Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser rivning och ombyggnad av kaj.
Utbyte av el/styr och reglersystem på broar i region Väst
Utförande av utbyte av fjärr-, trafik-, el- och styrsystem för Bohusbron samt utbyte av fjärr- och styrsystem för Jordfallsbron och Lilla Edetbron, med nya tillhörande fjärrstyrningsplatser.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar VA i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 1000 meter och sträckningen går till större del i åker- och ängsmark nära väg 574 - Karebyvägen.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av spolplatta, båtlyft och servicebrygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Nybyggnad av solcellsanläggningar på markstativ.
Nybyggnad av brygga i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
In och utvändig ändring av kontor samt anläggning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: