Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer för ca 100-120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Planer för seniorbostäder, radhus och flerbostadshus i Engesberg.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Avser nybyggnad av ca 35st bostäder i radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Gävle.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
23 st mindre hyresrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Gävle
Söker tomt i Gävle samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad mm av flerbostadshus i Gävle
Tillbyggnad med 11 st lägenheter och ny tvättstuga. Byte av tak, fönster och dränering av grund.
Stamrenovering i flerbostadshus i Forsbacka, Del 2
Avser stam- och badrumsrenovering, byte av el i 40 st lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 3 byggnader med 3 trappuppgångar. Byggnaderna är i två plan samt kulvert. Renoveringen sker med kvarboende.
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet avser viss ombyggnation, fasad- och balkongrenovering som innebär åtgärder av befintliga balkonger, tilläggsisolering samt ny puts+avfärgning mm. Objekten är belägna i stadsdelen Forsbacka i Gävle med adresser Mariagatan 1-7, Strandgatan 2-8 samt Storgatan 22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Rivning av befintligt hus samt nybyggnad av mindre flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus fasad och balkongrenovering, byte av fönster, entrépartier och glasparti m.m.
Stamrenovering i flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte, renovering badrum/wc, utbyte el i lägenhet, utbyte armaturer i kök, badrum och WC, ny belysning och uttag på balkong i totalt 42 lägenheter och 6 lokaler. Objektet är beläget på Staketgatan 22, 22 A, 24 samt Norra Slottsgatan 15 B, 17 A-B, 19.
Nybyggnad av bostäder och allmän plats i Gävle
Bostadsändamål och trafikområde samt allmän plats.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus är sökt.
Om- och tillbyggnad av försvarsanläggning i Gävleborgs län
Avser generalentreprenad för om- och tillbyggnad av byggnad av betong ovan mark samt rivning av en mindre förrådsbyggnad. I entreprenaden ingår även tillhörande markarbeten. I entreprenaden ingår samtliga fackområden. Objektet är beläget i Gävleborgs län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet avser fasad- och balkongrenovering på ett flerbostadshus med 4 våningar. Objektet är beläget på Brunnsgatan 47 i Gävle.
Utvändigt underhållsmåleri på fastigheter för Gavlegårdarna, Gävle
Objekten är belägna i Gävle på Brynäsgatan 41-43, Regnbågsgatan 1-17, Solröksgatan 1-22, Vallongatan 1, Vallongården, Staketgatan 22 A, Norra Skeppargatan 19, Norra Slottsgatan 13 samt Solgårdsgatan 4-12. I Bergby på Vijvägen 33. I Hedesunda på Norra Stiftelsevägen 8-10, Norra Stiftelsevägen 12, Backavägen 7, Skomakarvägen 27. I Valbo på Lottavägen 9 och i Forsbacka på Storgatan 5-13.
Byte av fönster på flerbostadshus i Gävle
Fönsterbyte på K-märkt flerbostadshus.
Byte av falsat plåttak, Gustavsgatan 16 i Gävle
Byte av falsat plåttak och plåtdetaljer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Rivningslov av förbindelsegång och bygglov för fasadändringar, öster 7:10 och öster 7:9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus insättning av 2 altandörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Anmälan av installation av hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden delning av befintlig lägenhet.
Rivning av grupphus i Gävle
Rivningslov för rivning av 3 bostäder kvistrumsvägen 9, Fredriksskans 15:1.
Rivning av flerbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av bostäder ersbogatan 4.
Nybyggnad av fritidshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad nybyggnad av bastu/förråd, garage/carport samt gästhus, fasadändring av enbostadshus och rivning av bef komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av balkonger.
Utbyte av styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader i Gävle
Objektet avser styr- och övervakningsinstallationer inklusive el- i styr. Entreprenaden omfattar åtminstone tre byggnader, adress Stenhammarsvägen 7, Gävle.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: