Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

Askersund (4)
Degerfors (1)
Hallsberg (13)
Karlskoga (10)
Kumla (6)
Laxå (3)
Lekeberg (3)
Lindesberg (13)
Nora (1)
Örebro (71)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och park i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 200 bostäder samt att anlägga en allmän park.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Lindesberg
6 st punkthus, 9 st parhus och 11 st radhus. Det ger totalt 178 lägenheter på Parkudden om projektet kan genomföras. I förslaget ligger också idéer som t ex en småbåtshamn, en gång- och cykelled som länkar udden samman med grönområdet vid Lindeskolan. Framtagande av planprogram förestår. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus med totalt 126 lägenheter i 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sörby, Örebro
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål för att möjliggöra uppförande av flerbostadshus med 140 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 116-131. 108 lägenheter. Option från projektid: 1418019
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Avser renovering och ombyggnation vid Varbergagatan 85-100. Totalt 129 lägenheter, varav 8 är nybyggnation och 121 är ombyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.
Nybyggnad av vård och omsorgsboende för äldre i Hallsberg
Planer finns på eventuellt om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av bostäder i Norra Bro
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus och radhus. Planförslaget möjliggör för 60‑80 bostäder. Planen kommer även att reglera byggrätter i den befintliga bebyggelsen inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av 96 lägenheter. Arbetena avser bl.a nya vvs- och elinstallationer, fasad, fönster, entrépartier, nya hissar och takarbeten samt ändringar av planlösningen. Objektet är beläget på Norr i Örebro fastighet Rakan 12, 13 och 14. Hus C1 - Tallbacksvägen 19-21 Hus C2 - Norrbygatan 19-21 Hus C3 - Norrbygatan 23-25 Hus C4 - Höglundagatan 14-16 Hus B – Höglundagatan 18-26 Hus A – Höglundagatan 28-32
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart. Sökt bygglov.
Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro
57 små hyresrätter för studenter planeras. Byggnaden får en stor takterrass. Intill terrassen blir det en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 42 lägenheter om ett till fyra rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nyproduktion av 45-50 lägenheter i 2 huskroppar och 5-7 våningar. Husen ska vara av punkthus-typ. Option om en tredje huskropp innehållande ca 20-25 lägenheter.
Ombyggnad till flerbostadshus i Örebro
Bygglov beviljat. Planer på ombyggnad av fastigheten till 38 st bostadslägenheter med storlekarna 2-4 rok. Lägenheterna blir luftiga med god volym och högt i tak. Samtliga får balkong eller uteplats. Hiss installeras. Oviss byggstart. Intilliggande tomt (söderut) kan komma att bebyggs med lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i tre ytterligare etapper på Kv Piloten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro.
Nybyggnad av punkthus i Karlskoga
Planer finns för ett tredje punkthus på området Loviselund. 24 hyresrätter planeras i 4-6 våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Avser nybyggnad av LSS-boende innehållande en huvudbyggnad inkl 6st boenden, 4st friliggande boenden samt markanläggning med bland annat miljöhus, förråd, parkeringar med mera
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ca 22 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i fem huskroppar.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter med egna entréer och uteplatser. Gemensamhetsutrymme med kök och eldstad samt uteplats och tvättstuga. Personalrum med kontor mm. Avser även 1 miljöbyggnad och 2 fristående förrådsbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nyproduktion av ca 20-25 hyresrätter i 4-5 huskroppar. Objektet är beläget söder om Kv Mejeriet 2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Smedstorp, Kumla
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter i Smedstorp.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder & förskola i Mellringe-Heden, Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.
Ombyggnad för hemtjänsten i Degerfors
Avser ombyggnad av lokaler i tre plan för hemtjänsten med ny ventilation och el.
Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter i 2 plan. Utöver lägenheter består byggnaden även av gemensamhetsytor, personalrum och komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Hällefors
Avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på Klockarvägen 18 och 20.
Nybyggnad av studentlägenhet i Örebro
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder mellan Kungsgatan och Skomakargatan på 2 våningar + vind.
Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 5 radhus.
Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Kopparberg
Avser byte av ventilationsaggregat i 24 lägenheter på fastigheten Blyglansen 2.
Byte av värmepump i flerbostadshus i Örebro
Avser installation av ny bergvärme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov sökt för nya lägenheter och ombyggnad av vind samt fasadändring i befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring från lokal till 3 nya lägenheter och en ny lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av tak samt fasadrenovering på flerbostadshus i Hallsberg
Avser ombyggnad tak och fasadrenovering på Stortorget 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser renovering av loftgångsräcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av rökluckor i flerbostadshus som inte är godkända.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El, Hällefors
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Åtgärdande av ventilationen i flerbostadshus i Hallsberg
Installation av 4 st. frånluftsvärmepumpar anslutna till värmesystem. Befintliga frånluftsfläktar rivs och ersätt med nya.
Rivning av flerbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av flerbostadshus i 3 plan, 192 kvm och en ekonomibyggnad ca 32 kvm.
Tilläggsisolering med lösull i flerbostadshus i Hallsberg
Avser byte/komplettering av takfotsventilation mindre byggnationsarbeten samt tilläggsisolering av vindsutrymmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kopparberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster på Fagershuset.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 11 lägenheter.
Konvertering av elpannor till värmepumpar i radhus Hallsberg
Avser konvertering från elpannor till värmepumpar luft/vatten i två radhuslängor med sex lägenheter i vardera, där varje lägenhet har egen elpanna. Ytterligare en radhuslänga med fem lägenheter ingår som option i upphandlingen, projekt 1509184.
Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser komplett utbyte av lägenhetsaggregat i 26 radhuslägenheter.
Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser komplett utbyte av lägenhetsaggregat i 46 radhuslägenheter.
Rivning av enbostadshus i Ljusnarsberg
Avser rivning av enbostadshus på ca 65 kvm i 1 och ett halvt plan. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov nybyggnad kedjehus/radhus Semlan 2,Selma 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad / inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad/inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov ändrad användning fr skola t bostad samt nybyggnad av radhus och anordnande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, 7 st nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Örebro
Bygglov ändring av fönster på kedjehus/radhus Kumla 11:1,9:1,8:1.
Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser komplett utbyte av lägenhetsaggregat i 20 radhuslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till lägenheter, tillbyggnad förråd, samt nybyggnad carport.
Ombyggnad av lägenhet i Laxå
Ändrad användning från källarlokal till lägenhet på ca 35 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring solceller på tak.
Nybyggnad av campingstuga i Lindesberg
Nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus, 164,7 m2.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av brandskadat bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nora
Utbyte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring av flerbostadshus, installation av solceller på tak.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
bygglov ändrad användning från samlingslokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av plank samt entréer.
Tillbyggnad av fritidshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus Mosås 2:102,2:110.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad av två stycken enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd/carport samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
bygglov nybyggnad enbostadshus två st Rinkaby 3:29,3:30.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus, 10 st uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov fasadändring flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: