Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast januari 2019.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning och nybyggnad av bryggor i Stenungsund
Avser rivning samt nybyggnad av bryggor vid badplatsen Hawaii.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: