Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (5)
Krokom (7)
Ragunda (1)
Åre (15)
Östersund (33)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter tre större byggnadskroppar, Hus 1-2 ca 4300 m2, hus 3-4 ca 4900 m2 och hus 5 2000 m2 samt en miljöstation på ca 40 m2 och ett garage cirka 2100 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för byggservicearbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom byggservice.
Förhandsinsyn avseende kontrakt för VVS-arbeten, Östersundshem AB
Avser tecknande av kontrakt för underhållsarbeten inom VVS-arbeten.
Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter på 32 kvm per rum, bta 2560
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 5-6
Planer finns på 80-90 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Detaljplanen avser att skapa möjligheter för att kunna dela in området i olika bostadstomter. Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad av flerbostadshus och bastu.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av tre rad- och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser detaljplan som möjliggör två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.
Nybyggnad av äldreboende i Berg
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Forsa 2:135, 2:120, 2:121 och 1:130.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Bräcke
Avser takbyte på Torpgatan 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Krokom
Rivning av enplanshus med tegelfasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av 8 parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bräcke
Utvändig ändring på flerbostadshus, byte av kulör.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Krokom
Nybyggnad av tvåbostadshus, förråd samt carport.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och garage på Vemdalens Kyrkby 53:242 och Vemdalens Kyrkby 53:243.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Anmälan för attefallstillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus, ändring av brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: