Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 550 bostäder innehållande flerbostadshus, radhus samt 86 villatomter. Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnation av bostäder i blandade hustyper. Man planerar småhustomter cirka 40 st och eventuellt radhus/kedjehus.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
61 lägenheter i första etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av äldreboende.
Nytt bostadsområde i Simlångsdalen
Detaljplanen medger mellan 20 och 25 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Anläggande av mark och VA-ledningar sker på 1528184.
Nybyggnad av studentlägenheter på Östra stranden, Halmstad
Avser nybyggnad av ca 21-24 studentlägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Halmstad
Gruppbostaden består av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymmen för personal. Bredvid gruppbostaden uppförs en komplementbyggnad med förråd, miljöhus och carport. På fastigheten ska även utvändiga aktivitetsytor för de boende skapas.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Nybyggnad av 8 enbostadshus med carport och förråd Lyngåkra 4:280,4:269,4:279,4:268,4:281,4:266,4:267,4:278.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 st enbostadshus ( BTA ca 180 kvm/hus). Markarbetet påbörjades i december 2019. Onsjö 3:36, Onsjö 3:42, Onsjö 3:44.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus. Arbeten omfattar betongrenovering, utvändig målning, panelbyte mm.
Konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning, Halmstads kommun
Avser konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning för Högskoleområdet i Halmstad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga fönster.
Nytt passersystem inom bostadsområde i Halmstad
Utbyte och installation av Port- och passersystem samt digital tvättbokning i två fastigheter.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Halmstad
Projektet avser lokalanpassning av plan 2. Rivning av lokalerna är redan utfört. Adress: Fredriksvallsgatan 7 och Skolgatan 2
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Installation av solkraftsverk i Halmstad
Entreprenaden avser installation av solkraftverk, ytmonterade på tak. Borgen 4 68 kW, ca 350 m2 solceller. Klostret 15 33 kW, ca 170 m2 solceller.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak och fönster samt uppsättning av solceller. 35 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
2021-10 Laddstolpar Bil 2021-10 Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem 2022-04 OVK-besiktning
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lss gruppbostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fasadmaterial samt nya balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av gårdshus.
Ombyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i fritidshus-hobbyverksamhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med teknikrum på tak samt fasadändring och ny ventilation.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nedmontage av balkonger och montag av nya balkonger av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus- målning av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: