Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i totalt 4 huskroppar och 2-4 våningar + varm vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avsiktsförklaring tecknad mellan PEAB och Borlänge kommun. Planer finns på nybyggnad av tre flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser första etappen och omfattar 41 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i ett, alternativt 2 plan.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Rovan 1 på Vallgatan 13-17 och Skördegatan 21-25.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Solen 2.
Ventilations- och värmeåtgärder på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 1 och 3. Det handlar om totalt 24 st lägenheter. Nya frånluftsfläktar placeras på tak, 1 per huskropp. Nya uteluftsventiler till samtliga sovrum och vardagsrum. Nya frånluftsventiler på badrum och förråd. I kök monteras nya spiskåpor.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Örjansgården 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstuga, rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / från förråd till studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ny vs /ändrad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser utökning av entréplan på 4 flerbostadshus i Borlänge.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: