Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh. Först när det finns planer för sanering kommer detaljplanearbetet att starta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Detta projekt är nerlagt pga att man inte kunde bygga äldreboende så nära slakteriet då det finns ammoniak där.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder & skola i Vimmerby
Planer finns för vårdbostäder och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdboende i Vimmerby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med tre våningar med ett omsorgsboende i bottenvåningen.
Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.
Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 40 stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
En yta på 7000kvm. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Detaljplanearbete pågår. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med 27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar
Ändrad användning från brandstation till bostäder och kontor, samt tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Horn
15 tomter varav 10 är till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Upphandling av flerbostadshus i sex våningar med SABO´s kombohus Flex.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av bostäder i Brevik, Västervik
Området ligger i stadsdelen Brevik i Västervik. Det ligger vid korsningen Tillbergsgatan – Sankta Gertruds väg i ett befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med 32 lgh. Modulbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av trädhus i Västervik
I stadsdelen Gertrudsvik pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av en pub samt en lokal och 5 lägenheter. 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 huskroppar med 14 lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ombyggnad av två hotellhus till 4 st studentbostäder samt ombyggnad av förskola och särskola.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av radhus i Målilla
Nybyggnad av 1 radhus med totalt 5 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende i Västervik
Avser tillbyggnad av tillagningskök och restaurang vid äldreboende.
Nybyggnad av radhus i Västervik
nybyggnad av 10 radhus
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik, etapp 2
Nybyggnad av parhus. Tidigt skede och omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus SABO, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 3 st parhus. 175 kvm vardera.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Nybyggnad av markbostad i Högsby
Nybyggnad av 5 marklägenheter samt UC och förråd uppdelade på två enplanshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tidigt skede! Planer finns på 6 vindslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 8-10 villatomter.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Kalmar
Nybyggnad av sluss mellan husen i 1 plan och renovering av befintliga lokaler BYA bef byggnader: 446 m² BYA tillbyggnader: 61 m² BTA bef byggnader: 636 m² BTA tillbyggnader: 61 m².
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Rivning av flerbostadshus i Silverdalen, Hultsfred
Avser rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hultsfred
Avser utvändiga måleriarbeten.
Installation av solcellsanläggning och renovering av tak på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solcellsanläggning samt renovering av tak och ytskikt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - 40 tal nya fönster och fler balkongpartier, dörrar- flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Högsby
utvändig ändring, ommålning av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rälla
1 flerbostadshus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Nybyggnad av 3 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring och ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: