Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata och GC-väg.
Anläggande av intagsledningar och ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2
Avser byggnation av intagsledningar och en råvattenpumpstation till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde och vattenledning i Mölnlycke
Avser nybyggnad/utveckling av befintligt bostadsområde med exploatering för nya bostäder.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Inköp av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser installation av en ny krafttransformator i station M6 Örtjärn.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Ombyggnad av mark i Härryda
Marklov anläggande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: