Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kraftstation i Stenkullen
Stenkullen reinvestering SVC stationsentreprenad
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 125 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st. fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st. fastigheter inom området Hjällsnäs.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande/flytt av mur.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: