Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Trollhättan
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Sanering av mark i Trollhättan
Omfattar sanering i stridsbergsområdet.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Marksanering och gatuutbyggnad vid Lårvik i Trollhättan
Avser sanering av gammal industrimark samt stabilitetshöjande åtgärder av älvkanten och rivning av ett antal byggnader samt rörläggning för VA och byggnation av vägar, gång- och cykelbanor. Delas upp i två etapper.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Upphandling av parkeringsledningssystem i Trollhättans kommun
Avser upphandling av parkeringsledningssystem med skyltning och sensorer inklusive installation.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Ombyggnad av väg i Trollhättan
Nya p-platser ca 20-tal, förhöjda vägkorsningar på dannebacken.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.
Utveckling av lekplats i Torsred
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplats Lekvallen i Torsred.
Utveckling av lekplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utveckling av lekplatsen i De la vals park.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Renovering av duschrum i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmepump i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett litet teknikrum på 25 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: