Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Ny cirkulationsplats i Mölndal
Projektet avser ny cirkulationsplats vid Krokslätts Fabriker.
Stor Generatorrevision R20, Mölndal
Avser Stor Revision av Generator typ Siemens 30 MVA.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar i omvandlingsområde.
Ombyggnad Grevedämmet i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad Grevedämet inkl utförande av hävertledning (ca 230 meter, diameter 2 meter) samt rensning och muddring av Mölndalsån mm. Etapp 1 är uppdelat i två delar. Del 1: Ombyggnation av södra Grevedämmet samt åtgärder i åfåran nedströms detta dämme. Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp, nya falslägen för avstängning och förberedelser för senare installation av luckor samt viss rensning och muddring i åfåran nedströms dämmet. Del 2: ombyggnation av norra Grevedämmet med åtgärder i den norra åfåran nedströms detta dämme, ny fiskväg och utgrävning av dammagasin mellan Grevedämmets norra och södra utlopp. I arbetena ingår även utförande av ny hävertledning inkl in- och utloppskonstruktioner av betong, nytt teknikhus samt muddring in mot intagskonstruktionen.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förnyelse av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser förnyelse av VA-ledning.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan. Uppskattad kostnad.
Takreparationer på Riskullaverket i Mölndal
Projektet avser uppbyggnad av ny takbeläggning av tätskiktsmatta på befintligt tätskikt, rengöring av befintligt tätskikt innan läggning av nytt tätskikt. Totalt omfattas fem området (tak) plus en option i form av ett ytterligare tak.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Utbyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av GC-väg utmed Göteborgsvägen. Sträckan är ca 100 meter och kommer att anläggas framför utbyggd hotellverksamhet med angöringsficka framför hotellet och utmed Göteborgsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Tidsbegränsat lov, plank med skyltar.
Tillbyggnad av va-ledning i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av transformatorstation i Mölndal
Avser rivning av transformator och asfaltsverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, laddningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av ladd-anläggning.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Brännare byte vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser nya brännare till oljepannan P2 på 50 MW nyttig fjärrvärmeeffekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: