattad kostnad.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Adress: Miatorpsg 1-3, Plamteringsv 94-98, Kristinelundsg 15
Ny FTX-anläggning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning avhängigt beslut gällande projektets genomförande. Avser ventilationsarbeten ( nya FTX-aggregat) i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus; avseende tak och fönster, samt access till tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förrådslokal till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, rivning bef balkonginglasning samt montering nya inglasningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nödutgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - ändring av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av port (gasverksgatan 55 + komissgatan 4).
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inglasning av balkong i flerbostadhus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av terrass.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - ändring av fönster m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, pålsjögatan 10/föreningsgatan 31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, rivning av bef bslkonginglasningar samt montering av nya.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: