Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av höghus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av Örebros högsta bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 186 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. UE har option från Etapp A. Denna etapp avser renovering av 5 flerbostadshus, Långseleån 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, cykelskärmtak samt anläggande av parkeringsgarage. 2 hus byggs i 5 våningar och 1 hus byggs i 3. Markentreprenad upphandlas som utförandeentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning med tillhörande funktioner till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Ca 30 lägenheter som ska byggas.
Nybyggnad av bostäder i Örebro, etapp 1
Avser nybyggnad av 68 lägenheter i kv Gasklockan. Avser även 2 takterrasser, föreningslokal med pentry och balkong, övernattningslägenhet med wc/dusch och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i 2 huskroppar, 4 respektive 5 eller 6 våningar, med förskola i bottenvåning i en av huskropparna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 87 hyreslägenheter och två lokaler. Byggs tillsammans med Piloten 8 och 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i två ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nya bostäder, kommersiella ytor, kontor, handel i Örebro
Byggnation på före detta industriområde. BJC har en bedömd byggrätt om ca 55000 - 60000 kvm BTA. Tanken är att omvandla området till bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder) samt kommersiella ytor såsom kontor, handel och parkeringsplatser. Projektet kommer att delas in i 4 etapper. Detta projekt avser etapp 2.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 1
Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Detta avser etapp 1 och 108 lägenheter fördelat på 9 st hus med 12 lägenheter i varje, en ny undercentral byggs vid gård 4. En ny tvättstuga uppförs på gård 3. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar.. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Nybyggnad av gruppboende i Örebro
Nybyggnad av gruppboende i Gällersta-gryt, Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 35 lägenheter i Norra Ormesta, Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i sju våningar med ca 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 1
Avser nybyggnad av 28 lägenheter i etapp 1 av BRF Esplanaden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i etapp 2 av BRF Esplanaden i Örebro.
Nybyggnad av småhus i Marieberg, Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Samtidigt syftar planen till att bevara ett grönstråk och att göra gatunätet i stadsdelen Marieberg mer finmaskigt för både bil-, cykel-, och gångtrafik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden består av renovering av 10 st lägenheter och 3 st lokaler där lokalen på vindsvåningen ska byggas om till lägenhet. En totalrenovering invändigt med mindre planlösningsändringar, nya ytskikt, nya utrymningsvägar, renovering av hiss, omläggning av tak på Karlslundsgatan 1, 3 och Vasatorget 2, nya fönster, nytt ventilationssystem, nya eloch VVS-installationer med individuell mätning av varm- och kallvatten m.m.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för två radhus med respektive 6 lägenheter var ut mot golfbanan.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnation av 10 radhuslägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. UE har option från Etapp A.
Utbyggnad av stugby i Örebro
Planer i mycket tidigt skede. Beslut ej tagna. Tanken är att placera stugorna vid de konstgjorda sjöarna. Varje stuga får egen terrass och badbrygga. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av radhuslägenheter i Örebro
Renoveringen av Apelvägen 1-119 kommer att bedrivas med kvarboende hyresgäster vilket gör att stor vikt kommer läggas på entreprenörens lämplighet att bedriva ett sådant projekt. Då renoveringen bl.a. innebär viss asbestsanering och en tid utan fungerande kök kommer hyresgäster i varje lägenhet vara tillfälligt evakuerade 4veckor. En radhuslänga med 6st lägenheter kommer maximalt att kunna evakueras samtidigt. Utvändiga arbeten behöver inte ske samtidigt som invändiga arbeten utan det åligger entreprenören att planera arbetena med hänsyn till projektets och hyresgästernas bästa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Ombyggnad av hissar i Örebro, etapp 1
Ombyggnad av 29 st hissar. Objekten är belägna på Båtyxevägen 2, 4, 6, 26, 28, Ekängsgatan 13, 15, 17, Loggatan 5, 7, 9, Lyckevägen 4, Olaigatan 31, Skolgatan 8, Smedjevägen 2, Storgatan 21, Toringsgatan 20, 22, Tunnbindargränd 2 Vänster, höger, Tunnbindargränd 4 Vänster, höger, Änggatan 18, Örnsköldsgatan 1, 3, 5, 7, 9, Östra Vintergatan 90.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus, inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, cykeltak, skärmtak, parkeringsplatser.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation av oljeavskiljare, ingrepp i bärande delar, ingrepp i brandskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelparkeringar med tak samt rivning av två miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med integrerat garage samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus samt byte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, balkonger Kråkan 5,Svalan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, uppsättning solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring, tillkommande balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bostad/kontor samt nybyggnad av container.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenhet samt tillbyggnad av takkupa på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov inredning ytterligare bostäder (3st) och nybyggnad plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd underhåll särskilt bevarandevärde enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälan ändring brandskydd i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från tandläkarpraktik till två hyreslägenheter.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus uppförande av balkonger, rivning av sophus samt hisshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus, inglasning balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, fasadändring samt ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader, inglasning av befintliga altaner.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: