Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus, skola och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 243 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 151 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar. Pålningsarbeten påbörjas under sommaren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhusform med 2 och 5 rok. Lägenheterna med 2 rok har uteplats och de med 5 rok är etagelägenheter med dubbla balkonger.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av gruppboende. Troligtvis äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning och uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i stadsradhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende eller förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyten på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare 18 lägenheter på vind i flerbostadshus samt byte av fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Stambyte i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser stambyten i 75 lägenheter i flerbostadshus samt ombyggnad av gårdsmiljön.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, Huvuddel 2
Projektet avser renovering av loftgångar och balkonger på flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Halmstad, Huvuddel 1
Projektet avser renovering av loftgångar och balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av fem personhissar. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus på Westmansgatan 37-41, Fredriksvallsgatan 2-4, Norra vägen 5 och Långgatan.
Installation av port- och passersystem m.m i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av port- och passersystem samt digital tvättbokning i flerbostadshus.
Installation av ny FTX-ventilation i servicehus, Halmstad
Avser utbyte av 4 st luftbehandlingsaggregat och 2 st frånluftsfläktar samt erfoderlig kanalanpassning.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av innergårdens gårdsbjälklag och viss ombyggnad av underliggande bilgarage samt separering av idag gemensamma dag- och spillvattenledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av takterrasser och nya inglasningar på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Relining i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av befintligt hotell till studentbostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från verksamhetslokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny fasadputs. Kontakta inkopplade företg för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder, ombyggnad till lägenheter flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fasaden på ett flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för - flerbostadshus, invändig omdisponering av bef. lägenheter till mindre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov - rivning av vakmästarbostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadhus-putsa del av fasaden. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: