Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt nybyggnad av ca 200-250 lägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Igångsättning tidigast Q4 2018. Avser nybyggnad av punkthus i 16 resp. 7 våningsplan. Totalt 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 118 lägenheter - hyresrätter.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende i 6 våningar och äldreboende i 4 våningar med totalt 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i 3 huskroppar.
5Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q2 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 60 lägenheter, ( ca 6000 m2) , 14 radhus ( ca 1700 m2) butikslokal samt orangeri. Markområde: 16000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 76 lägenheter i 3 huskoppar med 5 trapphus. Avser 5 resp 6 våningsplan med indragen takvåning. Gatuadress: Gyhultsvägen/Karabygatan/Kronvallsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi i Pålsjö,Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter samt 11 st radhus.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar i 3-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för r nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av BoKlok-lägenheter i Ödåkra
Planer finns för nybyggnad av 40 st bostadsrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q2 2018.. Markanvisningstävling utförd.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 46 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 70 st parhus/radhus. Inom området planerar men även nybyggnad v 40-tal fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 37 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt stambyte eller ev relining i 13 huskroppar. ( Provhus ingår under projektnummer 1351464)
ROT renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Det blir klassiska sekelskifteslägenheter med fiskbensparkett, stuckatur och i vissa fall kakelugnar.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 11 st radshus.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 12 bostadsrätter som omfattar 4 marklägenheter samt 8 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt förråd, skjul och parkering.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 7 st grupphus i två plan. Yta: 750 m2/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Igångsättning under oktober/november 2018. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 6 grupphus i 2 plan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller I entreprenadens huvuddel ingår huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 17, 19, 21 och 23. Det finns option på att utföra huskroppar på gatuadress Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Stambyte i källare i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte i källare i flerbostadshus i ett antal olika huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1418481. Projektet avser renovering av tak, omfogning och hydrofobering av tegelfasader, fönsterbyte, betonglagningar av balkonger samt montage och installation av solceller Projektets gatuadress: Brunnbäcksgatan 25, 27 och 29. Uppskattad byggstart.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar inom Rosenknoppen 32 & 33. Projektet är uppdelat i två huvuddelar.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Stambyte alternativt relining i flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyte alternativt relining i ett flerbostadshus i 2-3 plan. Detta är ett provhus. Totalt omfattar hela projektet 14 huskroppar med 228 lägenheter och dom övriga ingår under projektnummer 932300.
Renovering av fasader på flerbostadshus
Planerat projekt. Avser åtgärder gällande befintliga fasader.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1450172. Projektet avser fortsatt renovering/byte av hissanläggningar inom Närlundavägen 15 och 17 i Helsingborg. Omfattar totalt 4 st hissar, 2 st i respektive huskropp. Igångsättning avhängigt beslut om optionen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Ramavtal avseende golvläggning för Helsingborgshem
Ramavtalet innefattar invändiga golvarbeten i bostadslägenheter, lokaler, och gemensamma utrymmen. Ramavtalet innefattar även tillhörande tjänster (t.ex. asbestsanering i samband med golvbyte) samt efterfrågat material. Ramavtalet omfattar hela Helsingborgshems fastighetsbestånd som innefattar 5 serviceområde, Kärnan, Hälsan, Sundet, Landborgen samt Pärlan.
Rivning av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Ombyggnad av herrgård i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av herrgårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av vind till två lägenheter samt 7 takfönster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / tandläkarmottagning till bostadsrätt.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring och ombyggnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte samt ventiler.
Tillbyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kolonistuga.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. Byte till energifönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med tak över entréerna.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Inglasning av balkonger på ferbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Projektet avser Inglasning av balkonger. Uppskattad kostnad.
Rivning av parhus i Helsingborg
Avser rivning av 4 en- och tvåbostadshus Björka 17:1,Vasatorp 1:1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Gjuteriet 6.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus in kv. Erland 1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Klostret 16.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus inom kv. Muntan 2.
Åtgärder av entréportar vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av entréportar vid flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för balkonginglasning på flerbostadshus. Igångsättning och omfattning avhängigt beslut från hyresgäster. Totalt högst 4 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: