Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och park i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 200 bostäder samt att anlägga en allmän park.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus med totalt 126 lägenheter i 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sörby, Örebro
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med 140 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Detaljplaneändring måste göras. Ca 30 lägenheter som ska byggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 116-131. 108 lägenheter. Option från projektid: 1418019
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. Totalt 129 lägenheter, varav 8 är nybyggnation och 121 är ombyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.
Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.
Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Norra Bro
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus och radhus. Planförslaget möjliggör för 60‑80 bostäder. Planen kommer även att reglera byggrätter i den befintliga bebyggelsen inom planområdet.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart. Sökt bygglov.
Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser.
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro.
Nybyggnad av bostäder på Södra Ladugårdsängen i Örebro, etapp 2
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder & förskola i Mellringe-Heden, Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter i 2 plan. Utöver lägenheter består byggnaden även av gemensamhetsytor, personalrum och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med källargarage samt parkeringsplatser och cykeltak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenhet i Örebro
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder mellan Kungsgatan och Skomakargatan på 2 våningar + vind.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 5 radhus.
Byte av värmepump i flerbostadshus i Örebro
Avser installation av ny bergvärme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring från lokal till 3 nya lägenheter och en ny lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov nybyggnad kedjehus/radhus Semlan 2,Selma 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad / inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad/inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov ändrad användning fr skola t bostad samt nybyggnad av radhus och anordnande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, 7 st nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Örebro
Bygglov ändring av fönster på kedjehus/radhus Kumla 11:1,9:1,8:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, installation av solceller på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
bygglov ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank samt entréer.
Tillbyggnad av fritidshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus Mosås 2:102,2:110.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av två stycken enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd/carport samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
bygglov nybyggnad enbostadshus två st Rinkaby 3:29,3:30.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kedjehus/radhus Emån 1,Byälven 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, inglasning loftgångar och balkonger Stenkolet 1,2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, inglasning loftgångar och balkonger Stenkullen 1,Stenskärven 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, nya entréer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: