Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (14)
Gävle (53)
Hofors (1)
Hudiksvall (18)
Ljusdal (10)
Ockelbo (4)
Ovanåker (1)
Sandviken (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av småhus och lägenheter i Gävle
Ca 100 småhus och ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle
Kvarter 3 54 lägenheter Kvarter 1 67 lägenheter
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 70-80 lägenheter med tillhörande förråd.
Nytt bostadsområde i Idenor
30-50 bostäder.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området ligger mellan gasklockorna och Gavleån. Området på den södra hamnpiren, mittemot den nya stadsdelen Gävle Strand, är i dag planlagt för hamnändamål. Om det ska gå att bygga bostäder där måste detaljplanen ändras.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av trygghetsboende i Söderhamn
40-50 lägenheter i trygghetsboende planeras att byggas vid Oxtorget i Söderhamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Området kommer troligen säljas eller markanvisas när detaljplanen är klar.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järvsö
Ombyggnad av hus A+B+C+D + bef huvudbyggnad inkl restaurang till bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Sandviken
Tanken är att inreda bostäder i äldre brukslängor.
Nybyggnad av bostadsområde i Gävle
Engelshöjden 35, planerat för ca 40 bostäder. Exploatering kommer att ingå här. Tre områden planeras längs med Bönavägen, totalt ca 140 bostäder: Planmyrastigen 32 - 1536708 Planmyrastigen 33 - 1536704 Engelshöjden 35 - 1536709
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Tingshusbacken, Hudiksvall
12 hyresrätter planeras. Rivningen är utförd.
Nybyggnad av parhus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter
Nybyggnad av parhus i Hemlingby
Totalt i området för etapp 1 planeras ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder. Denna del avser ca 8 st parhus.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Valbo
Skolvägen 1-21 Renovering av badrum och wc.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende +65. Det blir ett 40-tal lägenheter. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Nya villatomter i Gävle
Ca 20-22 villatomter. Harkskär: Del av Varva 3:1 m.fl. Brusängsvägen/Lilluddsvägen
Nybyggnad av villor på Norrlandet i Gävle
8 tomter, sex tomter längs den nya vägen och två längs Storsandsvägen
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Gävle
Riggargatan 14-24, Riggargatan 28A-D och Styrmansgatan 51-59. Q-märkt hus Totalt omfattas 291 lägenheter fördelade på 12 huskroppar. Radonåtgärder, installation av till och frånluftsaggregat med värmeåtervinning.
Nybyggnad av bostadsområde i Forsa
10.367 kvm mark där det gamla vattentornet stått i Forsa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Hedesunda
En lokal på ca 250 kvm ska byggas om till fyra lägenheter.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Sandviken
Hyttgatan 26 A-B och Köpmangatan 12 A-B
Nya balkonger på flerbostadshus, Ljusdal
Totalt 40 lägenheter i föreningen.
Renovering samt inglasning av balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt inglasning av balkonger.
Nya balkonger på flerbostadshus, Ljusdal
Totalt 36 lägenheter i föreningen.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Gävle
Troligen kan Södra Kungsgatan 54 utföras under hösten.
Renovering av terassbjälklag vid fastighet i Hofors
Det huvudsakliga arbetet är en renovering av terassbjälklagets ytskikt. Ombyggnaden utförs med full verksamhet i byggnaden. På terrassbjälklaget finns 10 lägenheter som radhus och på bottenvåningen finns affärslokaler.
Ombyggnad av gruppbostad till lägenheter i Brynäs, Gävle
Avser invändig ombyggnation av en f.d. gruppbostad om ca 370 m2. Lokalen ska byggas om till 5 st lägenheter vilket bl.a. omfattar ny lägenhets- och rumsbildning. Rivning och renovering av kök och badrum samt genomgående nya ytskikt. Utöver nya lägenheter i lokalen ska 1 st lägenhet på samma plan renoveras.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser stambyte/badrumsrenovering av Kv Springkällan 1/Varvsgatan 23, Hudiksvall.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning samt balkongrenovering på flerbostadshus samt mindre panncentral/lokal. Objekten är belägna på Vallmon 13, Gärdesgatan 23 A-F samt Pionen 2, Hedhamregatan 5 i Bollnäs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Takbyte, fönsterbyte och avfärgning på fastighet i Sandviken
Entreprenaden omfattar takbyte samt fönster- och fönsterdörrsbyte. Ett optionspris på avfärgning fasad skall lämnas i anbudet.
Utvändig målning på flerbostadshus i Kilafors
Omfattar utvändig målning på totalt 6 st flerbostadshus. Kommer att delas in i två etapper - en 2020 och en 2021. Etapp 1 2020 omfattar Kv. Kilafors 5:27, Hambogatan 14 A-B, Kv. Kilafors 7:1, Magasinsvägen 3 A-C, Polgatan 35 A-C. Etapp 2 2021 omfattar Kv. Kilafors 6:1, Hambogatan 13 A-C och 15 A-B samt Kv. Kilafors 6:2 Magasinsvägen 9 A-B.
Stamupprustning i flerbostadshus i Gävle
Relining, strumpinfodring mm
Renovering av fasader på fd panncentral mm i Hudiksvall
Renovering av putsfasader på Jakobsbergsvägen och Kronobodgatan 16, Hudiksvall.
Renovering mm av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Tilläggsisolering och putsarbeten, avfärgning och renovering av balkongplattor, plåtarbeten mm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad/ ombyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av servicehus, lokalgata mm i Gävle
Nytt servicehus för camping, 3 övernattningsstugor och lokalgata.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet består av två stycken fastigheter som är beläget i Bollnäs, vid kvarteret Vallmon.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Byte av balkongräcken och balkongplattor
Ommålning av flerbostadshus i Söderhamn
Visst fasadarbete inför målning. Byte av panel mm
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och renovering av balkonger. Samt målning av garage och byte av garageportar. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 2 st byggnader på Kransgatan 1 och 3 i Bollnäs. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Nybyggnad av garage och p-platser, Gävle
14 garageplatser samt 7 parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och lägergård.
Rivning del av äldreboende i Harmånger
Avser rivning av en flygel, C huset.
Ombyggnad av trapphus i flerbostadshus i Gävle
Ytskiktsrenovering i 3 trapphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Ändrad användning från verksamhet till bostad Grosshandlaren 6,1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till boende.
Målning av fasad på radhus i Gävle
Målning av fasad på övre våning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadhsus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Tillbyggnad av flerbostadshus med små teknikbodar på 1x2m.
Tillbyggnad av fritidshus i Sandviken
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus - fläktrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Gävle
Avser ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus gällande uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Delsbo
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ede 7:57.
Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage samt för tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Rivning av enbostadshus i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: