Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Marksanering och gutautbyggnad vid Lårvik i Trollhättan
Denna upphandling avser Totalentreprenad i partnering med beställaren vid Marksanering och Gatuutbyggnad vid Vårvik.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Ombyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov avlägsning av bergknalle.
Nybyggnad av mur i Trollhättan
Marklov/bygglov uppförande av mur och vall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverksstation.
Ramavtal Krossning av berg 2, Trollhättans kommun
Avser bergkrossning samt en del knackning av skut. Arbetet ska utföras på krossplats Halltorp, ca 1 km öster om Trollhättan. Avtalet kan förlängas med 1 år.
Upprustning av Folkets Park, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: