Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
300-400 bostäder på Parkstaden, Gavlehov Östra.
Nybyggnad av småhus och lägenheter i Gävle
Ca 100 småhus och ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Gävle
Bönavägen. B32 och 33.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle
Kvarter 3 54 lägenheter Kvarter 1 67 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Om- & påbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 7 radhus i 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till 15 lägenheter samt restaurang. Installation av bilhiss i källare. Rivning av vissa delar.
Nybyggnad av bostadsområde i Gävle
Engelshöjden 35, planerat för ca 40 bostäder. Exploatering kommer att ingå här. Tre områden planeras längs med Bönavägen, totalt ca 140 bostäder: Planmyrastigen 32 - 1536708 Planmyrastigen 33 - 1536704 Engelshöjden 35 - 1536709
Nytt bostadsområde i Åsbyggeby
25-35 bostäder. Detaljplanen tillåter bostadshus i upp till två våningar och gör det möjligt att uppföra friliggande villor med avstyckade tomter och i vissa delar andra bostadstyper, exempelvis radhus eller mindre flerfamiljshus.
Nybyggnad av parhus i Hemlingby
Totalt i området för etapp 1 planeras ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder. Denna del avser ca 8 st parhus.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Valbo
Skolvägen 1-21 Renovering av badrum och wc.
Nya villatomter i Gävle
Ca 20-22 villatomter. Harkskär: Del av Varva 3:1 m.fl. Brusängsvägen/Lilluddsvägen
Nybyggnad av villor på Norrlandet i Gävle
8 tomter, sex tomter längs den nya vägen och två längs Storsandsvägen
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Gävle
Riggargatan 14-24, Riggargatan 28A-D och Styrmansgatan 51-59. Q-märkt hus Totalt omfattas 291 lägenheter fördelade på 12 huskroppar. Radonåtgärder, installation av till och frånluftsaggregat med värmeåtervinning.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Gävle
Troligen kan Södra Kungsgatan 54 utföras under hösten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Stamupprustning i flerbostadshus i Gävle
Relining, strumpinfodring mm
Nybyggnad av servicehus, lokalgata mm i Gävle
Nytt servicehus för camping, 3 övernattningsstugor och lokalgata.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Byte av balkongräcken och balkongplattor
Nybyggnad av garage och p-platser, Gävle
14 garageplatser samt 7 parkeringsplatser.
Målning av fasad på radhus i Gävle
Målning av fasad på övre våning.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Planer finns före renovering av 22st balkonger och renovering av fasad. Omfattningen kan komma att ändras.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Gävle
Avser ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser uppsättning av fönster i källarlokal för utrymningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: