Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av högreservoar i Tanum
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Ny infartsparkering, gator och VA-ledningar mm i Tanum
Projektet avser ny infartsparkering, gator och VA-ledningar till industriområde och långtidsparkering.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Nybyggnad och omläggning av väg i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av väg samt omläggning av väg till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Projektet avser anläggande av väg och va för bostadstomter.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig flytbrygga.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utökning av gästhamn med flytbryggor (betongflytverk).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: