Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 149 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Adress: Miatorpsg 1-3, Plamteringsv 94-98, Kristinelundsg 15
Bulleråtgärder i Helsingborg
Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1573211. Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av hissanläggningar inom kv Ärlan 4 vid Hövitsmansgatan i Helsingborg.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Entreprenanden omfattar renovering/modernisering av hissanläggningar inom kv Ernst 3 vid Dalhemsvägen 69, Helsingborg. Option ingår under obj.nr 1586191.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg. Omfattar takbyte, ommålning, byte av fönster på Björnbäret 1 & Hallonet 1 i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av fönster.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, rivning bef balkonginglasning samt montering nya inglasningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 st radhus samt rivning av bef skjul.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, södergatan 76 samt furutorpsgatan 29.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inglasning av balkong i flerbostadhus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - ändring av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - ändring av fönster m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning av terrass.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, pålsjögatan 10/föreningsgatan 31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, rivning av bef bslkonginglasningar samt montering av nya.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av takmaterial på fasad,
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: