Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter.
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
314 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
2 huskroppar med gemensamt garage under mark. Tvättstuga i entréplan.
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
I denna etapp planeras det för ca 150 lägenheter. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 2
I denna etapp planeras det för ca 150 lägenheter. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering. Samt ett LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-90 lgh och förskola för ca 70 barn.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
43 lägenheter och en samlingslokal/övernattningslägenhet. Detta är ett NCC Folkboende projekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 5 RoK.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya kök, kompletterande elarbeten, nya lägenhetsdörrar, byte av värmestammar, mm. I dagsläget ses detta som just föreslagna åtgärder och slutgiltig omfattning på renoveringsarbetena beslutas under Fas 2 samt efter investeringsbeslut. Detta projekt kommer att utföras som Hållbar ombyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna Kv. Orrhönan 1 samt Orrspelet 1. Projektet omfattar även, fasader, tak, lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 60 st lägenheter, i storlekarna 1RoK till 2RoK.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Vallastaden
Ca 20-30 lägenheter i 5 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Vasastaden, Linköping
Man vill förtäta området Gustav Adolfsgatan-Engelbrektsgatan med 15-20 nya lägenheter.
Renovering av lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser byte av installationer, renovering av kök och badrum, renovering av ytskikt mm.
Nybyggnad av särskilt boende i Vikingstad
Nybyggnad av gruppbostad eller särskilt boende på Bankeberg 11:139 m fl.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden, Linköping
Inspirationen 4, 13 och 14 och Initiativet 7, 15 och 9.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Strandskyddsdispens för uppförande av 3 enbostadshus och brygga, Viggeby 5:2,5:3,5:4.
Nybyggnad av ungdomsbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av elevhem och träningsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Helrenovering av herrgård i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering av Ryds herrgård inom fastigheten Ostkupan 12. Projektet omfattar ny planlösning med nytt tillagningskök samt ytskiktsrenovering invändigt. Nya installationer av El, VVs och brandlarm skall utföras.
Invändig renovering i flerbostadshus i Ryd, Linköping
Renovering av duschrum i påbyggnadslägenheter på Alsättersgatan 13-15 samt Björnkärrsgatan 8-10 i Ryd i Linköping.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Linköping
Byte av undervärmecentral, värmeledningar mm
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Målning av fasad och byte av tak på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Linköping
Fönsterbyte ca 835 fönster
Nybyggnad av parhus i Linköping
Nybyggnad av tvåbostadshus (parhus).
Byte av fasad och tak på flerbostadshus i Tannefors, Linköping
Ta bort eternitplattor, tilläggsisolera och putsa. Byte av betongtakpannor.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 6 huskroppar på Luftvärnsgatan 2-36 i Linköping.
Takbyte på flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av tak på 6 huskroppar på Ödegårdsgatan 30-40 i Linköping.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Prästbolsgatan 15, Ödegårdsgatan 30, 32, 34, 36, Repslagaregatan 7 B, Kungsgatan 12, Snickaregatan 3 A, 3 C, samt 5 A.
Ombyggnad av studierum till studentlägenheter i Linköping
Avser ombyggnad av studierum till tre st studentlägenheter.
Renovering av yttertak i Linköping
Avser renovering av tak på Skogslyckegatan 3 i Linköping.
Byte av fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster på Uttervägen och Vesslevägen
Omfärgning av putsfasad på flerbostadshus i Linköping
Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan - ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av VA i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
fasadändring av flerbostadshus med byte av balkongfronter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus/byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus/lokal samt rivning av bef. fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - byte av fönster samt balkongplåt., Fasadändring av flerbostadshus - byte av fönster balkongplåt. Tolvskillingen 2,3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
installation av ventilation i flerbostadshus axet 7,9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för 3 enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor, inredning av vind samt fasadändring - takfönster.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av tvättstuga/förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av enbostadhus i Linköping
Ändrad användning av förskola till bostad (medvindsvägen 40 & 42).
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Nybyggnad av ungdomsbostad i Linköping
Nybyggnad av provisoriska elevbostäder/moduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - nytt glasparti samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring flerbostadshus typgodkännande för inglasning av balkonger.
Byte av fönster på servicehus i Linköping
Objektet innefattar byte av samtliga fönster på Konsistoriegatan 4 A. Huset omfattar ca 109 st enheter. Konsistoriegatan 4 A tillhör servicehuset Aspen.
Kulturmiljöutredning samt landskapsanalys av översiktsplaner i Linköpings kommun
Avser kulturmiljöutredning samt landskapsanalys för FÖP Steninge, FÖP Stångebro, FÖP Malmslätt och för stadsdelen Tannefors (med option på stadsdelen Hejdegården) i Linköpings kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: