Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 500-600 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrköping
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
56 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningshus. Bogsröret 1 och Åran 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av 116 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor samt lokaler i Östantill
Kommer att byggas på en parkeringsplats. Nybyggnaden kommer att uppföras i 18 våningar.
Tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Nu tas första steget till utveckling av kvarteret Triangeln. Inom kvarteret Triangeln finns i dag E.ON:s kontor samt Bråvallaverket. Bråvallaverket har varit tomställt i flera år. Sedan tidigare har E.ON, som är nuvarande fastighetsägare, och Norrköpings kommun tecknat avtal som bland annat ger kommunen en möjlighet att förvärva fastigheter i kvarteret. Samhällsplaneringsnämnden fattar nu beslut om att påkalla köpoption för fastigheterna i kvarteret Triangeln. Slutligt beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kvarteret Triangeln ligger på södra sidan av Inre hamnen. I takt med utveckling av den nya stadsdelen på den norra sidan har kommunen även påbörjat att utreda framtida användning och utformning av kvarteret Triangeln. Avsikten är att ta tillvara och utveckla de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen och ge förutsättningar för innerstaden att utvecklas vidare.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping etapp 1
Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
35 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
30 lägenheter med lokaler i botten.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus om vardera fyra våningar med generösa gårdsterrasser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten.
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av parhus i Norrköping etapp 1
Uppförande av enbostadshus på Agetomta 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:20, 2:21, 2:22, 2:25, 2:27 2:18, 2:23, 2:24 & 2:26,.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering i kök och badrum. Ny ventilation.
Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
Om och tillbyggnad av Hallbergagatan LSS boende.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 5 enbostadshus
Upprustning av camping i Kolmården
Omfattar bla renovering av servicehus, renovering av badrum i campingstugor, byte av dörrar och tvättmaskiner samt nytt kyl/frysrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av verksamhetslokaler till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Inredning av plan 08 i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om nybyggnad av våtrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus; inglasning av balkonger Ringdansen 1,2,5,6,7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för anläggande av solcellspanel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Inglasning av balkonger; flerbostadshus på Råssla 1:117 och Kyrkoherden 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av källare till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus.
Leverans av evakueringsbostäder i Norrköping
Uppförande av evakueringsbostäder; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av 2 st boendepaviljonger.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: