Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Norrköping
Ligger mellan Finspångsvägen och Himmelstalundsparken i Norrköping.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, et 2
Ca 700 lgh, lite kontor, handel och småbåtshamn.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 500-600 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor samt lokaler i Norrköping
Kommer att byggas på en parkeringsplats. Nybyggnaden kommer att uppföras i 18 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 1
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
56 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningshus. Barlasten 1 och Åran 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Teamen som tävlar är : Bygg-Fast tillsammans med Krook & Tjäder, Botrygg tillsammans med Utopia Arkitekter samt A-gruppen (byggherre och arkitekt). Tomten är ca 3200 m2 stor.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Uppförande av vårdboende samt rivning av förskola.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping, etapp 1
Ca 45 lägenheter i 2 huskroppar. # butiker och verksamheter
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus, Fyrby i Norrköping
Ca 20 st radhus, flerbostadshus 4 våningar ca 6000 BTA
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av bostäder i Ljura, Norrköping
Nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Nybyggnad av parhus i Norrköping etapp 1
Uppförande av enbostadshus på Agetomta 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:20, 2:21, 2:22, 2:25, 2:27 2:18, 2:23, 2:24 & 2:26,.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus på Kimstad 78:23, 78:24, 78:28, 89:29 och 78:38.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Arkösund
Nordanskog 1:75-1:82, 1:89-1:93.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 5 enbostadshus
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster på 786 lägenheter
Upprustning av camping i Kolmården
Omfattar bla renovering av servicehus, renovering av badrum i campingstugor, byte av dörrar och tvättmaskiner samt nytt kyl/frysrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage Svärtinge 84:2,84:4.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Åby
Köksbyte, badrumsrenovering och stambyte i 9 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger, stambyte samt ombyggnation av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av bostadshus med komplementbyggnader i Norrköping
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader med option på ytterligare ett objekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontor till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring flerbostadshus; renovering av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av boendemoduler; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: