Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 300 bostäder. Tidigt skede.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 185-190 lägenheter i 17 våningsplan samt källarplan.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 140 lägenheter- bostadsrätter. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser fortsatt stambyte och badrumsrenovering i 384 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Avser hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 66 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 42 bostäder som omfattar 37 st bostadsrätter samt 5 st stadsradhus samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 53 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Tidiga planer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), ny FTX-anläggning. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av loftgångshus med 20-tal lägenheter i 3 -4 plan.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Planerat underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshu Fastighet: Belgien Södra 10 Adress: Gasverksgatan 28-30 Fastighet: Belgien Södra 11 Adress: Smedjegatan 5-9 Fastighet: Tyskland 26 Adress: Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfs gata 10-12 Fastighet: Tyskland 27 Adress: Norra Tvärgatan 15-19
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostäder i Tinkarpsbacken. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. För berörda fastigheterna Emil 1 ,adress: Dalhemsvägen 96-120 och Emanuel 1, adress: Dalhemsvägen 86-94 . Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av radhus i 2 huskroppar med 4 alternativt 5 lägenheter. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1474837. Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1474837. Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. ( Totalt omfattar projektet 8 st. huskroppar med 351 lgh i samtliga etapper).
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ny FTX-anläggning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning avhängigt beslut gällande projektets genomförande. Avser ventilationsarbeten ( nya FTX-aggregat) i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av samtliga fönster på huskroppen med adress Planteringsvägen 48/Fredsgatan 1 inom fastigheten Valhall 17 i Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus; avseende tak och fönster, samt access till tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förrådslokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nödutgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av port (gasverksgatan 55 + komissgatan 4).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övernattninglägenhet till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; lokal till övernattningslägenhet för korttidsuthyrning, kielergatan 28.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; ändring av lokal till två nya marklägenheter.
Ombyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kolonistuga, stuga 5 örby sommarstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, verksamhetslokal inreds till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av garageportar samt 2 dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster i källare, (donationsgatan, hofverbergsgatan, röamöllagatan, tågagatan).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av terrass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: