Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Anläggande av nya häckningsöar i Hornborgasjön
Ombyggnad av Hornborgasjöns utlopp/utskov.
Nybyggnad av padelhall i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov förberedande arbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov markförändring, schaktning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falköping
Bygglov anläggande av padelbana inom befintlig fastighet.
Rivning av transformatorstation i Falköping
Rivningslov rivning transformatorstation samt anläggande av uppläggningsfickor för grus och jord.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: