Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Norrköping
Ligger mellan Finspångsvägen och Himmelstalundsparken i Norrköping.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 500-600 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av 116 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor samt lokaler i Norrköping
Kommer att byggas på en parkeringsplats. Nybyggnaden kommer att uppföras i 18 våningar.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Nu tas första steget till utveckling av kvarteret Triangeln. Inom kvarteret Triangeln finns i dag E.ON:s kontor samt Bråvallaverket. Bråvallaverket har varit tomställt i flera år. Sedan tidigare har E.ON, som är nuvarande fastighetsägare, och Norrköpings kommun tecknat avtal som bland annat ger kommunen en möjlighet att förvärva fastigheter i kvarteret. Samhällsplaneringsnämnden fattar nu beslut om att påkalla köpoption för fastigheterna i kvarteret Triangeln. Slutligt beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kvarteret Triangeln ligger på södra sidan av Inre hamnen. I takt med utveckling av den nya stadsdelen på den norra sidan har kommunen även påbörjat att utreda framtida användning och utformning av kvarteret Triangeln. Avsikten är att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen och ge förutsättningar för innerstaden att utvecklas vidare.
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 1
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
35 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
30 lägenheter med lokaler i botten.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus om vardera fyra våningar med generösa gårdsterrasser.
Nybyggnad av parhus i Norrköping etapp 1
Uppförande av enbostadshus på Agetomta 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:20, 2:21, 2:22, 2:25, 2:27 2:18, 2:23, 2:24 & 2:26,.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus på Kimstad 78:23, 78:24, 78:28, 89:29 och 78:38.
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 5 enbostadshus
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster på 786 lägenheter
Upprustning av camping i Kolmården
Omfattar bla renovering av servicehus, renovering av badrum i campingstugor, byte av dörrar och tvättmaskiner samt nytt kyl/frysrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av förskola till 3 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage Svärtinge 84:2,84:4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av bostadshus med komplementbyggnader i Norrköping
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader med option på ytterligare ett objekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inredning av plan 08 i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av källare till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger; flerbostadshus på Råssla 1:117 och Kyrkoherden 5.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: