Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av äldreboende i Bråvalla, Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge, etapp 2A
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Östra Eneby 1:214,1:208,1:217,1:216,1:215,1:210,1:211,1:212,1:219,1:213,1:218,1:209.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 103 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund, Norrköping
Nybyggnad av 116 lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Ny och tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
Ca 50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Kommunfullmäktige ska i början av 2021 fatta beslut om ett eventuellt köp av Triangelfastigheterna med landmärket Bråvallaverket av E.ON, för att sedan sälja vidare till en part med bred, gedigen kunskap och uthållighet att ta sig an ett bebyggelsebestånd med stora kulturhistoriska värden. Samhällsplaneringsnämnden ansvarar för att genomföra en tävling med syfte att skapa allra bästa förutsättningar för att förädlingen av kvarteret ska tillföra staden en mycket attraktiv omvandling som är till gagn för Norrköpingsborna, stadens och regionens näringsliv samt en fortsatt stadsutveckling inom Sylten. Inriktningen är att Triangelfastigheterna med landmärket i staden, Bråvallaverket, ska förädlas med plats för tjänsteföretag och kommersiell service. Inslag av bostäder kan förekomma, i mindre utsträckning. Den befintliga bebyggelsen utgör grunden för förnyelsen och det kraftfulla och storslagna Bråvallaverket har potential att inte bara synas i stadsbilden utan också bli en självklar målpunkt i staden
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
49 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av rad par och kedjehus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 3
33 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 32 lägenheter ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus 15 lägenheter
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor Nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Borg 17:61,17:62,17:63,17:64,17:65.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 1
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Grundförstärkning av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av konstruktion i flerbostadshus, grundförstärkning.
Nybyggnad av radhus, småhus mm i Fiskeby, Norrköping
Lss boende, äldreboende, radhus och småhus.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping
Nybyggnad av kedjehus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Upprustning av fastighet i Norrköping
Upprustning av Forsteénska gården
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Renovering av fönster och tak.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt stambyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av före detta advokatkontor till 2 st lägenheter. (ursprungligen har det varit 2 lägenheter) Brandavskiljande åtgärder utförs så att lägenheterna separeras i egna brandceller. Installationer separeras och brandavskiljes, avsättningar för vent, vs och el utförs i respektive lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Agetomta 2:43,2:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Balkonginglasning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Balkonginglasning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garage.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: