Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 3
Avser förnyelse av 104 hyreslägenheter och nyproduktion av 24 st. vindslägenheter i 6 st byggnader. Förnyelsen omfattar renovering av badrum, nya vatten och avloppsrör, ny el, ny FTX-ventilation, ombyggnad av källare samt markarbeten. Avser Klackerupsgatan 3 och 5 samt Stålgatan 31-41 i Halmstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
61 lägenheter i första etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
62 lägenheter och 5 lokaler i ett hus. Etapp 1:1631587
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 30 st markbalkonger samt renovering av 360 befintliga balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av LSS-boende i Halmstad
Gruppbostaden består av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymmen för personal. Bredvid gruppbostaden uppförs en komplementbyggnad med förråd, miljöhus och carport. På fastigheten ska även utvändiga aktivitetsytor för de boende skapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivnings och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Nybyggnad av 8 enbostadshus med carport och förråd Lyngåkra 4:280,4:269,4:279,4:268,4:281,4:266,4:267,4:278.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Invändig renovering av flerbostadshus samt byte av fönster och installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 st enbostadshus ( BTA ca 180 kvm/hus). Markarbetet påbörjades i december 2019. Onsjö 3:36, Onsjö 3:42, Onsjö 3:44.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus. Arbeten omfattar betongrenovering, utvändig målning, panelbyte mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av samtliga fönster.
Nytt passersystem inom bostadsområde i Halmstad
Utbyte och installation av Port- och passersystem samt digital tvättbokning i två fastigheter.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Installation av solkraftsverk i Halmstad
Entreprenaden avser installation av solkraftverk, ytmonterade på tak. Borgen 4 68 kW, ca 350 m2 solceller. Klostret 15 33 kW, ca 170 m2 solceller.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Halmstad
Projektet avser uppbyggnad av nya kontorslokaler i bef byggnad. Rivning av lokalerna är redan utfört. Adress: Fredriksvallsgatan 7 och Skolgatan 2
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av vind, 5 studentlägenheter och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lss gruppbostad.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus samt sågverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus, byte av tak och fönster samt uppsättning av solceller. 35 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nedmontage av balkonger och montag av nya balkonger av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med teknikrum på tak samt fasadändring och ny ventilation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus- målning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus -solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av balkongfronter samt byte av kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-delvis inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: