Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (4)
Boden (13)
Gällivare (23)
Haparanda (4)
Jokkmokk (0)
Kalix (10)
Kiruna (16)
Luleå (32)
Pajala (5)
Piteå (7)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av butik samt punkthus i Luleå
Nybyggnad av butik och punkthus i Luleå.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av ca 80-100 bostadsrätter.
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser 199 lägenheter med 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Inflyttning kommer ske 2019. Kvarter E.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av 50-70 lägenheter i varierande storlekar inklusive parkeringar. Ingår i SKL-avtalet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön, Luleå
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter C. 4-5 våningar.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Vilan 1 och Vilan 2: Nya parkeringar tillskapas på fram och baksida av byggnader med tillhörande belysning och motorvärmare. Rivning: Byggnad rivs i sin helhet inkl. servisledningar för att tillskapa yta för mer parkeringar. Ombyggnad av kök, ytskikt och rumsanpassningar, av befintligt äldreboende till lägenheter. Befintligt avfallsrum för lägenheter byggs om. Ombyggnad, ytskikt och rumsanpassningar av befintligt tillagningskök med nya utrustningar och inredningar inklusive tillbyggnad av avfallsrum och inlastning.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7, Gällivare
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7.
Nybyggnad av bostadshus kvarteret 4 nya Kiruna centrum
Översiktlig information om objektet m.m. Bostadsprojekt inom Kvarter 4 i nya Kiruna Centrum omfattar ca 5.700 m² BTA fördelade på 3 huskroppar. En fjärde huskropp avser en option på 2400 m2 BTA. Området indelas i huvuddelar som följer de hustyper som skall byggas. Se AFD.1. Anbudsgivare lämnar anbud på uppförande av bostäder i sin helhet (samtliga huvuddelar).
Nybyggnad av flerbostadshus i Luossavaara Etapp 3
Luossavaara Etapp 3 Flerfamiljshus Förfrågan avser uppförande av flerbostadshus inom Luossavaara Etapp 3. Entreprenörerna kommer att kunna lämna anbud med förslag efter egen bedömning och optimering avseende karaktär på bebyggelse i förhållande till områdets förutsättningar och detaljplan. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med ABT 06 som grund och omfattar mark/infra/bygg. FFU preliminärt ute Q4 2017. Anbudsinfordran preliminärt Q1 2018. Upphandling preliminärt Q1 2018. Entreprenadstart (mark/infra/bygg) preliminärt Q2 2018.
Utvändig och invändig renovering av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar rivning av befintliga fasader, tilläggsisolering samt nya träfasader. Byte av fönster och balkongdörrar. Rivning av befintliga balkonger samt nya balkonger. Reparation av tak vid kupor, stosar mm. Tillhörande markanpassningsarbeten. Utvändigt arbete avser 6 st hyreshus. Invändig och utvändig upprustning av gemensam tvättstuga. Objektet omfattar även invändig helrenovering med bl a installation av FTX-ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara nordväst område nr. 1.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Byte av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad flerbostadshus Luossavaara 1:2, Etapp 2c samt etapp 3 Kiruna
Projektet avser att bebygga etapperna 2c och 3 på fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna kommun med bostäder samt komplementbyggnader. (Se handling 07.6 för ritning över arbetsområdena). Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av lägenheter på del av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna enligt gällande detaljplan. Entreprenören skall själv föreslå en möjlig bebyggelse i sitt anbud. Arbetena skall innefatta kompletta mark och infrastrukturarbeten samt uppförande av flerfamiljshus.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Råneå
Avser 23 lgh i trygghetsboende i sk SABO-hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.
Nybyggnad av bostäder i Arjeplog
13 villatomter finns till förfogande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nytt handels och bostadsområde i Arjeplog
Planer för bostäder och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 18 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 5:14, Repisvaara Nordost, enligt gällande detaljplan.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Avser ca 20 lgh i trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 12 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 5:14, Repisvaara NO enligt gällande detaljplan.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 enbostadshus och garage Dundret 5:189,5:172,5:213,5:175,5:183.
Ombyggnad till LSS-boende i Arjeplog
Avser ombyggnad av Lugnetskolan till boende för personer med särskilda behov, så kallat LSS boende. Fem lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler, förråd mm skall tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Gällivare 12:467,5:14.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Koskullskulle 2:112,2:95,1:261.
Ombyggnad till trygghetsboende i Pajala
Ombyggnad till trygghetsboenden i Pajala.
Ombyggnad till trygghetsboenden i Pajala
Ombyggnad till trygghetsboenden i Pajala.
Relining av spillvattensystem i flerbostadshus i Arjeplog
Entreprenadarbetena avser rörinfodring av avloppsledningar på adressen Drottninggatan 36-38.
Ombyggnad till lägenheter i Överkalix
Avser ombyggnad av lokaler till lägenheter, totalt 7 st.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder/Pajala kommun
Avser utvändig målning av fem objekt: Slåttervägen 9, Ringvägen 8-24, Tornedalsvägen 11, Kengisgatan 11 och Förvaltningsvägen 5 samt förskolebyggnad Sattajärvi.
Stambyte samt byte elinstallationer i Piteå
Stambyte samt renovering badrum, ny el, fasadbyte. Kommer att utföras i 3 etapper.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak)på Lasarettsgatan 47.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Ombyggnad av tvättstuga i Gällivare
Entreprenaden omfattar anläggande av tvättstuga i befintliga källarlokaler. Den nya tvättstugan ligger i anslutning till befintlig tvättstuga och där ska det göras vissa renoveringsarbeten. Kommer att utföras i etapper.
Byte av dörrar/dörrpartier på serviceboende i Gällivare
Byte av totalt 20 st dörrar/dörrpartier på grund av brandskyddsåtgärder inom servicehus Enen, Gällivare.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av FTX-aggregat (lägenhetsaggregat) i 33 av lägenheterna enligt ovanstående inklusive rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av ventilationsaggregat för 35 lgh. Fastigheten ventileras av ett FTX-aggregat. Objektet avser byte av centralaggregat av FTX-typ, rengöring av kanalsystem, byte av från- och tilluftdon samt volymkåpor inklusive injustering.
Utvändigt målning av hyreshus samt carport i Luleå
Utvändig målning av 2 st hyreshus samt Carport på fastigheten Antnäs 2:15.
Utbyte av trygghetsskapande teknik vid särskilt boende/korttidsboende i Kalix
Entreprenaden avser uppgradering/utbyte av trygghetslarmsystem i särskilt boende för äldre samt i korttidsboende.
Ny hiss i flerbostadshus i Kiruna
Avser demontering av befintlig hiss och montage av ny hiss.
Byte av fjärrvärmeundercentral samt styrutrustning, Porsön och Skurholmen
Avser utbyte av 1 st fjärrvärmeundercentral Porsön och styrutrustning Skurholmen, Luleå.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Arvidsjaur
Objektet avser stamrenovering genom relingning av avlopp från toaletter, badrum och kök samt dagvattenledningar i fastigheten Kråkan 2 i Arvidsjaurs kommun.
Ombyggnad av tak på brandforsmagasinet i Luleå
Objektet avser ombyggnad av befintligt tak på Brandforsmagasinet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Ändrad användning från kontor till lägenheter på plan 2 och plan 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ombyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Fönsterbyte Thuleområdet Kiruna
Fönsterbyte Thuleområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad 3 flerbostadshus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Nybyggnation av takkupor Kiruna
Hjalmarlundbohmsvägen 3 & 4. Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus Blåsippan 8,9,10,11.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning skola till bostäder och till-/ombyggnad på fastigheten.
Nybyggnad av gäststuga i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 st gäststugor, Bygglov nybyggnad enbostadshus Malmberget 1:161.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad av takkupor över bef. takfönster.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Förhandsbesked för byggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov för flytt av 4 hus från malmberget till del av gällivare 5:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: