Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (6)
Gällivare (16)
Haparanda (2)
Jokkmokk (3)
Kalix (11)
Kiruna (9)
Luleå (29)
Pajala (0)
Piteå (11)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Tidiga planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Minst 200 hyresrätter i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 8
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning och handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 9
Projektet avser projektering av bostäder, kontor, parkeringslösning samt handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av ca 80-100 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av äldreboende och hälsocentral i Älvsbyn
Tidiga planer på att bygga ett äldreboende med hälsocentral i 2 våningar, placering oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader samt rivning av bef miljöhus.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad flerbostadshus, Etapp 2c i Kiruna
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av lägenheter på del av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna enligt gällande detaljplan. Arbetena skall innefatta kompletta mark och infrastrukturarbeten samt uppförande av flerfamiljshus.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för ombyggnad av förskola till bostäder.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Ny- om- & tillbyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Nyproduktion av bostadshus med 16 lägenheter, lokaler, ett gårdshus (lägenhet) samt delvis påbyggnad av befintlig fastighet Gersen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Nybyggnad av bostäder/fritidshus i Kvikkjokk
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Ny-, om- & tillbyggnad till guppboende m.m. i Luleå
Planer för ny-, om- & tillbyggnad av bla gruppboende m.m. i Seminariet 2 i Luleå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av ca 75 st balkonger på flerbostadshus på Bergsviksvägen & Storgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring av bärande konstruktion för hiss i flerbostadshus.
Ramavtal avseende vitvaror- och tvättstugeservice, Stiftelsen Bodenbo
Kontraktstid 2019-0201 -- 2012-05-31 med möjlighet till förlängning.
Byte av hissar i flerbostadshus vid Strömnäs, Piteå
Avser utbyte av 3 st hissystem i flerbostadshus vid Strömnäs inom Piteå kommun.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Installation av fastighetsnät (datanät) i flerbostadshus, Stiftelsen Matarengihem
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) och förekommande fall områdesnät. Totalt ca 235 lägenheter omfattas av entreprenaden. Objektet är beläget i Övertorneå, Hedenäset, Pello, Juoksengi och Svanstein.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Gällivare 12:734,12:766,12:764,12:671.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Förtätning av bostadsområde i Hemlunda i Piteå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av befintligt bostadsbebyggda fastigheter genom att utöka byggrätten. Byggherren är en privatperson.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av kontorshus och bostadshus.
Nya inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Entreprenaden omfattar demontering av 10 st. befintliga balkonger, montering av nya större balkongplattor inklusive ytterligare 5 st för lägenheter som för närvarande saknar balkong. Nya balkongfronter och inglasning inklusive tak. Antal balkonger som omfattas av entreprenaden är totalt 15 st.
Rivning av byggnad, kulvert m.m. i Kiruna
Objektet avser rivning av en byggnad Glaciärvägen 8 E-F, Kv Glaciären. I entreprenaden ingår rivning av byggnad, kulvert, ledningar som proppas i befintlig tvättstuga samt återställande av mark.
Utvändig målning av fastigheter i Kiruna
Utvändig målning Kiruna.
Byte av tak på fastigheter i Arvidsjaur
Avser 2 st takbyten på Trygghetsboendet Solbacken, Nygatan 24 samt Mötesplatsen Humlan, Östra skolgatan 18 C.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Överkalix
Fastigheten Bränna 5:3 (hus A), adress Föreningsgatan 1 i Överkalix. Avser byte av samtliga fönster förutom de stora butiksfönstren på huskropp A.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus och utrymningsväg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning av personalrum till gästrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus Svartbyn 1:121,Boden 1:50.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Luleå
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet på fastigheten tallen 18.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och utvändig ändring fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Byte av fönster, fönsterdörrar i flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Kiruna
Bostadsbyggnad samt två stycken komplementbyggnader rivs i sin helhet. Återställning av markytor för att tillskapa yta för framtida bebyggelse.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring enbostadshus.
Ombyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov flytt av tre hus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan rivning av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - fasadändring samt byte av balkong och farstubro.
Ombyggnad av lägenhet i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - ombyggnad av en lägenhet till två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalix
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Flytt av sommarstuga, torrtoalett m.m. i Gällivare
Flytta mindre sommarstuga 6*3 m, torrtoalett, mindre hundgård och fordon till annan fastighet ett par hundra meter från nuvarande fastighet.
Underhåll fasad & tak på flerbostadshus i Luleå
Underhåll av fasad & tak på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: