Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av broar i Marks kommun
Byte av två broar.
Nybyggnad av va-ledning och gcm-väg i Skene, Mark
Projektet avser nya va-ledningar mellan Skene-Berghem med en ny GCM-väg samt VA-ledningar till exploateringsområdena Risma.
Utbyte av roster på fastbränslepanna i Marks kommun
Avser byte av roster på fastbränslepanna.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Inköp av Fiberslang i Tostared
Inköp av Opotoslang 16/12 och 40/32.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kinna
Anläggande av parkeringsplats Bonared 1:37, 1:59, Och 1:73.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kinna
Marklov för parkering.
Grävning av fiber i Tostared
Nedgrävning av fiberslang.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggand elnätsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: