Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 300 lägenheter, bostadsrätter, hyresrätter, egnahem.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Avser hyresrätter/studentbostäder. ca 20 000 m2,ca 300 studentbostäder
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 110 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus med 100-130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av kontorsmoduler och sedan nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lägenheter fördelade på 4 huskroppar kring en innergård. Husen byggs i 5 våningar + vind och i källarutrymme byggs garage med ca 70-80 platser. Ljus BTA 10000 kvm, BOA 7000 kvm. WSP Sverige AB är konsult för arkeologiska undersökningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. 83 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 120 lägenheter, bestående av 8 flerbostadshus delat på 12 trapphus samt komplementbyggnader på 2 innergårdar. Alla trapphus har 3 våningsplan samt en vind som innefattar lägenheter, lägenhetsförråd och teknikutrymme. Öppna cykelförråd finns nära varje entré samt ett större, låst cykelförråd på varje innergård med totalt ca 270 cykelplatser. Omfattar även grönytor med växtlighet samt ca 125 öppna parkeringsplatser. BOA 7708.
Nybyggnad av radhus och villor i Taberg, Jönköping.
Avser 60-70 st hus. Eventuellt kommer projektet att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Denna etapp avser nybyggnad av 75 lägenheter. Planer finns fortsättningsvis för nybyggnad av ytterligare 75 lägenheter per år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 75 lägenheter med ca 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 73 lägenheter, troligen 2 huskroppar i 5, 6 eller 7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Jönköping
Avser nybyggnad av 50 mindre hyreslägenheter i 1 eller 2 huskroppar.
Förtätning med bostäder i Jönköping
Omfattar nybyggnad med förtätning av flerbostadshus, enfamiljshus samt radhus i Råslätt.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter i 10 våningar samt garage i 2 källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av 29 lägenheter i 4st parhus och 7st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Taberg-Månsarp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 våningar med 16 lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser uppförande av ca 20 lägenheter samt kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fagerslätt, Huskvarna
Avser nybyggnad av 46 hyresrätter med 1-4 rok.
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus samt ett flerbostadshus med 12 lägenheter. Byggstart våren 2018, olika färdigställandetider; från våren 2019 till hösten 2019.
Stambyte i flerbostadshus i Bankeryd
Avser stambyte och badrumsrenovering i lägenheter. Vissa åtgärder i kök för stambyte samt byte av tamburdörrar och montering av postboxar.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Jönköping
Söker tomt i Jönköping samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Tallkullen, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2 ( etapp 1 =1146838) och omfattar 11 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till LSS-dagverksamhet i Hovslätt, Jönköping
Avser ombyggnad av kontor och lagerbyggnad till LSS dagverksamhet.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 avser 16 villor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. 4 st studentlägenheter på vindsplan. Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Byggnaden är ett annex till bef byggnad som är byggd 1929. Den nya byggnaden ska ha samma tidstypiska utformning. Antikvarie är inkopplad i ärendet.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av grupphus i Sjöåkra. I första etappen uppförs nio 3-planshus och sju 2-planshus. Boyta 163-172 kvm med 3-4 sovrum. Bygget kommer att vara Svanenmärkt.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 4 enbostadshus - Förhandsbesked.
Nybyggnad av radhus i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av 6 radhus i Barnarp för aktiva seniorer. Varje hus är 107 kvm stort.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus, cykel- och barnvagnsförråd samt anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) vid Högabergsgatan i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad för att göra plats för fem st radhus med tillhörande förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Nybyggnad av bostäder i Månsarp
Projektet avser nybyggnad av 10-20 grupphus/flerbostadshus. Areal: 6808 m2
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av grupphus i Sjöåkra. Bygget kommer att vara Svanenmärkt.
Nybyggnad av styckehus i Jönköping
Nybyggnad av 6 styckehus i Sjöåkra. Bygget kommer att vara Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Råslätt, Jönköping
Avser fasad- och fönsterrenovering på Hus 61 i Råslätt.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte med badrumsrenovering i flerbostadshus med två lokaler.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Förhandsbesked - Nybyggnad av tvåbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av åtta st ventialtionsaggregat som betjänar lägenheter, kök, samlingslokaler, äldreboende och förskola. Frånluftssystem ska rensas och ventilationssystemen ska injusteras i sin helhet. Kvarter Dragonen 3, Västra Holmgatan 10-12, samt Kvarteret Draken 13, Västra Holmgatan 9-13 i Jönköping.
Byte av styranläggning i flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation. Kvarter Dragonen 3, Västra Holmgatan 2-8, Dragonen 6 Västra Holmgatan 10.12 samt Kvarteret Draken 13, Västra Holmgatan 1-13 i Jönköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig ändring av flerbostadshus (byte av fönster och dörrar från blå till vita).
Trapphusrenovering, flerbostadshus i Norrahammar
Avser renovering av totalt 7 stycken trapphus med adress Trädgårdsgatan 4A och B, 8A och B samt Smedjegatan 5A,B och C i Norrahammar.
Fönster- och fasadrenovering på flerbostadshus, Gränna
Avser rivning av fasad och fönster, uppförande och målning av ny fasad, montering av nya fönster och balkongdörrar, vissa plåtarbeten, renovering av balkongräcken samt ombyggnad av entrétak.
Byte av fönster & fönsterdörrar flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Norrahammar 50:5 i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 2 lokaler till 2 lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Installation av ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av gruppbyggda småhus och carport.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Ändring i flerbostadshus, ändring i brandavskiljande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus. (fönsterbyte).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring och inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändigt underhåll på flerbostadshus (inglasning av 5 st balkonger).
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av ungdomsbostad i Jönköping
Utvändig ändring av elevhem, uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (byte av färg).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppsättning av solceller på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Invändig ändring av flerbostadshus (utrymningsväg).
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus (skärmtak och vindskydd).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (2 nya balkonger samt inre ombyggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Jönköping
Ombyggnad inredning av ytterligare studentbostäder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Förnyelse av bygglov. Inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad från kontor till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser ommålning av bandtäckt plåttak, balkongplåtar och andra plåtdetaljer på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Utvämdig ändring och ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (omläggning av tak och ommålning av fasad på 1 hus.).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus/kontorshus. (Byte av glaspartier).
Miljöinventering i Jönköping
Miljöinvestering kommer att utföras inför planerad utbyggnad vid Lilla Apelhyddan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: