Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stadsdel i Norrköping
En stadsdel med bostäder, kontor och service blandas med verksamheter som inte är störande.
Nybyggnad av bostäder och handelscentrum i Norrköping
Diademet 2 och Vrinnevi 5:5. Tanken är att binda samman Norra Vrinnevi med resten av staden.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 500-600 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
2 hus ca 45-50 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 2 hus med 49 lägenheter byggas.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
30 lägenheter med lokaler i botten.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 1 hus med 25 lägenheter byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus om vardera fyra våningar med generösa gårdsterrasser.
Invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Installation av stambyte och viss ombyggnad i flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Nybyggnad av radhus i Norrköping etapp 3
I denna etapp planeras det för 18 st radhus
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Upprustning av fastighet i Norrköping
Upprustning av Forsteénska gården
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Renovering av tak och uppsättning av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus; inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av hissar/ingrepp i bärande konstruktion i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt stambyte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning och installation av eldstad, Rivningslov för rivning av fritidshus Vintersbo 3:22.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Fenix 2,6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Häradssveden 4:1,4:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av tak och anläggande av solcellspanel
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Ättetorp 2:3,2:7.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av villa med komplementsbyggnader uthus/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lägenhet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: