Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge. Markreservation.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Nybyggnad av 16 kedjehus i centrala harplinge.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled och det planeras att genomföras efter gruppbostaden i Snötorp på id 1169328.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivnings och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 3 st enbostadshus ( BTA ca 180 kvm/hus). Markarbetet påbörjades i december 2019. Onsjö 3:36, Onsjö 3:42, Onsjö 3:44.
Ombyggnad av ventilation i förläggningsbyggnad i Halmstads kommun
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning. Objektet är beläget inom LV6 Halmstad byggnad K0021.155.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser utvändig renovering av 4 st bostadshus. Handlas upp tillsammans med projekt 1620118.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av tegelfasader och yttertak med taktäckning av industriellt målningsbehandlad stålplåt, samt viss renovering invändigt i trapphus.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseort Halmstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseort Halmstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus, 35 hyresrätter fördelat på 2 huskroppar-.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av kasern i Halmstad
Rivning av tre byggnader i kadettbyn.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av 8 st. vindslägenheter.
Rivning av parhus i Halmstad
Rivningslov - rivning av tvåbostadshus samt förråd.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av fritidshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av fritidshus och förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av enbostadsus, skärmtak för carport samt förlängning av kupa.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning av förråd till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (hus 9) , ventilationsbyggnad på tak samt höjning av fasad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - ändrad användning av delar av äldreboende-vidablick, till vandrarhem/studentboende 2020-01-15-2020-12-31.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ommålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-byte av plåtdörrar.
Utvändigt underhåll av kedjehus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kedjehus, logvägen 1-19, insättning av garageport i carport.
Ombyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet - bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus - ytterligare lägenhet.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: