Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 151 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar. Pålningsarbeten påbörjas under sommaren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser nybyggnation av 150-200 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 6 företag att bygga bostäder.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhusform med 2 och 5 rok. Lägenheterna med 2 rok har uteplats och de med 5 rok är etagelägenheter med dubbla balkonger.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga drygt ett 50-tal lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyten på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, Huvuddel 2
Projektet avser renovering av loftgångar och balkonger på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus på Westmansgatan 37-41, Fredriksvallsgatan 2-4, Norra vägen 5 och Långgatan.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse.
Installation av port- och passersystem m.m i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av port- och passersystem samt digital tvättbokning i flerbostadshus.
Installation av ny FTX-ventilation i servicehus, Halmstad
Avser utbyte av 4 st luftbehandlingsaggregat och 2 st frånluftsfläktar samt erfoderlig kanalanpassning.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av takterrasser och nya inglasningar på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med ventilationskupa på taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fasaden på ett flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av befintligt hotell till studentbostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för - flerbostadshus, invändig omdisponering av bef. lägenheter till mindre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostad på vinden i flerbostadshus Gripen 7,8,10.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare lägenhet samt anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser inglasning av befintliga terrasser till tre lägenheter på 15:e och 16:e våningen. Byggstart tidigast våren 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: