Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart september/oktober 2018.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av avfart till Kållereds köpstad i Mölndal
Objektet avser ombyggnation/breddning av befintlig avfart från E6 (nr 63 mot Lindome/Kållered/Kållered köpstad), anslutningsvägar till anslutande cirkulationsplats samt justering av körfältsindelning i befintlig cirkulationsplats. Projektet ska i samtliga ändar ansluta mot befintligt vägnät. Samordning ska också ske mot intilliggande projekt för ombyggnation av Ekenleden.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Installation av tank vid Riskullaverket i Mölndal
Avser konstruktion, tillverkning samt installation av ny 500 kbm tank för RME olja.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, planterings-, signal- och belysningsarbeten på gata.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Nybyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov och pålningsarbeten Bergmansgatan 4-6, Hus A. Bergmansgatan 8-10, Hus B.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton.
Förenklad huvudstudie av fd kemtvätt i Mölndal
Kommunen är i behov av att genomföra fortsatta undersökningar av såväl kemtvätten som omgivande mark inom ramen för en förenklad huvudstudie. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Rivning av järnvägsbro i Mölndal
Rivning del av järnvägsbro. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: