Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Anläggande av intagsledningar och ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2
Avser byggnation av intagsledningar och en råvattenpumpstation till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås. Byggstart slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2019.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Härryda kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering på fältnivå.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Bygglov nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Härryda
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: