Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Öxnered-Håkantorp
Spår och växelbyte.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Avser utbyggnad av va-nät.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Utbyte av kompressoranläggning vid sluss i Vänersborg
Avser utbyte av kompressoranläggning vid Brinkebergskullens sluss.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för fasadändring av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Fördjupad kajinspektion i Vänersborgs kommun
Avser av fördjupad kajinspektion av Vänersborgs hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: