Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 78 lägenheter på övre del av fastigheten i 6 våningsplan samt butiker och kontor dom nedre 4 våningsplanen samt garage under mark. Ny fastighetsägare kommer att tillträda efter färdigställandet, Executive Property Svenska AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningsarbetena beräknas påbörjas under april 2019 och markarbetena under Q2 2019. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan. 5 Huskroppar i 4-8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 126 lägenheter -bostadsrätter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser fortsatt stambyte och badrumsrenovering i 384 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Man undersöker möjligheten av bygga två st flerbostadshus i 6 resp 8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder vid Oceanhamnen. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av del av befintlig byggnad, 64 lgh.
Nybyggnad av bostadsområde i Helsingborg
(Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 46 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 40-tal lägenheter, Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättningen tidigast runt skiftet 2019/20120. Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar i 3-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 42 bostäder som omfattar 37 st bostadsrätter samt 5 st stadsradhus samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 74 lägenheter i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av 42 småhus som omfattar enbostadshus och radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), ny FTX-anläggning. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 70 st parhus/radhus. Inom området planerar men även nybyggnad v 40-tal fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Planerat underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshu Fastighet: Belgien Södra 10 Adress: Gasverksgatan 28-30 Fastighet: Belgien Södra 11 Adress: Smedjegatan 5-9 Fastighet: Tyskland 26 Adress: Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfs gata 10-12 Fastighet: Tyskland 27 Adress: Norra Tvärgatan 15-19
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 4 st grupphus i 2 plan. Yta: 138 m2/ hus.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. För berörda fastigheterna Emil 1 ,adress: Dalhemsvägen 96-120 och Emanuel 1, adress: Dalhemsvägen 86-94 . Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. ( Totalt omfattar projektet 8 st. huskroppar med 351 lgh i samtliga etapper).
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ny FTX-anläggning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning avhängigt beslut gällande projektets genomförande. Avser ventilationsarbeten ( nya FTX-aggregat) i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning eventuellt under 2019. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av 3 st hissar inom Rosenknoppen 33. Option ingår i projektet under projektnummer 1521691.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av samtliga fönster på huskroppen med adress Planteringsvägen 48/Fredsgatan 1 inom fastigheten Valhall 17 i Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Rivning av flerbostadshus i Helsingborg
Avser rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1501948. Igångsättning avhängigt beslut. Avser renovering av 2 st hissar inom Rosenknoppen 32
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus; avseende tak och fönster, samt access till tak.
Ändring till bostad i Helsingborg
Ändrad användning av flerbostadshus ; från förskola samt lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för installation av hiss samt fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 57 bostäder i flerbostadshus (senderödsvägen/romares väg).
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kolonistuga, stuga 5 örby sommarstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, verksamhetslokal inreds till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övernattninglägenhet till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; lokal till övernattningslägenhet för korttidsuthyrning, kielergatan 28.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; ändring av lokal till två nya marklägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus till 2 lgh samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av garageportar samt 2 dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster i källare, (donationsgatan, hofverbergsgatan, röamöllagatan, tågagatan).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med trapphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: