Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (3)
Krokom (12)
Ragunda (0)
Åre (21)
Östersund (41)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 119 lägenheter tre större byggnadskroppar, Hus 1-2 ca 4300 m2, hus 3-4 ca 4900 m2 och hus 5 2000 m2 samt en miljöstation på ca 40 m2 och ett garage cirka 2100 m2.
Nybyggnad av villor i Tänndalen
Avser iordningställande av totalt 24 tomter i Tänndalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.
Nybyggnad av fritidshus, hotell m.m. i Messlingen
Syftar till en exploatering av området med ca 100 tomter för fritidshus (styckebyggda), ett hotell/pensionat invid bef. backrestaurang samt ett mindre område för camping vid Mittån. Skidområdet planeras också utvecklas med ny lift och skidnedfarter (när tillräckligt med tomter för fritidshus har sålts) Exploateringen föreslås att etappindelas med 20 st tomter samt hotelltomten i etapp 1, 40 tomter i etapp 2 samt 40 tomter i etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser Nybyggnad av flerbostadshus i Åre.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 74 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter på 32 kvm per rum, bta 2560
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
5 huskroppar samt parkeringshus. Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. I planeringen ingår också att förbättra förhållanden för angöring och parkering vid Åre skola. Fastigheterna Totten 2:39, 2:40, 2:44, 15:41, 1:42 och 1:45 - 1:47 m.fl
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett seniorboende vid Åresjöns strand, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till Åresjöns strand säkerställs.
Nybyggnad av flerbostadshus i strandnära område nedanför Byskogen i Krokom
Avser uppförande av 40-60 lägenheter. Även upprustning av strandområde.
Ramavtal avseende fastighetsundehåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Avser nybyggnad av fyra huskroppar med fyra ettor med loft i vardera huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Nybyggnad av parhus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 3 på Hamre 1:339, 1:335, 1:343, 1:342, 1:340, 1:341, 1:338, 1:337, 1:336 och 1:344.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Åre
Planerat projekt. Exploatör för lägenheterna är ej utsedd. Byggstart, byggkostnad, antal lägenheter m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Detaljplanen avser att skapa möjligheter för att kunna dela in området i olika bostadstomter. Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Nybyggnad av fritidshus i Duved
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av äldreboende i Berg
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Enligt planerna kommer det att uppföras två enbostadshus och tre lägenhetshus som kommer att användas för fritidsändamål.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av tre rad- och kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Forsa 2:135, 2:120, 2:121 och 1:130.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Mörviken 1:151 och Mörviken 1:152.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Byn 1:370, 1:371, 1:366, 1:367, 1:169, 1:168.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Detaljplanarbete påbörjas efter sommaren 18.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte på 7 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Ombyggnad av förskola till bostadslägenheter samt rivning av förråd.
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av radhus , Hus A, B, C, D på Byn 1:341, Byn 1:339, Byn 1:340 och Byn 1:338.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostadslägenheter.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Uppförande av campingstugor i Storhogna
Planer finns för nybyggnad av minst 6 st småstugor för uthyrning samt anläggande av ca 6 st uppställningsplatser för husvagnar. Troligen prefabstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att göra det möjligt för nybyggnad av bostäder och kontor.
Byte av tak på flerbostadshus i Bräcke
Avser takbyte på Torpgatan 3.
Takomläggning på flerbostadshus i Ås
400 kvm tak fördelat på två skilda huskroppar ska läggas om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Krokom
Rivning av enplanshus med tegelfasad.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus och bastu.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 4 fritidshus på Lofsdalen 4:220, 4:222, 4:225 och 4:216.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 8st stugor med loft.
Utveckling av kooperativt seniorboende i Svenstavik
Avseende förstudie för en kooperativ hyresrättsförening.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bräcke
Utvändig ändring på flerbostadshus, byte av kulör.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Anmälan för attefallstillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8037.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, lgh 8061.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus, ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av radhus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus lgh 240.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning i flerbostadshus - från lokal till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Krokom
Nybyggnad av tvåbostadshus, förråd samt carport.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus och garage på Vemdalens Kyrkby 53:242 och Vemdalens Kyrkby 53:243.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Vemdalens Kyrkby 55:214 och Vemdalens Kyrkby 55:213.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus, skoter- och kallgarage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av äldreboende i Strmsund
Avser ombyggnad av omklädningsrum. Ur investeringsbudget 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: