Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 74 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter på 32 kvm per rum, bta 2560
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Detaljplanen avser att skapa möjligheter för att kunna dela in området i olika bostadstomter. Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Detaljplanarbete påbörjas efter sommaren 18.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att göra det möjligt för nybyggnad av bostäder och kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8037.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8061.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus, ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning i flerbostadshus - från lokal till bostad.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus lgh 240.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: