Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (8)
Gävle (56)
Hofors (2)
Hudiksvall (20)
Ljusdal (10)
Ockelbo (3)
Ovanåker (6)
Sandviken (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Andersberg i Gävle
Andersberg 3:1, 4:1, Solröksgatan/Snögatan.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan.. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
De ligger i tur och ordning mellan Jökelvägen och Glaciärvägen, mellan Pinnmovägen och Moränvägen samt parkeringarna som omgärdas av Glimmervägen.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter. Byggstart uppskattas till senare 2019-2020. Planer för seniorbostäder, radhus och flerbostadshus i Engesberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Nya villatomter i Vallhov Sandviken
Planuppdraget omfattar planläggning av omkring 30 nya villor längs med Vallhovsvägen i västra Sandviken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Norrlandet i Gävle
Totalt i området planeras ca 130 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Norrlandet i Gävle
Totalt i området planeras ca 130 bostäder. Denna del avser 18 kedjehus och 7 villor.
Nytt bostadsområde i Åsbyggeby
28 bostäder. Detaljplanen tillåter bostadshus i upp till två våningar och gör det möjligt att uppföra friliggande villor med avstyckade tomter och i vissa delar andra bostadstyper, exempelvis radhus eller mindre flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
5-6 villor och 20 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Hemlingby
Totalt i området för etapp 1 planeras ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder. Denna del avser ca 8 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/Köpmantorget 2. Ca 16 st hyresrätter.
Nya villatomter i Gävle
Ca 20-22 villatomter. Harkskär: Del av Varva 3:1 m.fl. Brusängsvägen/Lilluddsvägen.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Nya balkonger på flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24. Norrtull 22:7 och 24:9, del av Kv. Natt och Dag och Kv. Gestricius.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Objektet avser renovering av våtrum med byte av vs-stammar/infodring i totalt 128 lägenheter inklusive erforderliga elarbeten. Objektet är beläget på Östanbräcksvägen 15-33, 35-37 samt Bålsövägen 15-41 i Hudiksvall.
Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Ockelbo
Byte av värmesystem i 77 lägenheter på Stenvägen i Ockelbo.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
Mark till försäljning där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus med 49 balkonger.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Järvsö
Nybyggnad av fyra fritidshus.
Renovering av lägenheter i Kilafors
Avser renovering av 16 st befintliga lägenheter. Optionspriser skall lämnas för 8 st nya balkonger samt ombyggnad av fd lokaler till 1 st lägenhet.
Rivning av flerbostadshus, Söderhamn
Upphandlingen avser sanering av farligt avfall och totalrivning av fem flerbostadshus och fyra garagebyggnader inom fastigheten Renlaven 1 med adress Tallvägen 10-18 i Söderhamn. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 3330 m2.
Nya villatomter i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att planlägga för bostadsfastigheter för styckevis försäljning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från hvb-hem till flerbostadshus.
Fasadrenovering mm på fastighet i Gävle
Renovering av fasad och huduventré
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att flerbostadshus ska byggas.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor för att förskola ska byggas.
Renovering av takterrasser och fasad i Gävle
Projektet omfattar renovering av 6 st takterrasser och 2 balkonger, lagning och avfärgning av fasaden mot innergården samt byte av 2 st takfönster i 4 lägenheter, totalt 8 st takfönster.
Renovering av fasad och tak på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser fasad- och takrenovering av flerbostadshus på fastigheten Ruth 2, Östra Tullgatan/Långgatan i Hudiksvall.
Ombyggnad av gruppbostad till lägenheter i Brynäs, Gävle
Avser invändig ombyggnation av en f.d. gruppbostad om ca 370 m2. Lokalen ska byggas om till 5 st lägenheter vilket bl.a. omfattar ny lägenhets- och rumsbildning. Rivning och renovering av kök och badrum samt genomgående nya ytskikt. Utöver nya lägenheter i lokalen ska 1 st lägenhet på samma plan renoveras.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus och marklov för utemiljö/parkering på stene 6:24 i järvsö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Nybyggnad av servicebyggnad samt övernattningsstugor vid camping i Gävle
Ny servicebyggnad för camping samt 3 övernattningsstugor.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar utbyte av två st hissar på Tallbacksvägen 37 i Sandviken.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem i flerbostadshus i Iggesund
Avser installation av ett nytt FX aggregat på kallvind. Nya isolerade kanaler på vind samt nedgång i trapphusen. Byggande av nytt fläktrum på vinden. Inklädnader i trapphus samt i lägenheterna. Demontering av befintliga fläktar på yttertak.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Hudiksvall
Anbudsförfrågan avser renovering av balkongplattor, komplett arbete. Befintliga balkongfronter sparas. Objekten är belägna på Stormyravägen 45-51, 61-67 och Björkbergsvägen 10-12, 14-16 i Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för fasadändring, byte av dörrar.
Stamrenovering i äldreboende i Edsbyn
Avloppsledningar i den ursprungliga delen av Gyllengården behöver åtgärdas genom relining.
Målning av fasad på radhus i Gävle
Målning av fasad på övre våning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: