Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av gator och va-ledningar i Stenungsund
Avser anläggande av ca 210 m genomfartsgata och ca 550 m lokalgator samt VA inför nytt bostadsområde i Hallerna.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast våren 2019.
Nyanläggning av fjärrvärmeledningar i Stenungsund
Avser markarbeten för nyanläggning av fjärrvärmeledningar mellan Nösnäs och Hogia.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Fiberetablering i Kolhättan Norra, Ödsmål
Projektet avser fiberetablering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av vägar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av elverk i Stenungsund
Nybyggnad av reservkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: