Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Omfattar 84 hyresrättslägenheter i tre huskroppar med fyra, fem och sex och våningar.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Kallinge, Ronneby
Avser nybyggnad av förskola samt äldreboende i en byggnad. Cirka 100 förskoleplatser och 60 platser i särskilt boende.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Markområde om ca 4000 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumverksamheter i Karlskrona kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, centrumverksamheter, kontor och parkring.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborgs kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ronneby
Nybyggnad av kvarter för bostäder i Ronneby.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser nybyggnad av elevvillor intill högskolan i Bräkne-Hoby
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nytt bostadsområde, ekoby med förskola i Ronneby
Planer i tidigt skede. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i bussemåla gård i Ronneby.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av lägenheter i Ronneby
Avser fyra till sex lägenheter i bostadsrättsform. Detaljplan finns.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
5 parhus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Nybyggnad av gruppbostad i Olofström
Nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av marklägenheter i Hallabro
Option från projektid: 1541206. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av marklägenheter i Mölleskog
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter som fördelas i 2 huskroppar med 5 lgh i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Markområde till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. Ca 4000 m2 mark. Detaljplan finns.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten. Objektet är beläget på Marieberg med följande adresser; Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1A-1E i Karlskrona.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser 20 byten av stamledningar, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Vitsippan 7 i Sölvesborg. Objektets läge: Nordstadsgatan 11, Asplyckegatan 28 i Sölvesborg.
Utvändigt målningsunderhåll på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar utvändigt målningsunderhåll av fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad/ändring av balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för utbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggn av två tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändring av ventilation.
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av lss boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser byte av ventilationsaggregat flerbostadshus
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser en fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i 8 lägenheter, ca 7-10 fönster.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sölvesborg
Nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ett fönsterbyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser byte av ett glasparti i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: