Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Omläggning VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar (ca 350 meter).
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2020.
Beläggningsbyte på Bro i Mölnsal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten samt renovering av intilliggande murar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Markarbeten vid pumpstation i Mölndal
Projektet avser pålning och förankring av pumpstation (spillvatten).
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Tillbyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens förläggning av fiberkabel.
Ombyggnad av golfbana i Mölndal
Tidsbegränsat lov, golfbana Fässberg 1:23,1:11,Eklanda 1:102.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 19 p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 22 p-platser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 genom sandblästring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: