Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (1)
Ljungby (7)
Markaryd (9)
Tingsryd (1)
Växjö (49)
Älmhult (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av ca 400-500 lägenheter i flerbostadshus med sjönära läge. Har tidigare ingått i objektnummer 920100.
Nybyggnad av studentbostäder i Växjö
Avser cirka 200 studentbostäder. Hortonomen 1, som är belägen i anslutning till Linnéuniversitet. Från markanvisning
Nybyggnad av seniorbostäder i Växjö
Avser nybyggnad av seniorboende och i anslutning även en förskola på området. I anslutning till parken och torget finns kvarterets gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Kommer även bli ett hälsocenter med gym, bastu och inomhuspool, samt pensionärernas hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, gästbostad och växthus samt anläggande av parkeringsplatser.Finns planer på nybyggnad av 138 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lägenheter samt rivning av tidigare fastighet på området. Lägenheterna kommer att bli äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 3-7 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av 56 hyresbostäder i området Skärvet, Växjö.
Nybyggnad av bostäder samt förskola i Hovshaga
Avser nybyggnad av bostäder samt förskola i 1,5 plan för ca 125 barn i en av byggnaderna. Beställaren är K2A Hyresbostäder.
Nybyggnad av radhus-,parhus-, och kedjehus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus-,parhus-, och kedjehus med ca 67 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus , omfattning och byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av LSS-boende och flerbostadshus i centrala Älmhult.
Avser nybyggnad av flerbostads hus med LSS-boende på bottenplan och bostäder på andra- och tredje våningen med tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Planer finns för nybyggnad av lägenheter -bostadsrätter. Omfattning är ej fastställd men minst 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i tre huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Bredvik, Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus och förskola i Växjö
Avser ca 40 st bostäder samt ca 30 st är villatomter. Exploatering:1612789
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 lgh i 4-5 våningar och parkeringsgarage under mark samt förråd och miljöhus .
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser 24 st lägenheter i 2 huskroppar, 3 våningar med tillhörande carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av flerbostadshus samt teknikhus, cykelförråd och parkeringsplats.
Nybyggnad av bostäder, Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer att ha låg energiförbrukning och bli två till fyra rum och kök. I projektet planeras det att bygga laddstolpar för elbil och möjliggöra ett orangeri med samlingslokal/växthus.
Nybyggnad av parhus/radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 19 kedje-, par- och radhus Teleborg, Växjö.
Nybyggnad av radhus i Växjö, etapp 2
Nybyggnad av radhus. Etapp 1: 1532320
Nybyggnad av ägande- och bostadsrätter i Bredvik, Växjö
Planer finns för nybyggnad av 26 lägenheter, 48-70 kvm.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex.
Nybyggnad av gruppbostad anpassade lägenheter för LSS samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" . Sanering, Id 1568961
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 10 parhus miljöhus och förråd samt gemensam parkeringsplats.
ROT-renovering av flerbostadshus i Araby, etapp 1
Lägenheterna som är hyresrätter och byggda på 1970-talet är i behov av renovering. Totalt 600 lägenheter. I första etappen renoveras 96 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Teleborg i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av 20 stycken småhus/enfamiljshus.
Renovering av flerbostadshus i Växjö
Projektet ligger stilla. Fortsatt upprustning av lägenheter i kv. Vildparken. Omfattar totalrenovering av kök och badrum med ny utrustning och nya ytskikt, stambyten, nya elinstallationer, ny vent, fönsterbyten m m. Föregående etapp har objekt nr 889584.
Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter. Parkering kommer att bli i markplan.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Tidigt skede. Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 8 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd, anläggande av p-platser och rivning av bef bostadshus och garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Planer finns på tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av sex lägenheter fördelade på två plan samt förråd, i centrala Lammhult.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Målning av flerbostadshus i Markaryd
Målning av flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i Lessebo
Avser ombyggnad för luftburen kyla med behovsstyrd ventilation , lokaler för tilluft och frånluft plan 1 och plan 2.
Installation av solceller på flerbostadshus i Växjö
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av undertak samt målning av burspråk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Byte av befintliga ventilationsaggregat ,Växjö
Avser utbyte av tre stycken befintliga luftbehandlingsaggregat för hus fyra i fläktrum för plan fyra.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Rottne
Avser markarbete för styckebyggen, ca 30 villor. Igångsättning ej fastställd. Uppskattad kostnad.
Rivning av fastighet i Älmhult
Projektet avser rivning av fastighet i ett och ett halvt plan med källare. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Injustering värme l i Markaryd
Injustering värme, Amerikanaren 16 Fyrklövern. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage samt anläggande av parkeringsplatser, Örnen 32, spoven 1, örnen 28.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Växjö
Nybyggnad av garage/bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad/inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Markaryd
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändring av dörrar och upptagande av fönster.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av bostadshus med takkupa och nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning i källare, två nya lägenheter inreds.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från lokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Byte av lås på ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av balkonger på flerbostadshus.
Underhåll av parhus i Markaryd
Små underhållsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus Röset 1,Röret 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor/pizzeria till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lokaler till lägenheter samt nya balkonger och fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Påbyggnad av flerbostadshus/kontorsbyggnad och rivning av befintlig takkonstruktion.
Rivning av radhus i Alvesta
Rivning av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd samt rivning av tandläkarpraktik och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: