Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (12)
Gävle (43)
Hofors (1)
Hudiksvall (30)
Ljusdal (4)
Nordanstig (13)
Ockelbo (3)
Ovanåker (1)
Sandviken (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle
Kvarter 3 54 lägenheter Kvarter 1 67 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertull, Gävle
Avser ca 90 st bostäder vid fd Shell-macken.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mellan boendeflyglarna. Markarbeten och ny parkering med 32 p-platser varav 8 st med carport. 1 st förrådsbyggnad. Kompletta VVS- och elinstallationer för byggnaderna, sprinkler, och brandlarm. Bergvärmepump med 8 st hål för frikyla och uppvärmning.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter. Byggstart uppskattas till senare 2019-2020. Planer för seniorbostäder, radhus och flerbostadshus i Engesberg.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergsjö
Nytt trygghetsboende ska byggas mellan Hundskinnsvägen och Järnvaruvägen i Bergsjö. Där finns sedan tidigare en fotbollsplan och en hockeyrink.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Valbo
Skolvägen 1-21 Renovering av badrum och wc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende +65. Det blir ett 40-tal lägenheter. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter. Del av Stocka 3:21.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus. Del av Stocka 3:21.
Ombyggnad av balkonger i flerbostadshus i Söderhamn
92 balkonger på Kaptensgatan och Norrtullsgatan görs en meter bredare och glasas in.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Gävle
Riggargatan 14-24, Riggargatan 28A-D och Styrmansgatan 51-59. Q-märkt hus Totalt omfattas 291 lägenheter fördelade på 12 huskroppar. Radonåtgärder, installation av till och frånluftsaggregat med värmeåtervinning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Sätra, Gävle
Stamrenovering i badrummen
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Gävle
Troligen kan Södra Kungsgatan 54 utföras under hösten.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning samt balkongrenovering på flerbostadshus samt mindre panncentral/lokal. Objekten är belägna på Vallmon 13, Gärdesgatan 23 A-F samt Pionen 2, Hedhamregatan 5 i Bollnäs.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning och renovering av balkongplattor, plåtarbeten mm.
Stamupprustning i flerbostadshus i Gävle
Relining, strumpinfodring mm
Renovering av fasader på fd panncentral mm i Hudiksvall
Renovering av putsfasader på Jakobsbergsvägen och Kronobodgatan 16, Hudiksvall.
Takbyte, fönsterbyte och avfärgning på fastighet i Sandviken
Entreprenaden omfattar takbyte samt fönster- och fönsterdörrsbyte. Ett optionspris på avfärgning fasad skall lämnas i anbudet.
Utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Omfattar utvändig målning på totalt 6 st flerbostadshus. Kommer att delas in i två etapper - en 2020 och en 2021. Etapp 1 2020 omfattar Kv. Kilafors 5:27, Hambogatan 14 A-B, Kv. Kilafors 7:1, Magasinsvägen 3 A-C, Polgatan 35 A-C. Etapp 2 2021 omfattar Kv. Kilafors 6:1, Hambogatan 13 A-C och 15 A-B samt Kv. Kilafors 6:2 Magasinsvägen 9 A-B.
Utvändig målning på flerbostadshus i Arbrå och Vallsta
Omfattar utvändig målning på tre byggnader på Tomtavägen 10-14 i Arbrå samt två byggnader på Lissvägen 2-16 och Hovvägen 15-21 i Vallsta. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Rör- och isoleringsarbeten mm i flerbostadshus i Ljusdal
Projektet avser att på totalentreprenad genomföra byte VVX mm (rör- och isoleringsarbeten) i 5 st objekt i Ljusdal, 1 objekt i Järvsö och 2 objekt i Färila. Stora vintergatan 16, Lilla vintergatan 5, Bjuråkersvägen 20, Postplan 18 samt Hotellgatan 51 i Ljusdal. Stationsgatan 11, 21, 23, 25, 31, 33 o 35 samt Turistvägen 60, 62 o 64 i Järvsö. Sorrovägen 6 och Skolvägen 10 i Färila.
Nybyggnad av servicehus, lokalgata mm i Gävle
Nytt servicehus för camping, 3 övernattningsstugor och lokalgata.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet består av två stycken fastigheter som är beläget i Bollnäs, vid kvarteret Vallmon.
Ombyggnad av trapphus i flerbostadshus i Gävle
Ytskiktsrenovering i 3 trapphus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av fönster och fönsterdörrar i PVC på 3 st fastigheter på Blockvägen 34 A-M, 35 A-B & 37 A-C i Hudiksvall.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 2 st byggnader på Kransgatan 1 och 3 i Bollnäs. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Ommålning av flerbostadshus i Söderhamn
Visst fasadarbete inför målning. Byte av panel mm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Byte av balkongräcken och balkongplattor
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och renovering av balkonger. Samt målning av garage och byte av garageportar. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av befintliga fönster till PVC-fönster och insättning av tilluftsdon med montering, ej byte av fönstren i trapphusen.
Byte av tak på Tryggebo i Iggesund
Avser byte av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser ombyggnad av entrédörrar,ytterdörrar, tvättmaskin mm.
Nybyggnad av garage och p-platser, Gävle
14 garageplatser samt 7 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning del av äldreboende i Harmånger
Avser rivning av en flygel, C huset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till boende.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Bollnäs
ca. 100 kW solelsanläggning med en normalårsproduktion på minst 89 000 kWh/år vilken skall baseras och utvärderas på data gällande solstrålning från SMHI.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet Öster 4:6,4:8.
Ombyggnad av lägenhet i Söderhamn
Ändrad användning inredande av två lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Utvändig ändring med balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus - fläktrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten hallen s:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten tuna-hamre 1:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadhsus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Avser små renoveringsobjekt, bla cykelställ, sophus, och torkskåp.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Rivning av fritidshus i Gävle
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Gävle
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet på fastigheten gamla skolan 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad till bostad på fastigheten ede 7:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt fasadändring på fastigheten ede 3:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ava 2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten överberge 2:54.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Varva 4:115,4:116.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: