Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbacka
Projektet avser ny kaj. Kajen vid Fjällbacka hamn ska ersättas med en ny konstruktion. Den nya konstruktionen ska bestå av en läggare kaj med gradängtrappa placerad centralt längs kajlinjen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.
Ny gång- och cykelväg längs väg 900 i Tanum
Gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet. 1700 m lång sträcka.
Renovering av hamn i Tanum, etapp 2
Projektet avser att kajkant och norra träbryggorna renoveras/byts ut. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Utbyggnad av fibernät i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av befintligt fibernät. Föreningen söker via denna upphandling en gräventreprenör och en partner för systemleverans, bestående av projektering, dokumentation, installation i fastigheter samt svetsning och blåsning av fiber i utbyggnad delar. I åtagandet ingår även leverans av nytt material till utbyggnaden.
Översvämningsstrategi för Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Projektet avser anläggande av väg och va för bostadstomter.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av belysningsmast i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av staket i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av ett staket med höjd 1,8 meter.
Nybyggnad av väg i Fjällbacka
Ansökan om marklov för anläggande av väg till och inom bebyggelseområdet samt tidsbegränsat bygglov till och med 2030-10-27 för upplag och byggbodar.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppfyllnad av fyllnadsmassor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: