Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Nybyggnad av broar i Trollhättan
Avser nybyggnad av broar i Sjuntorp. Omfattar GC-bro Slumpåvägen, GC-bro Strandvägen och GC-bro Strandvägen och över ravinen.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av två cirkulationssplatser, ca 300 meter ny väg samt 150 meter nya av- och påfartsramper till väg 44 och 45. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Rivning av linbana i Trollhättan
Avser rivning av befintlig linbana.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov avlägsning av bergknalle.
Nybyggnad av mur i Trollhättan
Marklov/bygglov uppförande av mur och vall.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Krossning av återvunna asfaltmassor, Trollhättans kommun
Uppdraget avser att krossa massor bestående av "asfaltskakor", frästa asfaltsmassor och bärlagermaterial till fraktion 0-16. Massorna finns idag på upplag och har en volym på ca 5000 ton. Upplaget är beläget på Svenäcker som ligger ca 7 km väster om Trollhättans centrum. utrymme för krossmaskiner ordnas av beställare och finns beläget på samma plats som massorna. Under krossningsarbetet skall det ingå lastning av fordon. Lastningen skall inte stoppa krossningsarbetet
Nybyggnad av reservkraft i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser ombyggnad, ny utformning av Djupebäcksplatsen.
Ombyggnad av brygga i Trollhättan
Avser ombyggnad av resterande del av bryggan vid Strandgatan.
Renovering av dykdalb i Göta älv
Dykdalb 321A är placerad och utformad för att fungera som farledsmarkering för farledskanten i aktuell position i Göta älv. Dykdalben är utrustad med en belyst skärm. Vid påsegling under 2017 uppstod skador på dykdalbens pålverk av stålrörspålar. Även utriggaren av trä och elinstallationer skadades. Uppdraget omfattar i huvudsak ny bottenförankrad stålrörspåle och ny utriggare i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: