Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 147 lägenheter i ett kvarter.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping Etapp 1
Avser nybyggnad av 89 st lägenheter samt lokaler i bottenvåning. Parkering för 61 bilar. Det kommer finnas laddstationer för elcykel, elbil och liknande utrustning i anslutning till entrén eller parkeringen.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper, etapp 1 med option på etapp 2. Totalt planeras 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper, etapp 1 med option på etapp 2. Etapp 1: Hus D,E,I,J,K Totalt planeras 142 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lgh i 1 huskropp, en del kommer att ha 10 våningar och en lägre del med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 50 lgh, 3-6 våningar i 3 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Husen kommer utformas efter naturen och platsen. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av seniorbostäder, Munksjöstaden i Jönköping
Projektet avser seniorbostäder, 43 st lägenheter i korsningen Östra Torpagatan/Vaggerydsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Avser nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 94 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nybyggnad av bostäder, Taberg Jönköping
Avser nybyggnad av 18-22 lägenheter, i 8-10st Kedjehus i 2 våningar samt 8-12st lägenheter i parhus i 1 våning som skall uppföras på fastigheten Tahe 3:47
Nybyggnad av kedjehus i Taberg, Jönköping.
Avser nybyggnad av 25 kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 47 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Tidiga planer på nybyggnad av bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Planer från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, centrumverksmahet och kontor.
Nybyggnad av seniorvillor i Jönköping
Söker tomt i Jönköping samt kringliggande kommuner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus Hovslätts ängar i Jönköping
Nybyggnad av 7 st radhus i två plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av tidigare skola till kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser målning av fasad, bygga om entre, renovering av balkonger med byte front och inglasning.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra. Etapp 1
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Byte av tak och fönster, nya entredörrar. Putsning av fasad.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Nybyggnad av radhus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping, etapp 3-5
Avser installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3 avser fastigheten Smultronplantan 2 som består av 6 hus på adresserna Lahagsgatan 4-40. Etapp 4 avser fastigheten Smultronplantan 1 med 6 hus på adresserna Hästhagsgatan 1-39. Etapp 5 avser fastigheten Slöjdpåsen 1 som består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 117-159.
Byte fönster, fönsterdörrar i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för installation av kompletta solcellsanläggningar på Vätterhems förvaltningsområde Öxnehaga. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3-5 Id 1574706.
Byte yttertak i Gränna
Byte av yttertak inom fastigheten Grännapäronet 2 i Jönköpings. Upphandlas på option.
Byte fönster, fönsterdörrar och fasad i Gränna
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt fasad inom fastigheten Grännapäronet 3 i Jönköpings.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Byte av fönster samt ventiler till ventilation.
Solceller på tak , Gränna
Montering av solceller på tak. Upphandlas på option. 1621503
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området (hus 40) Nybyggnad Id: 1616689
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser renovering av befintliga balkonger, montering av nya balkongräcken och målning. Omfattning 54 balkonger. Trädgårdsgatan 6 Trädgårdsgatan 10 Vintergatan 4
Byte av fönster och fönsterdörrar samt yttertak på flerbostadshus samt i Norrahammar
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt byte av yttertak inom fastigheten Norrahammar 54:2 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 12 A / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 12 B / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 12C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 96 / 562 31 Norrahammar
Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrahammar
Avser byte av yttertak inom fastigheten Norrahammar 54:2 i Jönköpings kommun. Objektet är beläget i Norrahammars samhälle (Jönköpings kommun). Gatuadresserna är: 1. Mollbergsvägen 10 A-C / 562 31 Norrahammar 2. Mollbergsvägen 8 A-C / 562 31 Norrahammar 3. Mollbergsvägen 6 A-C / 562 31 Norrahammar 4. Hammarvägen 98 / 562 31 Norrahammar
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt.
Ramavtal avseende inredningsarkitekt.
Målning av plåttak i Gränna
Erforderligt underarbete inkl målning av befintliga plåttak. Upphandlas på option. 1621503
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Norrahammar
Avser renovering av ventilationen på hus A äldreboende Gjutaren i Norrahammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ny belysning, grävning och planering av gröna ytor/trädgård. Kabel till motorvärmare.
Ramavtal avseende konsult projekt- och projektledning, Södra Munksjö Utveckling AB
Avser att på ramavtal upphandla"Teknisk konsult projektledning i tidiga skeden" Bolaget Södra Munksjönsutveckling AB Med möjlighet till förlängning 1+1.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-02-01 - 2021-01-31 Möjlighet till option 1+1+1
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerfamiljshus (två lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Löpande underhåll av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus och inredning av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser relining av ventilation samt byte av ytterdörrar.
Naturvärdersinventering Södra Jorstorp i Gränna
Jönköpings kommun behöver en naturvärdesinventering av två områden i samband med framtagande av en ny detaljplan för verksamheter. Områdena som ska inventeras är totalt ca 10 hektar stort och utgör delar av fastigheten Södra Jorstorp 6:2 utanför Gränna, ägd av Jönköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: