Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Projektet bygger bara efter försäljning under en period på flera år. Villorna finns i olika modeller.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av äldreboende i Kalmar
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus, 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Flerbostadshus med 34 lägenheter i sex våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Stomleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av parhus i Nybro
Avser nybyggnad av 12 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
Stambyte/renovering avlopp i wc/duschar i trapphus 10 A och B. Det är 6 st lägenheter i varje trapphus. Denna upphandling avser 2 trapphus.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadåtgärder längs järnväg mellan Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön
Avser sträckorna Dunsjö-Jakobshyttan samt Jakobshyttan-Degerön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 3,5 våning och 8 lägenheter samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med carport och förråd - Stuverum 1:71.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Ramavtal avseende golvarbeten inom Kalmarhem
Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2025-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Ombyggnad av affärslokal till två lägenheter.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Huvuddel
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus på Ringvägen 9, Kyrkogårdsgatan 7, Mästerpalmsvägen 5 och 7, Trädgårdsgatan 20, Terrassvägen 1-7 och 12-16 och Terrassvägen 10/Kikebogatan 3. Uppskattad kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 2
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Oskarshamn, Option 3
Projektet avser byte av fönster och dörrar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 4
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus för i huvuddel ingående byggnader samt balkongrenovering för Ringvägen 9. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 5
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 6
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt balkongrenovering på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Oskarshamn, Option 7
Projektet avser målning av takfot/taksprång/gavelspetsar samt ommålning av plåttak och plåtdetaljer på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Investeringar mars 2020. Lekplats-/parkutrustning. Balkongdörrar. Värmeväxlare. Akustik/Innertak. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. Tegelfasad Trapphus.
Ramavtal avseende VS-tjänster, Nybro kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte, 70 tal fönster i 3 våningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vimmerby
Avser tilläggsisolering och ny fasadputs på en huskropp. Monteringa av ventiler samt målning plåt och lagning/målning balkongplattor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad i trapphus för installation av hiss samt ramp flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus samt rivning av entréparti.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Nybyggnad av 3 fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, byte av 30 stycken yttertrappor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Förnyad konkurrensutsättning fönster trä/aluminium, Vimerhem
Planerat projekt. Avser att samtliga fönster och fönsterdörrar i lägenheter och trapphus skall bytas till trä/aluminium med bibehållet utseende och indelning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus/inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus, ny dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
ändrad användning av källare/lager/handel till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av fritidshus i Västervik
Ändrad användning av torklada till fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändring av va samt ombyggnad av affärslokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind (2 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Byte av fönster och balkongdörrar - utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Anmälan, ändrad planlösning i lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Högsby
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Asnökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 flerbostadshus (hus1-3) samt komplementbyggnader Verktygsmakaren 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 2 enbostadshus - förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt i flerbostadshus.
Takbyte på tvättstuga i Kalmar
Takbyte på tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: