Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser tredje etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i ett plan.
Nybyggnad av parhus och radhus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 14 bostäder i parhus och radhus i trä på platsen för Alsbäcks nedlagda skola.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 9 000 kvm takpannor.
Nybyggnad av bostäder i Vasaparken, Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Ca 70-80 lägenheter i 2 huskroppar.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 10 000 kvm takpannor. Valmat tak.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på Engelbrektsgatan 22, Sturegatan 21.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Utvändigt underhåll av grupphus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus 4 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus /från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus /inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler för tillfälligt boende.
Ombyggnad av parhus i Borlänge
Ändrad användning av tvåbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på ett av husen på Ringvägen 17A
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus /byte av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: