Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jämtlands län

Berg (10)
Bräcke (4)
Krokom (6)
Ragunda (1)
Åre (17)
Östersund (44)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 129 lägenheter 5 större byggnadskroppar, Hus 1-2 ca 4300 m2, hus 3-4 ca 4900 m2 och hus 5 2000 m2 samt en miljöstation på ca 40 m2 och ett garage cirka 2100 m2.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på Storlien 1:84 och Storlien 1:281.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Åre
Avser fyra nya lägenhetshusen med byggrätter för cirka 95 nya lägenheter på i genomsnitt 80 kvadratmeter längs med vänstra sidan av vägen upp till Fjällgården. Husen kan variera i höjd, men kan i huvudsak få möjlighet att vara 6–8 våningar ovanför marken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll, Östersunds kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggentreprenadarbeten, Östersundshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Nybyggnad av stugby i Klövsjö
Intresserade som vill bygga/exploatera området kan kontakta Jan Backskog. Området är detaljplanerat för ett 20-tal fritidshus. Området är runt golfbanan i Klövsjö samt ca 4 km till närmaste skidbacke.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av styckebyggda villor i Östersund
Avser nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus på Vemdalens Kyrkby 69:45, Vemdalens Kyrkby 69:46 och Vemdalens Kyrkby 69:47.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 5 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:221,53:254,56:81,53:255,53:276.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i tre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder vid f.d. Ope skola
Totalt har det planerats för 4 stycken friliggande hus om man beslutar att behålla skolbyggnaden för att göra denna till flerbostadshus. Är det dock så att man beslutar att riva skolbyggnaden kommer plats finnas för totalt 10 stycken friliggande hus.
Ombyggnad av äldreboende i Bräcke
Avser ombyggnation av fd elevhemmet till boende för äldre.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad 4 fritidshus Tännäs Kyrkby 51:105,51:108,51:107,51:106.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus (fritidshus) på fastigheten totten 1:195, åre.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Nybyggnad av tre rad- och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ger en ökad använding för befintliga byggnader, möjliggör nybyggnation av flerbostadshus och kontor m m.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse vid Frösö sportstuga.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1- 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Kommer att byggas 3 etapper. Etapp 2 - 1524946 och etapp 3 - 1532118.
Takrenovering på flerbostadshus, Frösön
Avser takrenovering på 12 flerbostadshus. Nytt tak med råspont och bandfalsad plåt.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Östersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör styckebyggnad i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bräcke
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Åre
Avser nybyggnad av 4 stugor på ca 45-50 kvm per stuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön.
Renovering av lägenheter på Frösön
Projektet avser ombyggnad av 4 bostadslägenheter och en personallägenhet i LSS boende på Snorres väg 196 och ombyggnad av 5 vanliga lägenheter på Snorres väg 86, 152, 158, 160 och 166. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av flerbostadshus - inredande av ytterligare lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering men nya rums typer / planlösningar i 3 stycken lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus samt inredande av ytterligare lägenheter, ändring av brandskydd, ventilation, VA och planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Östersund
Avser takbyte och målningsarbete på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Avser inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Injustering av värmesystem i fastigheter, Östersundshem
Avser en komplett injustering av värmesystem inklusive erforderliga installationer av komponenter för dess genomförande i flerbostadshus i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser renovering av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus och carportar.
Upprustning av camping på Frösön
Omfattar bla badrumsrenovering, tak och målningsarbeten, renovering av farstukvistar mm.
Rivning av fritidshus i Sveg
Rivningslov rivning fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bräcke
Utvändig ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömsund
Tillbyggnad av ett enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inglasning av uteplats på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:239,53:228.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (förråd med carport) på fastigheten åre-svedje 1:457, åre.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av flerbostadshus på fastigheten kommunalmannen 3, norra vägen 25, järpen.
Tillbyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad 2 fritidshus Klövsjö 5:692,5:585.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus Lofsdalen 4:221,4:215.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Rätan
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Förhandsbesked ändrad användning övrigt.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av 2 fritidshus på Vemdalens Kyrkby 43:500 och Vemdalens Kyrkby 43:501.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av 2 st fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Rätan
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus med flera lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus på Bakvattnet 1:101 och Bakvattnet 1:105.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus på Klövsjö 5:468 och Klövsjö 5:469.
Nybyggnad av fritidshus i Rätan
Nybyggnad av fritidshus på Klövsjö 5:516 och Klövsjö 5:530.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus, komplementbostadshus och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Byte av garageportar mm. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd flerbostadshus.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Lugnevägen 1 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639685.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 4 st bostadshus. Objektens adress: Lasarettsvägen 13, Bagges väg 6,8,10 I Backe, Strömsunds kommun.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Målning av trapphus i flerbostadshus.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 4 st bostadshus. Objektens adress: Hemvägen 5 ,7, 9 och 11 i Gäddede, Strömsunds kommun.
Takrestaurering på flerbostadshus i östersund
Avser takrestaurering på fem huskroppar.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Avser rivning av enbostadshus i 2 plan med källare och carport, inklusive sidobyggnader.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Avser rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av bostadhus, Strömsund
Avser rivning och borttransport av 2 st bostadshus. Objektens adress: Telegatan 5G och Skolgatan 6 i Hoting, Strömsunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: