Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar med mellan 50-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av LSS-boende i Halmstad
Gruppbostaden består av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymmen för personal. Bredvid gruppbostaden uppförs en komplementbyggnad med förråd, miljöhus och carport. På fastigheten ska även utvändiga aktivitetsytor för de boende skapas.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus. Arbeten omfattar betongrenovering, utvändig målning, panelbyte mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Halmstad
Projektet avser uppbyggnad av nya kontorslokaler i bef byggnad. Rivning av lokalerna är redan utfört. Adress: Fredriksvallsgatan 7 och Skolgatan 2
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus samt sågverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak och fönster samt uppsättning av solceller. 35 fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för påbyggnad av 2 våningar på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 10), ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad maratonvägen 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, byte av utrymningstrappa.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus/schaktning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus -solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av balkongfronter samt byte av kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-delvis inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus, stuga nr. 11 och 18.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från dagcenter till 2 st. lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från villadaghem till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: