Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Sankt Kors tillsammans med Stångåstaden, bostäder, skola samt verksamhetslokaler i etapp-2 av Ebbepark som kallas Dynamiken. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
I denna etapp planeras det för ca 500 lägenheter. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter. Industribyggnaden 1-2 samt Industrifastigheten 1-3
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor. Laddstolpar.
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
314 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2 mfl
ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Nybyggnad av bostäder i Ljungsbro
cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn.
Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
2 huskroppar med gemensamt garage under mark. Tvättstuga i entréplan. Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
I denna etapp planeras det för 100 lägenheter. ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
43 lägenheter och en samlingslokal/övernattningslägenhet. Detta är ett NCC Folkboende projekt.
Nytt villaområde i Linköping
31 villor och 24 bostadsrätter i radhus/parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Omfattning cirka 20-30 st lägenheter.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering med bl.a. stambyten av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Orrspelet 1. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler, nya lägenhetsförråd samt tillhörande markarbeten. Objektet ligger i Valla Fridhem i Linköping, adress Sydsvägen 2-4 samt Ulvåsavägen 6-20 i fastigheten Kv Orrspelet 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikingstad
50-60 bostäder. Etapp 2 omfattar området som är beläget mellan skolan och järnvägen. Detaljplanen medger bebyggelse om 2-6 våningar med olika våningsantal inom olika kvarter.
Renovering av lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser byte av installationer, renovering av kök och badrum, renovering av ytskikt mm.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Linköping
Det det finns tidiga tankar på två punkthus och fem lägre hus. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Landstormaren 1 i Linköping. Projektet omfattar även bl.a. tvättstugor, källarutrymmen, lokaler samt tillhörande mark för bl.a. dräneringsarbeten. Fastigheten innehåller 65 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 4 RoK. Pionjärgatan 28-44.
30ROT-renovering av flerbostadshus i Linköping
Ombyggnation av 26 bostäder samt tillhörande allmänna utrymmen. Option skall även lämnas på nyproduktion av 5 lägenheter om ca 35 kvadratmeter på vindsplan.
Helrenovering av herrgård i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering av Ryds herrgård inom fastigheten Ostkupan 12. Projektet omfattar ny planlösning med nytt tillagningskök samt ytskiktsrenovering invändigt. Nya installationer av El, VVs och brandlarm skall utföras. Invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av vindar till bostäder i flerbostadshus på Bielkegatan, Sturegatan och St Larsgatan på Blomman 14,12,11.
Invändig renovering i flerbostadshus i Ryd, Linköping
Renovering av duschrum i påbyggnadslägenheter på Alsättersgatan 13-15 samt Björnkärrsgatan 8-10 i Ryd i Linköping.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum och separata wc på Lerlyckegatan 1-13, Solvändan 2-4 & Vistvägen 36 på Fastighet Luftslottet 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Linköping
Fönsterbyte ca 835 fönster
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Målning av fasad och byte av tak på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Fasadbyte på flerbostadshus i Linköping
Eventuellt kommer byte av fönster att göras. Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660), Bockhornsvägen 1, 3 och 4 (pnr 1481662). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Objektet omfattar renovering/ombyggnation av bostäder, lokaler och markarbeten på Milds Gata 10-16 i Linköping.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Linköping
Objekten ligger på följande adresser: Prästbolsgatan 15, Ödegårdsgatan 30, 32, 34, 36, Repslagaregatan 7 B, Kungsgatan 12, Snickaregatan 3 A, 3 C, samt 5 A.
Omfärgning av putsfasad på flerbostadshus i Linköping
Totalentreprenör handlas upp i ett paket med följande projekt: Vårdkasvägen 4,6 och 8 (pnr 1001574), Vårdkasvägen 11-15 (pnr 1481659), Vårdkasvägen 7-9 (pnr 1481660). Totala projektkostnaden beräknas bli ca 10-15 mkr.
Ombyggnad av vind i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor, inredning av vind samt fasadändring - takfönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster på Uttervägen och Vesslevägen
Byte av dörrar i loftgångar i Ljungsbro
Byte av loftgångsdörrar. Cloettavägen 11-13
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Linköping
Anmälan avsseende installation eller ändring av VA.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus-skärmtak ovanför balkonger (20 st) på Riket 3 ,4 ,9 och 15 (tot. 80 st).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus inredning av ytterligare bostäder på Filosofen 7 ,Filosofen 8.
Rivning av grupphus i Linköping
Rivning av 3 enbostadshus och garage Ikonen 1,2,3.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ändrad användning av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus/garage, inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring - igensättning av garagenedfart.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av del av terasser (4 lgh).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över källarnedgångar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus med byte av balkongfronter, skärmtak och trappräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring - inglasning av balkonger enligt typritning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus 12 st med solskydd/markiser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus enligt typritning.
Rivning av fritidshus i Linköping
Anmälan om rivning av fritidshus (Långa Lisa nr 5 och 9).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: