Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Studentbostäder 320 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Denna etapp avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av 100 lgh, 3-6 våningar i 6 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 42 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 51 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 60 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 14 våningar.Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 47 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 7 st kedjehus samt 2 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje.
Nybyggnad av bostäder i Kaxholmen o Drättinge, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 11 radhus/kedjehus med 2-3 våningar iJönköping.
Nybyggnad av LSS boende i Huskvarna
Avser nybyggnad av 2 st gruppbostäder med tillhörande personalutrymmen och komplementbyggnader.
Generalentreprenad för byggnadsarbeten, Fortifikationsverket
Omfattning, byggstart eller kostnad kan i dagläget ej anges.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 11 lgh i varje huskropp.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus. Tidigast byggstart 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (stödboende).
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnad/miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Planer finns för nybyggnad av 9 radhus, areal på ca 3200kvm.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 8 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping
Avser ombyggnad för hemtjänsten i Jönköping.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Avser nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden. Se även objekt nummer: 1343017
Balkongbyte på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger (inkl. väggar, tak, räcken) med möjlighet till framtida inglasning inom fastigheten Norrahammar 55:1 i Norrahammar. Totalt 30 stycken balkonger. Objektet är beläget i Grälebo-området i Orrahammar och har adressen Trädgårdsgatan 8 A-B samt Smedjegatan 5 A-C.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av flerbostadshus och garage.
Ombyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser ombyggnad till 14 studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Överlast inför Nybyggnad LSS Gruppbostad 3
Objektet avser borttagning av vegetationsyta samt påförande av massor för överlast inför nybyggnad av gruppbostad/LLS boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av solceller på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus och maskinhall.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan - rivning av fritidshus och förråd.
Trapphusrenovering, flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser renovering av totalt 5 stycken trapphus med adress Trädgårdsgatan 3A och B samt Smedjegatan 6A,B.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av sammanträdeslokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (panel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus och inredning av ytterligare lokal (bygglov 2).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus på Slöjdpåsen 1 och Slöjdsalen 1.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus (inredande av ytterligare bostad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Utvändig ändring av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygganmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (Bygglov 1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad, ändring av planlösning samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: