Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Sluttäckning av deponi i Borås
Avser sluttäckning av deponi på Sobackens Miljöanläggning med skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskickt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Borås
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Tryckledning i Gånghester i Borås
Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Nya odlingslotter, lek- och aktivitetsplats mm i Borås
Projektet avser ny anläggning av stadsodlingslotter, sociala ytor, lek- och aktivitetsplats samt ny sopanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Nybyggnad av staket/insynsskydd i Borås
AstaZero ska tillfälligt bygga upp en provmiljö där vi är i behov av ett stängsel för insynsskydd. Detta bör vara ca 2 m högt och finmaskigt
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Anordnande av 8 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av fotbollsplan i Borås
Anordnande av beachvolleyplan.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nodskåp för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borås
Bygglov för nybyggnad av utomhusbana för padeltennis.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser t o m 2019-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: