Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Rosenlund, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 200-250 lgh, kommer att bli majoriteten bostadsrätter samt hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Det föreslås byggas nya bostäder genom förtätning och utveckling av kvarteret Rosengård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 88 st lägenheter samt lokaler i bottenvåning. Parkering för 61 bilar. Det kommer finnas laddstationer för elcykel, elbil och liknande utrustning i anslutning till entrén eller parkeringen.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 54 lägenheter i 10 våningar samt garage i 2 källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus alternativt studentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fagerslätt, Huskvarna
Avser nybyggnad av 47 hyresrätter med 1-4 rok.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 44 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 7
Etapp 7 omfattar nybyggnad av radhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 7 st kedjehus samt 2 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 11 radhus/kedjehus med 2-3 våningar iJönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lgh, verksamhetslokal samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av LSS boende i Huskvarna
Avser nybyggnad av 2 st gruppbostäder med tillhörande personalutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av studentlägenheter med parkering samt miljöhus.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 11 lgh i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Planer finns för nybyggnad av 9 radhus, areal på ca 3200kvm.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 studentlägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 8 st radhus.
Nybyggnad av LSS gruppbostad i Jönköping
Nybyggnad av gruppbostad/LLS boende , 6 boendelägenheter + personal- och gemensamhetsutrymmen
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus (4st).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus , innefattande rivnings-, sanerings-, byggnads- och installationsarbeten. I vindsplan skall fläktrum byggas och ventilationsaggregat installeras
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Option från projekt ID 1574694. Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på fastigheten Smultronkorgen 1 med 7 hus på adresserna Lahagsgatan 1-43, Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Projektet är uppdelad i fyra etapper. Etapp 1 avser fastigheten Smultronkorgen 2 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 2-42. Option finns på ytterligare 7 hus, etapp 2 ID 1574704.
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden. Se även objekt nummer: 1343017
Utvändig renovering på flerbostadshus i Bankeryd
Avser byte av fönster och balkongdörrar på fastigheterna Postgatan 4 A-C, Bankgatan 6 A-C och Bankgatan 8 A-C, takomläggning på Bankgatan 6 och 8 samt renovering av balkonger Postgatan 4 A-C, Bankgatan 6 A-C och Bankgatan 8 A-C.
Balkongbyte på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger (inkl. väggar, tak, räcken) med möjlighet till framtida inglasning inom fastigheten Norrahammar 55:1 i Norrahammar. Totalt 30 stycken balkonger. Objektet är beläget i Grälebo-området i Orrahammar och har adressen Trädgårdsgatan 8 A-B samt Smedjegatan 5 A-C.
Överlast inför Nybyggnad LSS Gruppbostad 3
Objektet avser borttagning av vegetationsyta samt påförande av massor för överlast inför nybyggnad av gruppbostad/LLS boende.
Ombyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser ombyggnad till 14 studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser att befintliga ventilationsaggregat byts ut till nya. Fläktrum höjs. Befintliga spiskåpor byts ut till alliancefläktar
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte styr- och övervakningsinstallation på Kv. Frigga 1-4 samt Fribytaren 1 med adress Lillgatan 23 - 29 samt Östra Storgatan 148.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Norrahammar 54:1 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 10 A / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 10 B / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 10 C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 98 / 562 31 Norrahammar
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av flerbostadshus (installation av solceller).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppföra solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av solceller på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus och maskinhall.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan - rivning av fritidshus och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - ombyggnad av flerbostadshus (rivning av bärande vägg).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan - ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (balkonger).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus (inredande av ytterligare bostad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (panel).
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Utvändig ändring av radhus (byte av fasad).
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Utvändig ändring av radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: