Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus med 3 våningar och 54 lägenheter.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 3
Detaljplanearbete ännu ej påbörjat. Denna etapp planeras innehålla omvandling av E22 till stadsgata med centrumfunktioner i ny bebyggelse utmed gatan samt flerbostadshus och radhus intill.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad av två stycken flerbostadshus som omfattar bl.a tillgänglighetsanpassningar till boende för äldre som nya planlösningar, installation av hiss och stambyten m.m.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av bostäder m m på Stensö, Kalmar
Detta projekt avser Entreprenad 1; Omfattar Område A ,avser Hus 1 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av punkthus i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av 5 punkthus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Kontakta byggherren för mer information!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av enfamiljshus i Kalmar
Nybyggnad av bostäder, Åby 6:30,6:31,6:32,6:33:6:34.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 17 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Bostadsrätter i populära och havsnära Gröndal. Tvåor, treor och fyror - alla med egen balkong eller altan och egen gräsmatta.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vimmerby
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st parhus, 4 st kedjehus samt 3 fristående förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av hyreshus, Västervik
Nybyggnad av parhus. Kommer att utföras i tre etapper. Markjobbet utförs på 1504894
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken kedjehus. Varje hus har en tillhörande carport med glastak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad av tre enplanshus med totalt 7 lägenheter. Lägenheterna består av 3 st 2 RoK på 60 kvm, 2 st 3 RoK på 69 kvm och 2 st 3 RoK på 71 kvm samt en förrådsbyggnad på ca 37 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Ombyggnad av skollokaler till flerbostadshus i Högsby
Avser ombyggnad av en äldre skolbyggnad till 5 st lägenheter, förråd på vinden samt arbeten i källarplan.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av 5 kedjehus.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av lägenheter från 32 st 1or till 20 st 2or och 3or. Samt tillbyggnad av uterum.
Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.
Fasadputs på flerbostadshus i Vimmerby, Kalmar
Avser tilläggsisolering samt fasadputs på tre huskroppar.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Arbetsförmedlingens gamla kontor i centrala Hultsfred förvandlas till lägenheter. Byggnadsnämnden ger klartecken till ändrad användning av 460 kvadratmeter på fastigheten Arkitekten 7.
Ombyggnad av lokal till flerbostadshus i Oskarshamn
Befintlig lokal byggs om till 5 lägenheter. Bygglov finns.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Blomstermåla
Avser omputsning av fasad. Två långsidor och en gavelsida.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Utvändigt underhåll av markbostad i Köpingsvik
Avser byte av tegeltak, läkt och takpapp samt byte av ventilationshuvar m.m. på två byggnader i markplan.
Installation av solcellsanläggning och renovering av tak på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solcellsanläggning samt renovering av tak och ytskikt.
Installation av solvärmeanläggning på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solvärmeanläggning.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind samt fasadputs.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Högsby
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Bygglov för fasadändring i samband med ombyggnation samt installation av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av butik till lägenhet, inredande av vind till 2 lägenheter. Uppförande av 2 takkupor samt upptagande av fönster. Stambyte.
Rivning av flerbostadshus i Mönsterås
Rivning anmälan om rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Obligatorisk ventilationskontroll flerbostadshus bostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
om och tillbyggnad av lls- boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av uteplats med höj och sänkbart glasräcke.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och attefallshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kalmar
Nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enfamiljshus samt carport.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ombyggnad av källarlokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till 1 lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus. 2 lokaler byggs om till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus. Gammal butik till 1-2 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Tulpanen 12, bygglovansökan för tillbyggnad för skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Uppförande av enplansvilla och carport.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av församlingshem till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ändrad användning av kyrkobyggnad till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: