Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ekhagen, Jönköping
Projektet avser möjlighet att bygga mellan 800-1200 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 300 lägenheter, bostadsrätter, hyresrätter, egnahem samt förskola.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av 320 studentlägenheter vid Västra Ekhagen, Jönköping.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Planer finns nybyggnad av bostäder i området Sörsjön Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av 100 lgh, 3-6 våningar i 6 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lgh i 1 huskropp, en del kommer att ha 10 våningar och en lägre del med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020(möjligt bostadsbyggande)
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av punkthus i Jönköping
Avser nybyggnad av 3 st punkthus med 64 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av 65-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse. Uppskattad byggstart.
Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.M Området för första etappen omfattar cirka 13 000 kvadratmeter och angränsar till befintlig småhusbebyggelse.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 200 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av radhus, samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av äldreboende Herrgårdsgärdet, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av äldreboende i området Västerhäll Herrgårdsgärdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 42 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 47 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bymarken, Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 36 lgh med 4 och 5 våningar. I halva delen av husen kommer förråd och teknikrum finnas under mark. Carport och parkering.
Nybyggnad av kedjehus i Taberg, Jönköping.
Avser nybyggnad av 25 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 48 st hyresrätter. Tilldelad från markanvisning Kungsängen kv J och K
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 omfattar nybyggnad av 19 st villor.
Nybyggnad av lägenheter och villor i Jönköping
Tidigt skede. Detaljplanearbete pågår. Omfattning oklart.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Planer på nybyggnation av hyresrätter eller bostadsrätter i flerbostadshus, ca 45 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Taberg-Månsarp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 våningar med 60 lägenheter.
Nybyggnad av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 100 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring av fasad, byte av fönster, ombyggnad av tak och installation av solceller.
Nybyggnad av hyresrätter i Jönköping
Planer finns nybyggnad av hyresrätter i Jönköping.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Ändrad omfattning, planer finns för nybyggnad av parhus. Omfattning oklart.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus. Tidigast byggstart 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Huskvarna
Planer för 10 grupphus.
Nybyggnad av grupphus i Huskvarna
Planer för 9 grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Gränna Söder, etapp 2
Planer finns för ca 50-100 lägenheter, upplåtelseform inte bestämd ännu.
Nybyggnad av radhus i Taberg
Planer finns för nybyggnad av 10 st radhus i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS gruppbostad 3 Stensholm, Jönköping
Avser nybyggnad för gruppboende med 6 lägenheter samt tillhörande personalutrymmen, komplementbyggnad och markanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av samtliga befintliga fönster och fönsterdörrar, Huluäng 1A-12D
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Projekt i tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av 9 st radhus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Jönköping
Till- och ombyggnad samt utvändig ändring och rivning del av äldreboende. Upphandlas tillsammans med Id: 1589792
Nybyggnad av radhus Hovslätts ängar i Jönköping
Nybyggnad av 7 st radhus i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av grupphus i Sjöåkra. Kommer bli 6 stycken grupphus med souterräng plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av tidigare skola till kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser målning av fasad, bygga om entre, renovering av balkonger med byte front och inglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Byte av tak och fönster, nya entredörrar. Putsning av fasad.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra. Etapp 1
Nybyggnad av styckehus i Jönköping
Nybyggnad av 6 styckehus i Sjöåkra. Projektet avser friköpta tomter där husägaren får välja mellan Trivselhus och Movehome
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Nybyggnad av radhus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping, etapp 3-5
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3 avser fastigheten Smultronplantan 2 som består av 6 hus på adresserna Lahagsgatan 4-40. Etapp 4 avser fastigheten Smultronplantan 1 med 6 hus på adresserna Hästhagsgatan 1-39. Etapp 5 avser fastigheten Slöjdpåsen 1 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 117-159.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området (hus 40) Nybyggnad Id: 1616689
Ombyggnad av radhus i Jönköping
Kommer att sätta in 60 kök och vitvaror i fd hotellrum.
Byte av fönster och fönsterdörrar samt yttertak på flerbostadshus samt i Norrahammar
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt byte av yttertak inom fastigheten Norrahammar 54:2 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 12 A / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 12 B / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 12C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 96 / 562 31 Norrahammar
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt avtalstid 2020-02-15 - 2022-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ny belysning, grävning och planering av gröna ytor/trädgård. Kabel till motorvärmare.
Ramavtal avseende konsult projekt- och projektledning, Södra Munksjö Utveckling AB
Avser att på ramavtal upphandla"Teknisk konsult projektledning i tidiga skeden" Bolaget Södra Munksjönsutveckling AB Med möjlighet till förlängning 1+1.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Norrahammar
Avser renovering av ventilationen på hus A äldreboende Gjutaren i Norrahammar.
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-02-01 - 2021-01-31 Möjlighet till option 1+1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i kyrka/församlingshem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (installation av ventilation).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus och inredning av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Löpande underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser relining av ventilation samt byte av ytterdörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: