Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kumla, etapp 1
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kumla med 126 lägenheter, verksamhetslokaler, storkök och skyddsrum. Rivning del av befintlig byggnad. Etapp 2 består av nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, och finns på projektid: 1505259.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 186 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Varbergagatan 70-73 renoveras, lokaler i bottenvåningen byggs om och speciallägenheterna på övervåningen renoveras. Detta avser delprojekt 3 av totalt 6 delprojekt. Detta kommer utföras först av alla.
Nybyggnad av bostäder i Örebro
Avser nybyggnad av 120 lägenheter i 3 hus med 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus, cykelskärmtak samt anläggande av parkeringsgarage. 2 hus byggs i 5 våningar och 1 hus byggs i 3. Markentreprenad upphandlas som utförandeentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Adolfsberg, Örebro
Ca 30 lägenheter som ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning med tillhörande funktioner till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av bostäder i Örebro, etapp 1
Avser nybyggnad av 68 lägenheter i kv Gasklockan. Avser även 2 takterrasser, föreningslokal med pentry och balkong, övernattningslägenhet med wc/dusch och tvättstuga.
Nybyggnad av studenlägenheter och förskola i Örebro, etapp 1
Avser nybyggnad av studentlägenheter och förskola med 4 avdelningar i bottenplan. Omfattar 30 lgh samt 1 studentkorridor med 18 boenden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.
Nya bostäder på Södra Ladugårdsängen etapp 2
Avser nybyggnad av cirka 100 studentbostäder på Södra Ladugårdsängen i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i 2 huskroppar, 4 respektive 5 eller 6 våningar, med förskola i bottenvåning i en av huskropparna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 87 hyreslägenheter och två lokaler. Byggs tillsammans med Piloten 8 och 9.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 9
Avser ROT-renovering av tre st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 132-135, 136-141, 142-146 i kv. Varberga 5. En byggnad, Varbergagatan 136-141, ska byggas på med ett plan med ca 9 lägenheter.
Nybyggnad av villaområde i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 80-100 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i två ytterligare etapper på Kv Piloten.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 9
Avser ROT-renovering av 3 st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 101-104,105-110, 111-115 i kv. Varberga 1. Samt 1 byggnad, Varbergagatan 105-110, ska byggas på med ett plan med ca 9 st nya lägenheter. Total BTA för etapp 9 är ca 21 181 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av totalt 60 lägenheter i 1 huskropp bestående av 4 trapphus. 3 av trapphusen kommer att ha fyra våningar och det södra trapphuset kommer att ha sex våningar.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 1
Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Detta avser etapp 1 och 108 lägenheter fördelat på 9 st hus med 12 lägenheter i varje, en ny undercentral byggs vid gård 4. En ny tvättstuga uppförs på gård 3. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar.. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. Denna etapp är option från Etapp A, B och C.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. Denna etapp är option från Etapp A, B och C.
Nybyggnad av gruppboende i Örebro
Nybyggnad av gruppboende i Gällersta-gryt, Örebro.
Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 35 lägenheter i Norra Ormesta, Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i sju våningar med ca 32 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i etapp 2 av BRF Esplanaden i Örebro.
Nybyggnad av bostäder i Örebro
Omfattar nybyggnad av 24 radhus i Kv. Tärnan.
Nybyggnad av enbostadshus i Samsala, Hallsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder såsom villabebyggelse med också radhus och kedjehus.
Nybyggnad av småhus i Marieberg, Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Samtidigt syftar planen till att bevara ett grönstråk och att göra gatunätet i stadsdelen Marieberg mer finmaskigt för både bil-, cykel-, och gångtrafik.
Nybyggnad av bostäder i Askersund, etapp 2
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel. Total markyta 13500 kvm. Etapp 1 finns på projektid: 1410868
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Option från projektid: 1334446. Detta avser en tredje huskropp innehållande 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nyproduktion av ca 20-25 hyresrätter i 4-5 huskroppar. Objektet är beläget söder om Kv Mejeriet 2.
Nybyggnad av parhus i Nora, etapp 1
Nybyggnad av 8 parhus med totalt 16 bostadsrätter i ett plan med förråd och miljöanpassade med laddare för elbilar intill Åkerby Herrgård i Nora. Riktar sig främst till målgrupp 60+.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Entreprenaden består av renovering av 10 st lägenheter och 3 st lokaler där lokalen på vindsvåningen ska byggas om till lägenhet. En totalrenovering invändigt med mindre planlösningsändringar, nya ytskikt, nya utrymningsvägar, renovering av hiss, omläggning av tak på Karlslundsgatan 1, 3 och Vasatorget 2, nya fönster, nytt ventilationssystem, nya eloch VVS-installationer med individuell mätning av varm- och kallvatten m.m.
Om- och tillbyggnad av skola till bostäder i Askersund, etapp 1
Avser renovering samt om- och tillbyggnad av Norrbergaskolan i Askersund till 8 lägenheter om 3 rok. Ny komplementsbyggnad för källsortering och cykelförvaring.
Nybyggnad av parhus i Nora
Avser nybyggnad av 6st parhus i centrala Nora.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av radhus och parhus i Nora, etapp 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus i OBOS koncept Start Living - volymhus. Totalt byggs 26 bostadsrätter i 2 etapper.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för två radhus med respektive 6 lägenheter var ut mot golfbanan.
Utbyggnad av stugby i Örebro
Planer i mycket tidigt skede. Beslut ej tagna. Tanken är att placera stugorna vid de konstgjorda sjöarna. Varje stuga får egen terrass och badbrygga. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasader och balkonger samt viss plåtarbeten.
Fönsterbyte samt byte av terrassdörrar på flerbostadshus i Kumla, etapp 1
Etapp 1 = Smedsgatan. Omfattar ca 102 fönster och ca 27 terrassdörrar. Etapp 2 finns på projektid: 1638766.
Ombyggnad av vattentorn till bostäder i Askersund, etapp 3
Planer finns på ombyggnad till lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Ansökan om förhandsbesked för att: Avstycka 4 tomter i syfte att bygga 1 bostadshus på varje tomt - 4 hus totalt. Markarbeten-nivåskillnader, installation av ttryckspillstation och anslutningsvägar till respektive tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nora
Nybyggnad av flerbostadshus (del av stensnäs 1:1). Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Ombyggnad av hissar i Örebro, etapp 1
Ombyggnad av 29 st hissar. Objekten är belägna på Båtyxevägen 2, 4, 6, 26, 28, Ekängsgatan 13, 15, 17, Loggatan 5, 7, 9, Lyckevägen 4, Olaigatan 31, Skolgatan 8, Smedjevägen 2, Storgatan 21, Toringsgatan 20, 22, Tunnbindargränd 2 Vänster, höger, Tunnbindargränd 4 Vänster, höger, Änggatan 18, Örnsköldsgatan 1, 3, 5, 7, 9, Östra Vintergatan 90.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser utbyte av frånluftsfläktar utan återvinning till nytt FX-system kopplat till ny värmepump. Projektet består av 2 fastigheter med 2 st sammanbyggda huskroppar i vardera fastighet. Svanen 3: Skolvägen 9 och Kvarngatan 19 samt Svanen 6: Sturegatan 4 och 6.
Takbyte på flerbostadshus i Kopparberg
Avser takbyte på Abrahamsgård i Ljusnarsbergs kommun. Option finns på projektid: 1648582 och består av åtgärdande av väggar.
Takomläggning på flerbostadshus i Vretstorp, Hallsberg
Avser takomläggning på flerbostadshus i Vretstorp. Option finns på projektid: 1648165.
Takomläggning på flerbostadshus i Vretstorp, Hallsberg
Avser takomläggning på flerbostadshus i Vretstorp. Option från projektid: 1648162.
Renovering av vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskador i Kopparberg. Objekten är belägna på : Källtorpsvägen 12 B, Kyrkvägen 14, Kyrkvägen 34
Utävndigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg, etapp 1
Avser smidesarbeten, nya balkongfronter, räcken till ramper samt avskärmningsväggar mellan förlängd del av balkong. Etapp 1 omfattar 7 entréer. Alla etapper beräknas vara färdigställda om 2 år
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg, etapp 2
Avser smidesarbeten, nya balkongfronter, räcken till ramper samt avskärmningsväggar mellan förlängd del av balkong. Etapp 2 omfattar 7 entréer. Upphandlas tillsammans med projekt 1599686. Alla etapper beräknas vara färdigställda om 2 år
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg, etapp 3 o 4
Avser smidesarbeten, nya balkongfronter, räcken till ramper samt avskärmningsväggar mellan förlängd del av balkong. Option från projekt 1599686. Alla etapper beräknas vara färdigställda om 2 år.
Åtgärdande av väggar på flerbostadshus i Kopparberg
Option från projektid: 1648578. Avser åtgärdande av väggar.
Rivning av bostadshus i Kopparberg
Rivning av 6 bostadshus och 1 sophus. Wallmovägen 13, Wallmovägen 21, Wallmovägen 22, Wallmovägen 24, Wallmovägen 27, Wallmovägen 29, Heden 6:32 Komposteringsbyggnad. Upphandlas tillsammans med projektid: 1622283. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2021-06-30.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation av oljeavskiljare, ingrepp i bärande delar, ingrepp i brandskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelparkeringar med tak samt rivning av två miljöhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus, inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, cykeltak, skärmtak, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, inglasat uterum.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från tandläkarpraktik till två hyreslägenheter.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus uppförande av balkonger, rivning av sophus samt hisshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus, inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus samt byte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, balkonger Kråkan 5,Svalan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, uppsättning solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring, tillkommande balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning från förråd till bostad/kontor samt nybyggnad av container.
Ombyggnad av vind i Örebro
Bygglov inredning av vindslägenhet samt tillbyggnad av takkupa på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov inredning ytterligare bostäder (3st) och nybyggnad plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader, inglasning av befintliga altaner.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med integrerat garage samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd underhåll särskilt bevarandevärde enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Anmälan ändring brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus, fasadändring samt ombyggnad.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: