Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan + källare. Rivningsarbeten påbörjas tidigast under Q1 2020 och grundarbeten tidigast under sommaren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning och igångsättning kan ej anges
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av trygghetsbostäder, familjecentral m.m. i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av trygghetsbostäder, vårdcentral samt familjecentral.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 6 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 56 lägenheter samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östra Ramlösa, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av ett flerbostadshus i 8 våningar med 32 lgh, rivning av 2 komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i 4 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter i 1 1/2 plan.
Markområde för bostäder i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus). Markyta: 3200 m2.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 20-tal bostäder. Objektet är beläget i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus med 14 lägenheter i två radhuslängor i 2-3 plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 1
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 15 radhuslägenheter i 4 längor.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte i 363 lägenheter.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus som omfattar byte från frånluftsaggregat till FTX-system. Avser 238 lägenheter i 5-6 huskroppar på 4 olika adresser: Knoppen 1: odengatan 1-7. Knoppen 2: planteringsvägen 198-210, ymersgatan 3-9. Knoppen 3: Ymersgatan 2-12. Knoppen 4: odengatan 9-21.
Renovering av vårdboende, Ödåkra
Avser renovering av vårdboende med mattbyte, köksbyte, elarbeten, vs och målning. Projektet kommer utföras i etapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Renovering av vårdboende i Helsingborg
Projektet omfattar renovering av vårdboende som omfattar fönsterbyte, mattbyte, elarbeten och målning samt renovering och byte av VVS-anläggning. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Rivning av bostäder i Helsingborg
Projektet avser rivning av bostadsområde där arbetena omfattar rivning, demontering, sanering, sortering och återvinning. Objektets läge: Grönkullagatan 21, 23, 25, 27.
Trygghetscertifiering Kronan i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar. Entreprenadarbete enligt förfrågningsunderlag i sin helhet för fastigheterna Kronan 23 Wreangelsgatan 14-18, Kronan 24 Erik Dahlbergsgatan 35 och Kronan 34 Erik Dahlbergsgatan 39 .
Trygghetscertifiering i bostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av yttertaket på flerbostadshuset.
Ombyggnad till bostad i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredande av vindslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, rivning av befintlig bostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus och underjordiskt garage, diakongatan 1, 3, 5.
Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende, 5 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Förhandsbesked för ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av studentlägenhet i Helsingborg
Förhandsbesked för ändrad användning och- eller tillbyggnad av studentbostäder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av frisörsalong till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Låssystem-,skyltar-, energibesparande åtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, ny dörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus - fasad mot norr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, stampgatan 1,3,5 samt hälsovägen 37.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, nybyggnad balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för underhållsåtgärder av flerbostadshus.
Rivning av bostadshus och växthus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus, 150 m2 samt växthus, 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av radhus i Helsingborg
Avser fasadändring av enbostadshus - radhus, villagatan 30-70.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus/inglasning av balkonger.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655226.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655228.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: