Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
2 huskroppar med gemensamt garage under mark. Tvättstuga i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2
3-9 våningar. I bottenplan byggs fem lokaler för butiker och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering. Samt ett LSS-boende.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
43 lägenheter. Totalt så består kvarteret av 165 lägenheter fördelade på tre hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
34 lägenheter. Totalt så består kvarteret av 165 lägenheter fördelade på tre hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Nybyggnad av flerbostadshus på Vasastaden, Linköping
Man vill förtäta området Gustav Adolfsgatan-Engelbrektsgatan med 15-20 nya lägenheter.
Renovering av lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser byte av installationer, renovering av kök och badrum, renovering av ytskikt mm.
Nybyggnad av särskilt boende i Vikingstad
Nybyggnad av gruppbostad eller särskilt boende på Bankeberg 11:139 m fl.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Strandskyddsdispens för uppförande av 3 enbostadshus och brygga, Viggeby 5:2,5:3,5:4.
Nybyggnad av ungdomsbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av elevhem och träningsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Helrenovering av herrgård i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering av Ryds herrgård inom fastigheten Ostkupan 12. Projektet omfattar ny planlösning med nytt tillagningskök samt ytskiktsrenovering invändigt. Nya installationer av El, VVs och brandlarm skall utföras.
Invändig renovering i flerbostadshus i Ryd, Linköping
Renovering av duschrum i påbyggnadslägenheter på Alsättersgatan 13-15 samt Björnkärrsgatan 8-10 i Ryd i Linköping.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Linköping
Byte av undervärmecentral, värmeledningar mm
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Målning av fasad och byte av tak på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Linköping
Fönsterbyte ca 835 fönster
Nybyggnad av parhus i Linköping
Nybyggnad av tvåbostadshus (parhus).
Byte av fasad och tak på flerbostadshus i Tannefors, Linköping
Ta bort eternitplattor, tilläggsisolera och putsa. Byte av betongtakpannor.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 6 huskroppar på Luftvärnsgatan 2-36 i Linköping.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 6 huskroppar på Ödegårdsgatan 30-40 i Linköping.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Renovering av yttertak i Linköping
Avser renovering av tak på Skogslyckegatan 3 i Linköping.
Byte av fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster på Uttervägen och Vesslevägen
Ramavtal kvalitetsgranskare för Vallastaden i Linköping
Avser upphandling av kvalitetsgranskare som ska följa upp att kvalitetsprogrammet, som gäller för Vallastaden, efterföljs i samband med bygglovshandlingar, projekteringshandlingar samt efter byggnationens genomförande i Vallastaden. Avtalet omfattar en initial avtalstid på 1 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med 1+1+1 år. Maximal avtalstid är 4 år.
Omfärgning av putsfasad på flerbostadshus i Linköping
Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan - ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
fasadändring av flerbostadshus med byte av balkongfronter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för 3 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
installation av ventilation i flerbostadshus axet 7,9.
Tillbyggnad av kedjehus i Linköping
Tillbyggnad av kedjehus, fasadändring - fönster, inbyggnad av carport till garage, utegrill.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Installation av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av tvättstuga till bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning i bostad (1 lgh) i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Installation av solceller på tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av 2 st enbosatdshus med garage.
Utvändigt underhåll av flyktingförläggning i Linköping
Nybyggnad av carport samt fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring flerbostadshus typgodkännande för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Linköping
Fasadändring och anmälan om andrad planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring (putspasad, nytt tak samt nytt fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring - installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - nytt glasparti samt uppförande av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändring av ventilation i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: