Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt nybyggnad av ca 200-250 lägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende i 6 våningar och äldreboende i 4 våningar med totalt 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Avser hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 60 lägenheter, ( ca 6000 m2) , 14 radhus ( ca 1700 m2) butikslokal samt orangeri. Markområde: 16000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi i Pålsjö,Helsingborg
Avser nybyggnad av 3 st punkthus i 5-6 plan med 58 lägenheter samt 11 st radhus i 3 längor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter. Kommer att göras klart i moduler från fabrik. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 58 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av BoKlok-lägenheter i Ödåkra
Planer finns för nybyggnad av 40 st bostadsrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning Q4 2018 alternativt Q1 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), injustering radiatorer – och ventiler. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Området omfattar 8 st. huskroppar med 351 lgh, lägenheter som ligger utspridda över tre fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q3 2019. Avser nybyggnad av ca 40-tal lägenheter, Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för fortsatt nybyggnad av radhus med 14 lägenheter i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 12 bostadsrätter.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshu Fastighet: Belgien Södra 10 Adress: Gasverksgatan 28-30 Fastighet: Belgien Södra 11 Adress: Smedjegatan 5-9 Fastighet: Tyskland 26 Adress: Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfs gata 10-12 Fastighet: Tyskland 27 Adress: Norra Tvärgatan 15-19
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 29 lägenheter. Säljstart i höst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Tidiga planer. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Tidiga planer. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.
Ijustering av radiatorer – och ventiler. i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning tidigast 2019. Avser injustering av radiatorer och ventiler i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1418481. Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller Projektets gatuadress: Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av herrgård i Helsingborg
Avser renovering av herrgårdsbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar inom Rosenknoppen 32 & 33. Projektet är uppdelat i två huvuddelar.
Invändig renovering på Elinebo äldreboende, Helsingborg
Avser renovering av golvytskikt på en våning i taget pga förtvålning under plastmatta. Rivning av bef. plastmatta, bortslipning lim, ny försegling, ny avjämning samt ny plastmatta med uppvik.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte alternativt relining i ett flerbostadshus i 2-3 plan. Detta är ett provhus. Totalt omfattar hela projektet 14 huskroppar med 228 lägenheter och dom övriga ingår under projektnummer 932300.
Renovering av fasader på flerbostadshus
Planerat projekt. Avser åtgärder gällande befintliga fasader.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1450172. Projektet avser fortsatt renovering/byte av hissanläggningar inom Närlundavägen 15 och 17 i Helsingborg. Omfattar totalt 4 st hissar, 2 st i respektive huskropp. Igångsättning avhängigt beslut om optionen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende golvläggning för Helsingborgshem
Ramavtalet innefattar invändiga golvarbeten i bostadslägenheter, lokaler, och gemensamma utrymmen. Ramavtalet innefattar även tillhörande tjänster (t.ex. asbestsanering i samband med golvbyte) samt efterfrågat material. Ramavtalet omfattar hela Helsingborgshems fastighetsbestånd som innefattar 5 serviceområde, Kärnan, Hälsan, Sundet, Landborgen samt Pärlan.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av vind till två lägenheter samt 7 takfönster.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring och ombyggnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Tillbyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kolonistuga.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte samt ventiler.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / tandläkarmottagning till bostadsrätt.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med tak över entréerna.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. Byte till energifönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Agnes 1,2.
Inglasning av balkonger på ferbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Rivning av parhus i Helsingborg
Avser rivning av 4 en- och tvåbostadshus Björka 17:1,Vasatorp 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: