Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Vänersborg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Utbyte av manöversträvorna på UVHJ bron i Vänersborg
Projektet avser utbyte av manöversträvorna på bro.
Upprustning av skolgård och anläggning av lekutrustning i Vänersborg
Avser anläggning av multiarena för spontanidrottslek på Onsjö skolgård, samt upprustning av kringliggande mark med anläggning av murar, planteringar, asfaltering och hantering av dagvatten. Som option skall anbud inkludera anläggning av kompisgungor.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Avser rivning av befintlig idrottsanläggning samt nyanläggning av konstgräsplan för breddfotboll med bl.a ny belysningsanläggning och inhägnad.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändig betongrenovering.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Dykbesiktning Fisktorget i Vänersborg
Avser dykbesiktning av kaj vid Fisktorget.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Vänersborg
Rivning av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: