Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förhandsinsyn avseende kontrakt för byggservicearbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom byggservice.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för VVS-arbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom VVS-arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Takrenovering på flerbostadshus, Frösön
Avser takrenovering på 12 flerbostadshus. Nytt tak med råspont och bandfalsad plåt.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att göra det möjligt för nybyggnad av bostäder och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Injustering av värmesystem i fastigheter, Östersundshem
Avser en komplett injustering av värmesystem inklusive erforderliga installationer av komponenter för dess genomförande i flerbostadshus i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1402.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Ope 4:12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8011.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Målning av trapphus i flerbostadshus.
Takrestaurering på flerbostadshus i östersund
Avser takrestaurering på fem huskroppar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: