Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Entreprenaden innefattar fasadbyten och tilläggsisolering av fyra st flerbostadshus inkl byte av fönster och ytterdörrar. Balkonger och loftgångar förses med nya räcken. I lägenheterna installeras lägenhetsaggregat i kök. Förberedelser för framtida fiberanslutning och temperaturmätning av lägenheter. Del av yttertaken demonteras och återmonteras för åtkomst av installationer på kallvind. Byte av dörrar på sophus. Upprustning av utemiljö omfattande bostadsgårdar med nya planteringar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 3
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. I etapp 3 ingår 2 byggnader med 45 lägenheter. Ändringsyta: BTA ca 5 200 m2.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Byte av tak, ventilering av takkupor samt rivning av gamla takhuvar.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av 3 stugor med förråd.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus med förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig åtgärd av flerbostadshus pga vattenläckage och isbildning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt utökning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: