Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Ombyggnad av gator och nya VA-ledningar i Härryda
Projektet avser breddning och höjning av gator och nya VA-ledningar (LTA system).
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd, utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar samt nya dagvattendammar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100 nya och befintliga bostäder.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Härryda
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola.
Anläggande av intagsledningar i Härryda, etapp 2:2
Avser byggnation av intagsledningar till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberutbyggnad med bidragsstöd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppställning av transformatorstation i Härryda
Projektet avser ny transformatorstation.
Nybyggnad av väg i Härryda
Anläggande av väg, tidsbegränsat.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Installation av va enskild anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av nätstation i Härryda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: