Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 platser för delat på sex avdelningar. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av ca 200 lägenheter som omfattar byte av avloppstammar, nytt ytskikt i badrum, nya handfat och toalettstolar, ny belysning, nya el-centraler med jordfeltsbrytare, samt nya vattenledningar i kök.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge. Markreservation.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns förnybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled och det planeras att genomföras efter gruppbostaden i snötorp på id 1169328.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av camping i Halmstad
Omfattar bla upprustning av stugor med nya kök, golv och badrumsrenovering, indragning av vintervatten, ombyggnad av reception, butik och restaurang mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus, med option på ytterligare 2 st likadana hus, samtliga på bostadsområde Vallås i Halmstad. Samtliga hus är av samma typhus, och skiljer sig endast med fåtal utföranden. Åtgärder som ingår: Målning fasader, betongrenovering på balkong- och loftgångsplattor, betongramar och betongskärmar inkl målning av samtliga vitmålade betongytor, målning samtliga fönster och ursprungliga entrédörrar inkl. byte av tätningslister.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Installation av solkraftverk på äldreboende i Halmstads kommun
Avser installation av solkraftsanläggning för elproduktion i form av solavskärmning på 6 fasader.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivnings och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Rivning av skärmtak, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och stödmurar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 9) , ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av en balkong och en altan - lgh 134 och 314.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus - ytterligare lägenhet.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av 7 vindslägenheter.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad, fasadändring och ändrad användning till flerbostadshus (20 studentlägenheter) samt rivning av bef. del.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: