Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata samt rivning av omklädningsrum/klubblokal.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Ny fjärrvärmeanslutning till skola i Härryda
Projektet avser ny fjärrvärmeanslutning till skola.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Ombyggnad av cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: