Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 700 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping
Vårdboende 72 lägenheter, hyresrätter ca 120 lägenheter och garage i 2 plan
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
Två punkthus i åtta våningar och två dubbla lamellhus i tre våningar med totalt 132 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser. LSS-boende i två plan innehållande totalt 12 lägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt personal- och teknikutrymmen. BTA uppgår till c:a 1600 m2. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Förhyrning av Service LSS boende i Norrköping
Norrevo Fastigheter AB i Norrköpings kommun avser att handla upp ett hyresavtal för ett Serviceboende LSS- boende för max 20 personer.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av sju stycken enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:118,1:117,1:116,1:115,1:114,1:113,1:112,1:111,1:110.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
Projektet omfattar två etapper: Etapp 1 består i en nybyggnation på fastigheten omfattande 5 st lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler. Etapp 2 består av ombyggnation av befintlig fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Stomrent. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av försvarsanläggningar i Östergötlands län
Avser byggentreprenad gällande försvarsanläggningar i Östergötlands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av bostadshus, fritidshus, lokaler, servicestationer, f d brandstation mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av tre parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 3 enbostadshus samt garage Svärtinge 85:6,85:7,85:8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av tvättstugor till lägenheter Ättetorp 2:5,2:6,2:7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning till bostäder, ombyggnation samt fasadändring.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Fasadändring flerbostadshus samt stambyte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Inreda ytterligare två bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning; förråd till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av verksamhetslokal till lägenhet.
Ombyggnad av studentlägenhet i Norrköping
Ändrad användning av gemensamhetslokaler till studentrum.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av bostadsmoduler; tidsbegränsat.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av evakueringsbostäder, tidsbegränsat bygglov.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning av enbostadshus, garage och förråd.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus och förråd.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus samt komplementbyggnader.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: