Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldrecentra, Skillingaryd
Avser nybyggnad av vårdboende men 25 st lägenheter samt LSS boende med 16 st lägenheter. Kontor för hemtjänst och sjukvård, rehab och service del som skall innehålla restaurang,tillagningskök och konferensutrymme.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar, 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av flerbostadshus, Vaggeryd
Avser ombyggnad till sadeltak på två huskroppar samt nya ventilationsaggregat på vind.
Ombyggnad av lägenhet i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning av en del av butik till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för ändrad användning från motell till lägenheter.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser rivning av 18 st balkonger för att ersättas med 18 st nya inglasade.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: