Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 500-600 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge, etapp 2A
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Östra Eneby 1:214,1:208,1:217,1:216,1:215,1:210,1:211,1:212,1:219,1:213,1:218,1:209.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
2 hus ca 45-50 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av bostäder, butik mm i Norrköping
Kardusen 14 och Kardusen 15, Ljura Möjliggöra för användning av bostadsändamål, handelsverksamhet och tillhörande garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Kimstad, Norrköping
Ny bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och/eller flerbostadshus. Även en utbyggnad av Grebyskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
35 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
30 lägenheter med lokaler i botten.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Brf Höjden består av 28 bostäder i par- och radhusform
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av rad par och kedjehus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av bostäder i Ljura, Norrköping
Nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. 32 lägenheter ska byggas här. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor Nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Borg 17:61,17:62,17:63,17:64,17:65.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Nybyggnad av radhus, småhus mm i Fiskeby, Norrköping
Lss boende, äldreboende, radhus och småhus.
Upprustning av fastighet i Norrköping
Upprustning av Forsteénska gården
Renovering av trapphus mm i flerbostadshus i Norrköping
Renovering av trapphus och byte till säkerhetsdörrar, nya passersystem
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av radhus i Norrköping
Anmälan om underhåll av radhus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Agetomta 2:43,2:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning och installation av eldstad, Rivningslov för rivning av fritidshus Vintersbo 3:22.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus; inglasning av balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av befintlig lägenhet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: