Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- & tillbyggnad av förskola till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader samt rivning av bef miljöhus.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Ny- om- & tillbyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Nyproduktionen omfattar 24 hyreslägenheter i mindre storlekar. Dessutom skapas lokaler för två butiker samt en trivsam innergård i upphöjd parkmiljö. I markplan byggs tvättstuga, cykel- och carportar, anläggning för källsortering mm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län
Ca 100 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad från gruppboende till 5-6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av kontorshus och bostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av personalrum till gästrum.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Upprustning av camping i Luleå
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor och servicehus, fönsterbyte, låsarbeten, ny lekutrustning samt markarbeten.
Underhåll fasad & tak på flerbostadshus i Luleå
Underhåll av fasad & tak på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: