Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledning i Vänersnäs
Upphandling av en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra entreprenaden tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i området Vänersnäs. Arbetet beräknas påbörjas under senhösten 2020.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Ramavtal avseende markarbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende miljökonsulter, Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Reperation av bro i Vänersborg
Avser reparation av låsreglar på Gropbron.
Fördjupad miljöteknisk markundersökning i Vänersborg
Projektet avser fördjupad miljöteknisk markundersökning. Uppskattad start och kostnad.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Katteberg 1:15,Sundals-ryrs Näset 1:29,Hägnan 1:36,Hägnan 1:5,Stenerud 1:1,Sundals-ryrs Häljebyn 3:40,Rådane 1:13.
Ombyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivåer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: