Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 52 st hyresrätter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av bostadsområde i Jönköping
Avser nybyggnad av bostadsområde, man vill bygga ca 300 nya villor-,radhus-, och lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av 320 studentlägenheter vid Västra Ekhagen, Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Totalt planeras ca 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Etapp 1: Hus D,E,I,J,K Totalt planeras ca 142 lägenheter på båda etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping (Förtätning)
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Avser nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 65 st hyresrätter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nybyggnad av bostäder, Taberg Jönköping
Avser nybyggnad av 18-22 lägenheter, i 8-10st Kedjehus i 2 våningar samt 8-12st lägenheter i parhus i 1 våning som skall uppföras på fastigheten Tahe 3:47
Nybyggnad av kedjehus i Taberg, Jönköping.
Avser nybyggnad av 25 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bymarken, Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 36 lgh med 4 och 5 våningar. I halva delen av husen kommer förråd och teknikrum finnas under mark. Carport och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 53 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 omfattar nybyggnad av 19 st villor.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 17 radhus i Norra Hammar.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Ändrad omfattning, planer finns för nybyggnad av parhus. Omfattning oklart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 studentlägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus Hovslätts ängar i Jönköping
Nybyggnad av 7 st radhus i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra. Etapp 1
Byte yttertak i Gränna
Byte av yttertak inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Byte fönster, fönsterdörrar och fasad i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt fasad inom fastigheten Grännapäronet 3 i Jönköpings.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Byte av fönster samt ventiler till ventilation.
Solceller på tak , Gränna
Montering av solceller på tak. Upphandlas på option. 1621503
Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av yttertak inom fastigheten Norrahammar 54:2 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 10 A-C / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 8 A-C / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 6 A-C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 98 / 562 31 Norrahammar
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser renovering av befintliga balkonger, montering av nya balkongräcken och målning. Omfattning 54 balkonger. Trädgårdsgatan 6 Trädgårdsgatan 10 Vintergatan 4
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av tätskikt/takmaterial på 6 byggnader inom fastigheten Bottnaryds prästgård 1:189 Vävarevägen 17-19 Vävarevägen 21-23 Vävarevägen 25-27 Vävarevägen 29-31 Televägen 10-12 Televägen 6-8
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 3 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Halle persgatan 2 och 4, 553 17 Jönköping.och Kristinedalsgatan 14, 553 31 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ny belysning, grävning och planering av gröna ytor/trädgård. Kabel till motorvärmare.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Norrahammar
Avser renovering av ventilationen på hus A äldreboende Gjutaren i Norrahammar.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt rivning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av kedjehus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerfamiljshus (två lägenheter).
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Grunddränering och renovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Jönköping
Bygglov för fasadändring av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning i flerbostadshus.
Naturvärdersinventering Södra Jorstorp i Gränna
Jönköpings kommun behöver en naturvärdesinventering av två områden i samband med framtagande av en ny detaljplan för verksamheter. Områdena som ska inventeras är totalt ca 10 hektar stort och utgör delar av fastigheten Södra Jorstorp 6:2 utanför Gränna, ägd av Jönköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: