Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Till- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Till- och ombyggnad av va-ledningar mellan Lidköping och Tun. Projektet är uppdelat i sju deletapper varav denna upphandling omfattar de tre deletapperna 1A-C.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Upphandling avseende fasadarbeten i Lidköping
Avser nedtagning av befintlig puts samt omputsning av kyrkans fasader m.m. på Läckö slott.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Omläggning av löparbanor vid idrottsplats i Lidköping
Avser omläggning av löparbanor på Framnäs IP.
Renovering rullbana på flygplats i Lidköping
Projektet avser renovering av rull- och taxibana på flygplats och avser bl a fog- och spricklagning, ommålning dagermarkeringar, mindre asfaltsreparationer.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - fyllning av tidigare grustäkt.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/mottagningsstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - utökande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: