Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast hösten 2018.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Installation av tank vid Riskullaverket i Mölndal
Avser konstruktion, tillverkning samt installation av ny 500 kbm tank för RME olja.
Ny busshållplats och va-sanering i Mölndal
Projektet avser ny busshållplats samt va-sanering.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av va-ledning i Mölndal
Avser omläggning av befintlig huvudvattenledning från Lackarebäcksverket. Total sträcka ca 600 m.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, planterings-, signal- och belysningsarbeten på gata.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Ombyggnad av fördröjningsmagasing i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin. Byggstart augusti/september 2018.
Relining av va-ledning i Mölndal
Avser relining av VA-ledning på Idunagatan, mellan Mariedalsgatan och Tingsbogatan. Omfattar även omläggning av dag-, spill-, och vattenservicer mellan Mariedalsgatan och Frölundagatan.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Förenklad huvudstudie av fd kemtvätt i Mölndal
Kommunen är i behov av att genomföra fortsatta undersökningar av såväl kemtvätten som omgivande mark inom ramen för en förenklad huvudstudie. Uppskattad igångsättning och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: