Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsning, 2 gångpassager, ny gc-väg.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mittrefug, breddning av väg vid Borgstena skola, stoppbusshållplats samt breddning av infart till skolan samt vägräcke 110 m förbi löparbana parallellt med vägen.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ramavtal - Spillvattenspolning
Avser ramavtal för service av dagvatten- och spillvattensystem.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (dagvattendamm).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning ombyggnad vägprojekt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Borås
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn som ska ersätta belysningsstolpe på idrottsplatsen.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (marktransformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av bef station).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av markstation som är trasig).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Utredningsstöd för ny järnväg
Trafikverket genomför en förberedande studie för ny järnväg för sträckan Borås - Jönköping. Ulricehamns kommun har behov av konsultstöd för egna utredningar och granskning av andras material kopplat till planering av Götalandsbanan.
Nybyggnad av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mur/stödmur och skylt vid återvinningscentral t o m 2029-05-14.
Nybyggnad av barriärer i Borås
Avser ca 100 meter tillfälliga barriärer till en asfaltsyta. Barriärerna ska utgöra en visuell och fysisk gräns mellan ett testområde och ett garageområde. På båda sidor om barriären rör sig personbilar och tunga fordon i max 30 km/h.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: