Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 2
I denna andra etapp byggs bostadsrätter. Det blir 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter( 45 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark. Projektet utföres i två etapper. Etapp 1: 1409615.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan. Preliminär byggstart våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av smålägenheter på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 1
I denna första etapp byggs hyresrätter. Det kommer att bli 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter (47 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark, att utföras i två etapper. Etapp 2: 1236840. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Blandad bebyggelse, cirka 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av hus för äldre eller funktionshindrade. Projektet ska vara klart sommaren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Nybyggnad av villor i Karlskrona
Avser nybyggnad av sex nya villor som byggs av enskild aktör.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (71 st bostäder och 2 st lokaler).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad/ändring av balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i 8 lägenheter, ca 7-10 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser en fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för byte av fönster i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ett fönsterbyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser byte av ett glasparti i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: