Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Omläggning va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar (ca 350 meter).
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Nybyggnad av VA-ledning genom Rådasjön
Ny VA-ledning ska anläggas genom Rådasjön. Ledningen förläggs viktad på botten av sjön och ansluts till befintligt ledningsnät. Objektet är beläget i Helenevik, vid Rådasjöns västra kustremsa i Mölndal.
Renovering av vattenledning i Mölndal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av sprinklerbassäng i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: sprinklerbassäng. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: