Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
VA-utbyggnad i Borås
Projektet avser VA-sanering av stugområde med nya VA-ledningar, tryckstegringsstation, spillvattenpumpstation mm. Uppskattad kostnad.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.
Direktupphandling av stängsel i Borås
Avser inköp av stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt samt montering.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Ny detaljplan krävs. Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Tryckledning i Gånghester i Borås
VA-entreprenör är Blue Abyss. Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Ombyggnad av mark i Borås
Marklov för schaktning/fyllning för industribyggnad.
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fotbollsarena.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för ändring av trafiklösning på befintlig parkeringsyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser och snöupplag vid industrilokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Borås
Uppförande av fasadbelysning på gamla vattentornet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: