Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata. Byggstart tidigast slutet 2019.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ny industri gata i Härryda
Projektet avser ny industri gata.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Exploatering för nya bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm.
Inköp av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser installation av en ny krafttransformator i station M6 Örtjärn. Uppskattad kostnad.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Ändrad användning av gräsyta.
Ombyggnad av mark i Härryda
Marklov anläggande.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av teknikbodar och mast.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: