Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Härryda kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering på fältnivå.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Bygglov nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Härryda
Tillbyggnad av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: