Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2021.
Exploatering av verksamhetsområde i Mölndal
Projektet avser exploatering för nytt verksamhetsområde.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser exploatering av område.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings- och belysningsarbeten på Bergmansgatan samt även en liten del på Medborgarstigen och Mölndals torg.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Exploatering för nya bostäder i Heljered, planetapp 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Avser nybyggnad av kontorshus samt parkering. Omfattning oklar.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,7 km..
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för exploatering för nya bostäder.
Kapacitetsökning av Kålleredsbäcken i Mölndal
Projektet avser kapacitetsökning.
Ombyggnad av styrrum HVC i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontrollrum så att ett rum för installation av styrutrustning och ett mötesrum erhålls. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Beläggningsbyte på bro i Mölndal
Projektet avser beläggningsbyte med tillhörande arbeten på Mölndasbron vid bussterminalen samt renovering av intilliggande murar. Beläggningsbytet avser rivning av platsgjuten slitbetong och marksten som ersätts med fiberarmerad betong på gång- och körytor.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2021.
Byte av armaturer i hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser rivning av gamla lysrörsarmaturer med kablage och installation av nya LED-armaturer med kablage i befintliga lokaler, Hetvattencentral, Askhantering, Bandgångar och Helglager. Som option ska gamla lysrörsarmaturer i Rökgaskondensering bytas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tillfällig p-yta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Mölndal
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: