Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Området ska få karaktären trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med 2-3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 78 lägenheter samt en lokal på ca 100kvm.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Falun
Projektet avser nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i centrala Falun innehållande 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus, enfamiljshus och flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnation av 20 lägenheter i Sundborn, Falun.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Hedgatan 21-31, Västeräng i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås
Avser nybyggnation av 14 lgh.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Våtrummen renoveras med nya ytskikt, porslin, blandare etc. Nya blandare i köken. Nya rörstammar. Ny el i hela husen. Nytt avlopp i källargolvet ut till anslutningspunkt utanför huset. Nya huvudledningar i källaren. . Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. Postboxar. Tvättstuga och torkrum renoveras på Hedvägen 19, ny tvättstuga uppförs på Hedvägen 17.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad gruppboende i Lilla Källviken, Falun
Avser nybyggnad av gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Renovering av ytskikt och badrum i Falun
Avser renovering av ytskikt/badrum på Britsarvsgården i Falun.
Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ROT-renovering samt ombyggnad till 5 nya lägenheter.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Apoteksvägen, Borgärdet i Falun.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ombyggnad av Kopparstaden AB:s gamla snickeri till 4 eller 5 nya lägenheter.
Renovering av husgrunder i Svärdsjö
Avser renovering av husgrunder på Apoteksvägen 1 och Brosvedsvägen 42 i Svärdsjö, Falu kommun. Åtgärderna som skall göras är nytt dräneringssystem, nytt dagvatten. Fuktskydd på och lagning av grundmurar. Diverse omkopplingar av spillvattnet, proppningar etc.
Elsanering i byggander i Falun
All el inklusive mätartavlor och centraler i respektive hus ska bytas. Ny elmatning till samtliga motorvärmare och till samtliga utvändiga belysningar som tillhör husen ska utföras. Avser Manhemsvägen 24, 26, 30, 32 och 34.
Ommålning av stugbyn i Falun
Avser att utvändigt måla om Stugbyn. Består av 10 stycken parhus. Om entreprenadarbetena ej kan färdigställas under 2018 skall detta framgå av lämnat anbud. Dock skall arbetena i sin helhet vara färdigställda senast 2019-05-01.
Invändigt underhåll i flerbostadshus, Falun
Avser infordring av 31 ventilationskanaler om totalt ca 220 meter på Vasagatan 30 i Falun.
Elsanering i flerbostadshus i Falun
Elsanering på Gamla Britsarvet i Falun.
Nya entrépartier på flerbostadshus i Falun, etapp 1
Herrhagen etapp 1 består av 15 st punkthus i 4 våningar med vardera 22 lägenheter. Avser installation av elektroniskt passagesystem.
Nya entrépartier på flerbostadshus i Falun, etapp 1
Herrhagen etapp 1 består av 15 st punkthus i 4 våningar med vardera 22 lägenheter. Avser utbyte av samtliga entrépartier.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (gruppbostad).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av fyra lägenheter i befintligt hus.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (14 stycken).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (24 stycken balkonger).
Tillbyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kedjehus (uterum).
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från kontor till bostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (byte av fönster).
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i flerbostadshus samt underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Utvändig målning av flerbostadshus och förskola i Falun, Del C
Avser utvändig målning. Futurum, Nybrogatan 8 A-C, Falun. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1538979 och 1539002.
Utvändig målning av flerbostadshus i Falun, Del A
Avser utvändig målning. Skoghem, Bergsätravägen 2, 4, Grycksbo. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1539002 och 1539005.
Utvändig målning av flerbostadshus och förskola i Falun, Del B
Avser utvändig målning. Tegelvägen 3 A-E och förskolan Callisto, Hellbergs väg 1, Falun. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1538979 och 1539005.
Rivning av parhus i Falun
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: