Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av båtplatser mm i Stenungsund
Projektet avser fyra nya bryggor för ca 150 nya båtplatser, muddring mm.
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2019.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av fibernod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av klätterpark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för ändrad användning av naturmark till väg.
Rivning och nybyggnad av bryggor i Stenungsund
Avser rivning samt nybyggnad av bryggor vid badplatsen Hawaii.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: