Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW. Uppskattad kostnad.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Utökning av avloppsledningar mm i Strömstad
Projektet avser nya avloppsledningar för att avlasta befintligt ledningsnät och säkerställa en god kapacitet. Lägga ca 15 km nya ledningar, dels på land och dels som sjöledningar, anlägga avlopp och dra en ny utloppsledning från stadens reningsverk. Befintliga pumpstationer ska kopplas ihop och tre nya ska byggas. i uppdraget ingår även ett stort borrningsarbete, två kilometer, varav ca 130 meter är genom berg.
Utbyggnad och renovering av spontkaj i Strömstad
Projektet avser utbyggnad och renovering av ca 110 meter spontkaj.
Säkerhetshöjande åtgärder i Strömstad
Sjöfartsverket planerar för följande säkerhetshöjande åtgärder vid jpassagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad: Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden och uppförande av fyra nya fyrar. Byggstart och kostnad oviss.
Ombyggnad av Norra Bohusbanan för hastighetshöjning mellan Skee-Överby
Förbättring av plankorsningar, bommar, plattform, förbättringsåtgärder.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Grålös 4:58 - ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Massleberg 5:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Strömstad 3:13 - (bojarskolan) ansökan om marklov för parkeringsplatser.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för ändring av marknivån (skatepark). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:16 - österöd, ansökan om marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: