Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gator och nya VA-ledningar i Härryda
Projektet avser breddning och höjning av gator och nya VA-ledningar (LTA system).
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA, fiber, belysning samt rivning av omklädningsrum/klubblokal mm.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast hösten 2021.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Ny fjärrvärmeanslutning till skola i Härryda
Projektet avser ny fjärrvärmeanslutning till skola.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Gårdsupprustning vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av markytor på Aspgården vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten. Uppskattad kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Anläggande av ny deponicell.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Ombyggnad av cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: