Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Breddning av väg 46 och ombyggnad av fyrvägskorsning med väg 2859 till två vägskäl. Nya korsningar utformas som typ C. Väg 2859 byggs delvis i ny sträckning. Anslutning till enskild väg samt ridstig ingår.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov iordningställande av personalparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Tidsbegränsat bygglov, anläggande av träningsyta för fotbollsverksamhet.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: