Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av överföringsledningar VA i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 1000 meter och sträckningen går till större del i åker- och ängsmark nära väg 574 - Karebyvägen. Byggstart april/maj 2020.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Skadeinventering på vägnätet i Kungälv
Projektet avser att kartlägga behovet av beläggningsunderhåll på kommunens asfaltbelagda gator och vägar baserat på skadeinventering. Besiktningen omfattar ca 100 km gator och vägar i centralorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: