Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av roster på fastbränslepanna i Marks kommun
Avser byte av roster på fastbränslepanna.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad 6 transformatorstationer Töllebäck 2:3,Ekarebo 2:2,4:4,Ljungås 1:2,Istorps-kärret 4:4,Istorps-borghult 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: