Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 31 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus samt förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av hus 1 & 2 från hotellbyggnad till 44 lägenheter samt hus 6 från studentbostäder/hotell till en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av en pub samt en lokal och 5 lägenheter. 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden, Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med 4 lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 100 bostäder i blandad bebyggelse av villor, rad/parhus och flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av befintliga lokaler till Demensboende, Kontor och lokaler för Träffpunkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymme. 3 ettor, 9 tvåor och 8 treor. Garage/carport och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med två och tre våningar, 32 lgh. Modulbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högsby
Avser nybyggnad av tre enplanshus med totalt 7 lägenheter. Lägenheterna består av 3 st 2 RoK på 60 kvm, 2 st 3 RoK på 69 kvm och 2 st 3 RoK på 71 kvm samt en förrådsbyggnad på ca 37 kvm.
Nybyggnad av radhus i Målilla
Nybyggnad av 1 radhus med totalt 5 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 huskroppar med 14 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av parhus SABO, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 3 st parhus. 175 kvm vardera.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5-6 nya bostadtomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Stambytet omfattar 112 lägenheter, 3 mindre lokaler med verksamhet i 9 byggnader. Följande fastigheter berörs: Blomstermåla 4:110, Skolgatan 12 och 14 Blomstermåla 4:112, Skolgatan 6, 8 och 10 Blomstermåla 4:87 Sandgatan 3 Århult 33:1 Torggatan 21 och 23 Århult 34:1, Torggatan 25
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av markbostad i Högsby
Nybyggnad av 5 marklägenheter samt UC och förråd uppdelade på två enplanshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Om- och tillbyggnad av förläggningsbyggnad i Kalmar
Avser renovering och om- och tillbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 25-30 villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 8-10 villatomter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för att möjliggöra för fyra nya lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan för möjliggörande av 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hultsfred
Avser utvändiga måleriarbeten.
Installation av solcellsanläggning och renovering av tak på flerbostadshus i Mönsterås
Avser installation av solcellsanläggning samt renovering av tak och ytskikt.
OVK-åtgärder i flerbostadshus i Vimmerby kommun
Avser montering av tilluftsventiler i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av äldreboenden i Västervik kommun
Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, el- och VVSinstallationer för äldreboenden inom kommunen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Fönsterbyte - utvändig ändring flerbostadshus Rubinen 12,13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rälla
1 flerbostadshus med 10 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av källarnedgångar.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Högsby
utvändig ändring, ommålning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Tillbyggnad av kedjehus i Västervik
Om-/ny-/tillbyggnad av rad/kedjehus - vallmogatan 2-12.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontor och cykelverkstad till ltre ägenheter samt fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Emmaboda
Tallbacken 1, bygglovansökan för ombyggnad, byte av fönster.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hultsfred
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm bruttoarea anmälan om attefallsåtgärder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 stycken balkonger.
Rivning av parhus i Hultsfred
Rivning av en- och tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalmar
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Mönsterås
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Mörbylånga
Tillbyggnad av radhus. Uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av veterinärstation/kontor till lägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från butik till bostad.
Rivning av enbostadshus i Högsby
Anmälan för rivning av bostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Inredning av vind och tillbyggnad av 2 takkupor.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus samt tillbyggnad med balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Inredning av övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning/ändring av ytterligare bostadslägenhet i flerbostadshus från två lägenheter till 3 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av entresolplan - port 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring och ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av 2 enbostadshus Skogsby 6:7,6:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring av flerbostadshus samt ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterkupor
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: