Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Falköping-Källeryd (Herrljunga)
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Ramavtal för krossning av betong i Skövde kommun
Avtalstiden är 4 år. När avtalet har löpt 2 år har Köparen rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.
Anläggande av nya häckningsöar i Hornborgasjön
Projektet avser anläggande av nya häckningsöar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, schaktarbeten för framtida byggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: