Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Skeppsbron, Jönköping
Avser stort ombyggnad av industriområde till flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 147 lägenheter i ett kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Etapp 1: Hus D,E,I,J,K Totalt planeras ca 142 lägenheter på båda etapperna. Etapp 2:1637439
Nybyggnad av flerbostadshus, Centrum i Bankeryd.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp 2:93 med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av 65-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 52 st hyresrätter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av radhus, samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gränna Söder
Planer finns för ca 60 lägenheter, upplåtelseform inte bestämd ännu.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 65 st hyresrätter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 53 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bymarken, Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 36 lgh med 4 och 5 våningar. I halva delen av husen kommer förråd och teknikrum finnas under mark. Carport och parkering.
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 omfattar nybyggnad av 19 st villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vättersnäs, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ca 36 bostäder i flerbostadshus samt trygghetsboende.
Nybyggnad av hyresrätter i Jönköping
Planer finns nybyggnad av hyresrätter i Jönköping.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Söker tomt i Jönköping samt kringliggande kommuner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnation av ett flerbostadshus med 3-4 våningar, hyresrätter. Antal lägenheter är oklart.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Ändrad omfattning, planer finns för nybyggnad av parhus. Omfattning oklart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örserum
Avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 3 radhus med 9 lägenheter i två plan.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Nybyggnad av parhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i två plan vid Fagerslätt östra.
Stambyte badrum i flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Avser stambyte på badrum samt montering av nytt ventilationssystem, fastighet Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1.
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Projekt i tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 studentlägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus Hovslätts ängar i Jönköping
Nybyggnad av 7 st radhus i två plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Jönköping
Avser att möjliggöra bostadsbebyggelse i 3-8 våningar.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra. Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Takrenovering och installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av tak samt installation av solceller. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3-5 Id 1574706. Etapp 7 1649812, Etapp 8:1649815
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Byte yttertak i Gränna
Byte av yttertak inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Om- och tillbyggnad av entré till äldreboende i Jönköping
Avser invändig och utvändig ombyggnad för ny angöring & entré till avdelning Lunden i nedre plan samt byggnation samt nytt miljöhus i övre markplan.
Solceller på tak , Gränna
Montering av solceller på tak. Upphandlas på option. 1621503
Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av yttertak inom fastigheten Norrahammar 54:2 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 10 A-C / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 8 A-C / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 6 A-C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 98 / 562 31 Norrahammar
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av hiss.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av tätskikt/takmaterial på 6 byggnader inom fastigheten Bottnaryds prästgård 1:189 Vävarevägen 17-19 Vävarevägen 21-23 Vävarevägen 25-27 Vävarevägen 29-31 Televägen 10-12 Televägen 6-8
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 2 st enbostadshus i ett plan.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Byte av ventilationssystem i flerbostadshus i Jönköping
Avser ventilationsarbeten på Birkagatan 10.Utbyte av frånluftsfläkt till frånluftsvärmepump
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus, 5 st garage/förråd samt avstyckning av 5 tomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus - montage av solcellspaneler.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 1 st flerfamiljshus (bygga om lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 2 st flerfamiljshus (bygga om 2 st lokaler till 2 st lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (göra 1st kontor till 1st lägenhet).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (tillfälligt bygglov), Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus Häljaryd 1:160.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus + fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad tvåfamiljshus Riddersberg 1:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av campingstuga i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av uthyrningsstuga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (takterrass).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong Lagunen 3,2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av solceller på flerfamiljshus.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 3 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Halle persgatan 2 och 4, 553 17 Jönköping.och Kristinedalsgatan 14, 553 31 Jönköping.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Jönköping
Bygglov för fasadändring av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av brandceller, trappa, rumsindelning på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Jönköping
Anmälan om ändring av äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: