Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (4)
Gällivare (15)
Haparanda (1)
Jokkmokk (1)
Kalix (7)
Kiruna (14)
Luleå (29)
Pajala (2)
Piteå (8)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 8
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 9
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning samt handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av flerbostadshus, kv 4 Kiruna nya stadskärna.
Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av studentbostäder i Luleå
Nybyggnad av 104 st studentlägenheter på Porsön.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader samt rivning av bef miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av ca. 50-70 lägenheter samt garage på del av kv. Hasseln i Gällivare. På del av Hasseln 9 samt Hasseln 10, 11 och 12 planerar LKAB att bygga flerbostadshus enligt gällande detaljplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bryggeribacken i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av ca 50-55 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 4:21, Bryggeribacken enligt gällande detaljplan. Plankartan visar på möjlig bebyggelse av fastigheten. Entreprenören skall själv föreslå en möjlig bebyggelse i sitt anbud.
Ombyggnad av seniorboende i Arjeplog
Planer för ombyggnad till äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad flerbostadshus, Etapp 2c i Kiruna
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av lägenheter på del av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna enligt gällande detaljplan. Arbetena skall innefatta kompletta mark och infrastrukturarbeten samt uppförande av flerfamiljshus.
Nybyggnad flerbostadshus, Etapp 3 i Kiruna
Luossavaara etapp 3 ska bebyggas med 44 st hyreslägenheter med tillhörande komplementbyggnader. Tomten är i dagsläget orörd fjällskog i sluttning på berget Luossavaara. Tomten ska terrasseras och förberedas för byggnation enligt i förfrågan bifogade handlingar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av kedjehus/parhus på Bryggeribacken i Gällivare
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad att utföra projektering och byggnationer av ca. 25 st kedjehus och parhus i kombination på del av fastigheten Gällivare 4:21, Bryggeribacken enligt gällande detaljplan. Entreprenören skall själv föreslå en möjlig bebyggelse i sitt anbud.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell.
Ombyggnad av äldreboende i Piteå
Renovering av Hortlaxgården.
Upprustning av uteplatser & entréer Lillön, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Åtgärder av befintliga entréer och uteplatser. Antal entréer: 24 st, Antal uteplatser: 94 st. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget inom Lillön på Porsön i Luleå kommun. Docentvägen 10-32 samt Professorsvägen 11-33.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län
Ca 100 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län
Ca 100 fastigheter i södra delen av Norrbottens län, paket 2.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Ombyggnad från gruppboende till 5-6 lägenheter.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av ca 75 st balkonger på flerbostadshus på Bergsviksvägen & Storgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av fastighet i Norrbottens län
Avser byggentreprenad i Norrbottens län. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena el samt brandlarm.
Byte av hissar i flerbostadshus vid Strömnäs, Piteå
Avser utbyte av 3 st hissystem i flerbostadshus vid Strömnäs inom Piteå kommun.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Installation av fastighetsnät (datanät) i flerbostadshus, Stiftelsen Matarengihem
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) och förekommande fall områdesnät. Totalt ca 235 lägenheter omfattas av entreprenaden. Objektet är beläget i Övertorneå, Hedenäset, Pello, Juoksengi och Svanstein.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Gällivare 12:734,12:766,12:764,12:671.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
ROT arbeten på flyttade kulturbyggnader i Malmberget
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnation (ROT arbeten) av 5 fastigheter som har flyttats från Puoitakvägen 1–9 i Malmberget till Koskullskulle, Solbacken och får de nya adresserna Långa raden 11-16.
Rivning av byggnad, kulvert m.m. i Kiruna
Objektet avser rivning av en byggnad Glaciärvägen 8 E-F, Kv Glaciären. I entreprenaden ingår rivning av byggnad, kulvert, ledningar som proppas i befintlig tvättstuga samt återställande av mark.
Renovering av lägenheter i Kiruna
Lägenhetsrenovering Terassgatan, 4 st. lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Selektiv rivning av byggnaden inkl. grundkonstruktion. Återställning av mark samt tillskapa p-platser.
Trapphusrenovering Skyttegatan 3 i Kiruna
Trapphusrenovering Skyttegatan 3.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Demontage fasadstegar Kiruna
Förfrågan avser: Rivning av fasadstegar på fastigheter.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av 2 stycken flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Piteå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ombyggnad av lägenhet.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Ombyggnad av lägenhet i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring samt inredning av ytterligare bostad i enbostadshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadändring på fastigheten gamla staden 3.
Tillbyggnad av stugby i Kalix
Bygglov för igloo-liknande skal av uthyrningsstugor på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Detaljplan för cirka 50 kolonilotter på renön.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Gällivare 12:749,12:765,12:750,12:733.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Upprustning av camping i Luleå
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor och servicehus, fönsterbyte, låsarbeten, ny lekutrustning samt markarbeten.
Flytt av sommarstuga, torrtoalett m.m. i Gällivare
Flytta mindre sommarstuga 6*3 m, torrtoalett, mindre hundgård och fordon till annan fastighet ett par hundra meter från nuvarande fastighet.
Rivning av byggnader i Kiruna
Bostadsbyggnad samt två stycken komplementbyggnader rivs i sin helhet. Återställning av markytor för att tillskapa yta för framtida bebyggelse.
Underhåll fasad & tak på flerbostadshus i Luleå
Underhåll av fasad & tak på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: