Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter och en verksamhetslokal i en sammanbyggd huskropp med gemensam källare samt 4 st radhuslägenheter Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 126 lägenheter i 1 huskropp i 5-7 plan -bostadsrätter. Parkeringsgarage under mark. I projektet ingår även solceller samt vakuum avloppssystem.
Nybyggnad av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av bostadsområde i Helsingborg
(Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av villor i Rydebäck i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för nybyggnad av ca 80 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 57 lägenheter. ( 1 huskropp i 2 plan och 2 huskroppar i 5 plan ). Objektets läge: senderödsvägen/romares väg).
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-tal lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 56 lägenheter samt garage.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 70 st parhus/radhus. Inom området planerar men även nybyggnad v 40-tal fribyggartomter.
Strategisk partnering för nybyggnad av LSS-bostäder och förskolor i Allerum, Helsingborg
Projektet avser i denna entreprenad nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal. Denna AF-del, som primärt avser LSS-boende i Allerum och den process kring samverkan som beskrivs i detta underlag kommer även att användas för de optioner som Helsingborgs stad eventuellt kommer att avropa. Optioner ingår under projektnummer 1600148. Avser trategisk partnering för totalt 5 möjliga projekt. ( Total uppskattad kostnad för samtliga projekt ca 200 mkr).
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 8 hekter. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 26 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Markområde för bostäder, skola, verksamhetslokaler m.m. i Helsingborg
Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus) skola, handelslokaler m.m
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus med 14 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av ca 10 bostäder i form av radhus, parhus och kedjehus. Igångsättning anhängigt intressenter.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Avser trygghetscertifering av fastigheter vid Pelikanen 11: Föreningsgatan 18,20, Kompanigatan 15 och Erik Dahlbergsgatan 11 samt Viktoria 19: Aschebergsgatan 1 I Helsingborg. Översiktlig information om objektet: Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Inredning av vind med 2 nya lägenheter samt fasadändring, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg. Omfattar takbyte, ommålning, byte av fönster på Björnbäret 1 & Hallonet 1 i Helsingborg.
Byte av hissar i bostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av 2 st hissar i 1 huskropp inrymmande flerbostadshus samt seniorboende.
Om- och nybyggnad av lokalt datanät inom Rikshems bestånd i Helsingborg
Projektet avser fortsatt om- och nybyggnad av lokalt datanät inom delar av Rikshems bestånd i Helsingborg. Man avser att utföra datanät med fiber till samtliga lägenheter och lokaler samt kopparnät till fastighetsfunktioner och att sammanbinda vissa byggnader. Slutprodukten skall bli ett komplett fungerande datanät med minst en intern länk till varje lägenhet.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av två stycken hissar inom kv Ernst 3 vid Dalhemsvägen 69, Helsingborg. Option ingår under obj.nr 1586191.
Ramavtal avseende serviceavtal för dörr och portautomation inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande serviceavtal för dörr och portautomatik inom Helsingborgs stads fastigheter. Avtalstid:
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, ändring av tak.
Nybyggnad av stugby i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 10 st övernattningsstugor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster, dörrar, målning och takomläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 32 lgh, rivning av 2 komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av tvåbostadshus, byte av tak.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för installation av solceller, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, 2 balkonger.
Nybyggnad av fritidshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till övernattningslägenhet och verksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från förskola till bostad merkuriusgatan 38-42.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, montering av solceller.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ombyggnad av gruppboende till två lägenheter samt fasadändring och uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Fönsterbyte m.m. i kontorshus i Helsingborg
Projektet avser byte av ca 20-tal fönster, invändiga målningsarbeten, nya glasväggar m.m. K-märkt hus.
Om- och nybyggnad av lokalt datanät inom Rikshems bestånd i Helsingborg
Projektet avser om- och nybyggnad av lokalt datanät inom delar av Rikshems bestånd i Helsingborg. Man avser att utföra datanät med fiber till samtliga lägenheter och lokaler samt kopparnät till fastighetsfunktioner och att sammanbinda vissa byggnader. Slutprodukten skall bli ett komplett fungerande datanät med minst en intern länk till varje lägenhet. Objektets 1.1 AMERIKA SÖDRA 21 1.2 FJÄRILEN 17 1.3 NUNNAN 1 1.5 SPINDELN 7 1.6 TRÄSKET 8
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
RFI-avseende E-tillsyn, Helsingborg
Helsingborgs stad efterfrågar information från marknaden kring E-tillsyn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1573211. Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av en hiss inom kv Ärlan 4 vid Hövitsmansgatan 11 i Helsingborg.
Fasadändring på flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av dörrar och portar.
Upprustning av camping i Helsingborg
Omfattar bla ut- och invändig målning av campingstugor samt målning av bassänger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Omfattar en inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Åtgärder av tvättstuga i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: