Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Integrerat brounderhåll i Vänersborg
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Omfattar hela förvaltningsområde Vänersborg åren 2020-2024.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Avser utbyggnad av va-nät.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Ramavtal avseende markarbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Reperation av bro i Vänersborg
Avser reparation av låsreglar på Gropbron.
Strömförsörjning till Aqua Blå 2020 i Vänersborg
Projektet avser strömförsörjning till Aqua Blå 2020. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: