Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Nybyggnad av VA-ledning genom Rådasjön
Ny VA-ledning ska anläggas genom Rådasjön. Ledningen förläggs viktad på botten av sjön och ansluts till befintligt ledningsnät. Objektet är beläget i Helenevik, vid Rådasjöns västra kustremsa i Mölndal.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin. Byggstart tidigast hösten 2019.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Nybyggnad av sprinklerbassäng i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: sprinklerbassäng. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad/tillbyggnad av bullerskärm.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Påbyggnad av befintligt bullerplank.
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: