Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (6)
Krokom (8)
Ragunda (1)
Åre (14)
Östersund (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 129 lägenheter 5 större byggnadskroppar, Hus 1-2 ca 4300 m2, hus 3-4 ca 4900 m2 och hus 5 2000 m2 samt en miljöstation på ca 40 m2 och ett garage cirka 2100 m2.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på Storlien 1:84 och Storlien 1:281.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för byggservicearbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom byggservice.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för VVS-arbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom VVS-arbeten.
Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter på 32 kvm per rum, bta 2560
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 5-6
Planer finns på 80-90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i tre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 5 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:221,53:254,56:81,53:255,53:276.
Nybyggnad av radhus pch parhus i Krokom
Nybyggnad av radhus , Hus A, B, C, D på Byn 1:341, Byn 1:339, Byn 1:340 och Byn 1:338.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (6 st lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad av flerbostadshus och bastu.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad 4 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:105,51:108,51:107,51:106.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av tre rad- och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1- 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Kommer att byggas 3 etapper. Etapp 2 - 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av äldreboende i Berg
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Takrenovering på flerbostadshus, Frösön
Avser takrenovering på 12 flerbostadshus. Nytt tak med råspont och bandfalsad plåt.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att göra det möjligt för nybyggnad av bostäder och kontor.
Byte av tak på flerbostadshus i Bräcke
Avser takbyte på Torpgatan 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Injustering av värmesystem i fastigheter, Östersundshem
Avser en komplett injustering av värmesystem inklusive erforderliga installationer av komponenter för dess genomförande i flerbostadshus i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Sveg
Rivningslov rivning fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömsund
Tillbyggnad av ett enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bräcke
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bräcke
Utvändig ändring på flerbostadshus, byte av kulör.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan Ope 4:12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus - lgh 8011.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:239,53:228.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Rätan
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 1402.
Tillbyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad 2 fritidshus Klövsjö 5:692,5:585.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus Lofsdalen 4:221,4:215.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus på Bakvattnet 1:101 och Bakvattnet 1:105.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus, komplementbostadshus och garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Målning av trapphus i flerbostadshus.
Takrestaurering på flerbostadshus i östersund
Avser takrestaurering på fem huskroppar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: