Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
VA-utbyggnad i Borås
Projektet avser VA-sanering av stugområde med nya VA-ledningar, tryckstegringsstation, spillvattenpumpstation mm.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Bygglov för nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur på frufällans badplats.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur (med l-stöd).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för nybyggnad av provbana.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för terassering av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Tidsbegränsat mark för terrassering av mark t o m 2020-10-15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Anordnande av parkeringsplatser (vid skolfastighet med gymnasie och förskola.).
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (utökning av befintlig p-plats + 4 ).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (markstation, eldistribution).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov (byte av skadad nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av avfallsvärmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (behandlingsanläggning för matavfall).
Ombyggnad markanläggning i Borås
Avser Upphandling av vasslåtter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: