Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gävle
De ligger i tur och ordning mellan Jökelvägen och Glaciärvägen, mellan Pinnmovägen och Moränvägen samt parkeringarna som omgärdas av Glimmervägen.
Totalrenovering av flerbostadshus i Gävle, etapp 9-12
Totalrenovering av 6 st lamellhus på Sätra 56:1,56:2,56:3,56:4 med adress Gråstensvägen 1-3, 5-11, 13-17, 23-29, Jökelvägen 2-12, 14-22. Renoveringen omfattar totalt 170 lägenheter och sker med kvarboende. Ombyggnad avser installation av nytt vent.system -FTX, stambyte, badrumsrenovering, köksrenovering, elbyte, elektroniskt skalskydd, nytt fläktrum på taken m.m. Tilläggsisolering av fasader och tak. Byte av fönster och fönsterdörrar. Balkongrenovering, nya balkongräcken. Markarbete i anslutning till husen renoveras, nya cykelställ, sittplatser, planteringar m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ca 100-120 bostäder.
Nybyggnad av småhus och lägenheter i Gävle
Ca 100 småhus och ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertull, Gävle
Avser ca 90 st bostäder vid fd Shell-macken.
Nya bostäder i Gävle
Här omvandlar i Perol Fastigheter AB fd Mittmedias kvarter i centrala Gävle till att i framtiden innehålla bostäder, kontor, handel och hotell, detaljplanen för kvarteret är i slutfasen kvarteret kommer omfatta ca 15000 BTA Detaljplanen inrymmer bostads-, centrum-, kontorsändamål m.m.
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.
Ombyggnad till bostäder och förskola på Hemsta
Ca 100 lgh och förskola för ca 80 barn
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Avser nybyggnad av ca 32 st bostäder i radhus och parhus.
Om- & påbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 7 radhus i 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till 15 lägenheter samt restaurang. Installation av bilhiss i källare. Rivning av vissa delar.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus på Strömsbro, Gävle
Ca 22 lgh i 5 mindre flerbostadshus (4-6 lgh/hus) alternativt radhus planeras.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle, etapp 3
Från Hemlingby del av 19:1. Etapp 1 - Svärdet : 938875 Etapp 2 - Skölden : 1543116 Etapp 3 - Hjälmen1543118
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Gävle
Beräknas vara klart årsskiftet 2019/2020
Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.
Renovering av bostäder i Gävle, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 på 1521393.
Nybyggnad av villor i Gävle
Nybyggnad av fyra lösvirkesvillor.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Andersberg i Gävle
Projektet omfattar ombyggnad av 10 st. lokaler till 19 st lägenheter, 5 st. 3 r.o.k. och 14 st. 2 r.o.k. i varierande storlek. Alla lokaler finns i markplan på följande adresser: Vinddraget 1, 2, 4, 9 och 10, Tordönsgatan 6 och 8, Norrskensgatan 3, 5 och 7 på fastigheterna Andersberg 3:1, 3:2, 4:1 och 4:2.
Byte av fönster och entrédörrar på flerbostadshus i Andersberg
Avser byten av fönster och entrédörrar med invändiga och utvändiga kompletteringar på Dimgatan, Norrskensgatan, Kv. Gemini.
Stambyte i flerbostadshus i Gävle
Stambyte och renovering av kök och badrum
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är sökt.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Norrsundet, Gävle
Projektet omfattar fasadrenovering på flerbostadshus i Norrsundet. Fasadrenoveringen avser lappning och lagning av bef. putsfasader samt avfärgning i bef. kulörer.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av anläggning för avlopp.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Bygglov sökt för fönsterbyte. Avser ca 140 fönster i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus Hemlingby 70:2,70:3,70:4,70:5,70:16,70:18,70:17,70:19.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Montage av solcellspanel på äldreboende i Gävle
Montage av solcelsspanel på taket.
Installation av solceller på flerbostadshus, Gävle
Installation på 2 st låghus. Klart senast augusti 2020.
Mindre ombyggnad i flerbostadshus, Gävle
Anmälan för ingrepp i bärande konstruktion av byggnad. Flytt av rum och kök.
Nybyggnad av altantak på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: