Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (11)
Gällivare (32)
Haparanda (4)
Jokkmokk (0)
Kalix (10)
Kiruna (13)
Luleå (33)
Pajala (3)
Piteå (11)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 11
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna kv 11.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå. Fd Åhlénshuset. Ca 140 parkeringsplatser.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gällivare
Nybyggnad av trygghetsboende. Ca 50 lägenheter
Nybyggnad av enbostadshus eller grupphus i Haparanda, etapp 1
Tomter förmedlas via RYM Markutv.tomtkö.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Entreprenaden innefattar fasadbyten och tilläggsisolering av fyra st flerbostadshus inkl byte av fönster och ytterdörrar. Balkonger och loftgångar förses med nya räcken. I lägenheterna installeras lägenhetsaggregat i kök. Förberedelser för framtida fiberanslutning och temperaturmätning av lägenheter. Del av yttertaken demonteras och återmonteras för åtkomst av installationer på kallvind. Byte av dörrar på sophus. Upprustning av utemiljö omfattande bostadsgårdar med nya planteringar. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Flerbostadshus på Repisvaara NV område nr. 3 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 14-20 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NV område nr 3 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, komplementbyggnad och parkeringsplats.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 3
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. I etapp 3 ingår 2 byggnader med 45 lägenheter. Ändringsyta: BTA ca 5 200 m2.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Nytt bostadsområde i Arjeplog
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för ny sammanhållen bostadsbebyggelse inom fastigheten Svelleholm 1:33. Inom fastigheten föreslås avstyckning av 20 bostadsfastigheter på minst 1200 kvm vardera.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Stiftelsen Haparandabostäder avser upphandla byggande av nytt trygghetsboende med 20 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 radhus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Markarbete mm i Gällivare
Avser att genomföra markarbeten samt elarbeten på Luleåvägen 8-16 och Lasarettsgatan 51-63 i del av KV Samariten, Gällivare.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Dundret 5:162,5:154, Gällivare 12:632,5:153.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Ombyggnad till lägenheter i Överkalix
Fastigheten Bränna 5:3 (hus A), adress Föreningsgatan 1 i Överkalix. Ombyggnad av lokal på våning 2 till 7 st mindre lägenheter enligt förfrågningsunderlag.
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad till trygghetsboenden i Pajala
Ombyggnad till trygghetsboenden i Pajala.
Ombyggnad av flerbostadshus i Övertorneå
Projektet avser ombyggnad av enplansbyggnad för gruppboende i Pello till lägenheter.
Fönster & Fasadbyte Hjalmar Lundbohmsv 71 i Kiruna
Fönster-, balkong- och fasadbyte inklusive tilläggsisolering på fastighet Hjalmar Lundbohmsvägen 71, Kiruna.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Byte av hissar i flerbostadshus inom Piteå kommun
Avser utbyte av 2 st hissar på Hamnplan 20A och 20B i Piteå.
Relining av befintliga avloppsrör Trädgårdsgatan Kiruna
Förfrågan avser att relina avloppsrör i källaren på Trädgårdsgatan 14, 16 och 18 i Kiruna. Befintliga gjutjärnsrör och golvbrunnar skall relinas i hela fastigheten.
Nybyggnad av takkupor Kiruna
Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov. Bolagsområdet i Kiruna. NR 1: Hjalmarlundbohmsv. 3, NR 2: Hjalmarlundbohmsv. 4, NR 3: Hjalmarlundbohmsv. 10, NR 4: Trädgårdsgatan. 22 och NR 5: Trädgårdsgatan. 28.
Stambyte Dubengatan 1 i Kiruna
Förfrågan avser stambyte av vatten och avlopp samt renovera badrum i hela huset på Dübengatan 1 i Kiruna. Relining av avloppstam i platta på mark skall även ingå.
Renovering av flerbostadshus Hjalmar Lundbohmsvägen Underhållsarbeten Kiruna
Enligt bifogade rambeskrivningar. Utvändig målning. Fönsterbyte. Trapphus renovering inklusive el. Bro- och balkongreparationer samt översyn av fasader innan målning. Utvändig målning förrådsbyggnader.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak)på Lasarettsgatan 47.
Rivning och sanering av byggnader inför exploatering i Gällivare
Entreprenaden omfattas av selektiv rivning av tre byggnader med carport samt en byggnad Godsmagasin som Option 1.
Takbyte på flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av tak.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheten Båtskärsnäs 1:382 på Mårtinsvägen 31 A och B i Kalix kommun består av 2 st huskroppar med totalt 12 st lägenheter. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, totalt 12 st FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Låssystem Repisvaara NO4
Leveransen omfattar att utföra projektering av nytt låssystem och att leverera låsschema, låscylindrar, nycklar och hänglås för 61 st nya lägenheter inkl. allmänna utrymmen på Repisvaara NO nr 4 i Gällivare.
Flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 8 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 55-60 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NO område nr 8 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m. a. Grundläggning av mark skall ingå i totalentreprenaden. b. Markarbeten avseende finplanering skall ingå i totalentreprenaden för bostadsområdet och skall redovisas på situationsplan.
Trapphusrenovering Kiruna
Trapphusrenovering Laestadiigatan 2 Kiruna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnation och ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnation av takkupor Kiruna
Nybyggnation av takkupor Trafikinspektörsvägen 1 och 3 Kiruna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Arvidsjaur
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Arvidsjaur
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av campingstuga i Arvidsjaur
Nybyggnad av två stugor och en ombyggnad av bef. stuga och permanent bygglov för tidigare beviljad stuga på campingområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arvidsjaur
Ombyggnad och ändrad användning från gemensamhetsboende och taxiverksamhet till lägenheter, garage och uthyrningsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig åtgärd av flerbostadshus pga vattenläckage och isbildning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt utökning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av 3 stugor med förråd.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av brandhärjat enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus med förråd.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 8 enbostadshus och garage, Dundret 5:225,5:14,5:163,Gällivare 12:633,Gällivare 12:665,Gällivare 12:646,5:206,Gällivare 5:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad fjällstuga samt rivning.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad fritidshus (fjällstuga).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad balkonger och rivning av bef.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad balkonger samt rivning av bef.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Byte av tak, ventilering av takkupor samt rivning av gamla takhuvar.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus med garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: