Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan + källare. Rivningsarbeten påbörjas tidigast under Q1 2020 och grundarbeten tidigast under sommaren 2020.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Renovering av flerbostadshus, Elineberg i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 269 lägenheter i Helsingborg. Omfattas av helrenovering av lägenheter samt renovering av förråd, trapphus, hissar, fasad, tak, kulvertar, byte av dräneringar och ny ventilation samt allmän upprustning in- och utvändigt. Objekten är beläggna på Kv Elineberg 7, Elinebergsplatsen nr 2, 4, 4A, 6, 8 och 10.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter. Totalyta mellan 3500-4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 1
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal.
Renovering av vårdboende i Helsingborg
Projektet omfattar renovering av vårdboende som omfattar fönsterbyte, mattbyte, elarbeten och målning samt renovering och byte av VVS-anläggning. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Renovering av vårdboende, Ödåkra
Avser renovering av vårdboende med mattbyte, köksbyte, elarbeten, vs och målning. Projektet kommer utföras i etapper med hänsyn till kvarboende hyresgäster och pågående verksamhet.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Rivning av bostäder i Helsingborg
Projektet avser rivning av bostadsområde där arbetena omfattar rivning, demontering, sanering, sortering och återvinning. Objektets läge: Grönkullagatan 21, 23, 25, 27.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Renovering av hissar i bostadshus i Helsingborg
Omfattar renovering/modernisering av 2 hissanläggningar
Trygghetscertifiering Kronan i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar. Entreprenadarbete enligt förfrågningsunderlag i sin helhet för fastigheterna Kronan 23 Wreangelsgatan 14-18, Kronan 24 Erik Dahlbergsgatan 35 och Kronan 34 Erik Dahlbergsgatan 39 .
Om- och nybyggnad av lokalt datanät inom Rikshems bestånd i Helsingborg
Projektet avser fortsatt om- och nybyggnad av lokalt datanät inom delar av Rikshems bestånd i Helsingborg. Man avser att utföra datanät med fiber till samtliga lägenheter och lokaler samt kopparnät till fastighetsfunktioner och att sammanbinda vissa byggnader. Slutprodukten skall bli ett komplett fungerande datanät med minst en intern länk till varje lägenhet. Objekt: 2.1 JAGTEN 7 2.2 KUNGSFÅGELN 5 2.3 TUPPEN 15
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av yttertaket på flerbostadshuset.
Ombyggnad av kasern i Helsingborg
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärd byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus/inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 11 radhus.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av radhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av en lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av frisörsalong till bostad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från särskilt boende till studentbostäder.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av entrédörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av utomhusmiljö samt energisparande åtgärder.
Fönsterbyte m.m. i kontorshus i Helsingborg
Projektet avser byte av ca 20-tal fönster, invändiga målningsarbeten, nya glasväggar m.m. K-märkt hus.
Byte av fönsterglas på äldreboende i Helsingborg
Projektet omfattar byte av glas i ca 420 fönster till isolerglas (utvändig solavskärmning) på ett äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus, stampgatan 1,3,5 samt hälsovägen 37.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus , fönsterbyte.
RFI-avseende E-tillsyn, Helsingborg
Helsingborgs stad efterfrågar information från marknaden kring E-tillsyn.
Utvändigt underhåll av radhus i Helsingborg
Avser fasadändring av enbostadshus - radhus, villagatan 30-70.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring av flerbostadshus/inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: