Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared..
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (dagvattendamm).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (framtida byggbar yta vid nykterheten).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning marknivå (ändring av slänt och beläggning).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning ombyggnad vägprojekt.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mobilmast.
Nybyggnad av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mur/stödmur och skylt vid återvinningscentral t o m 2029-05-14.
Utredningsstöd för ny järnväg
Trafikverket genomför en förberedande studie för ny järnväg för sträckan Borås - Jönköping. Ulricehamns kommun har behov av konsultstöd för egna utredningar och granskning av andras material kopplat till planering av Götalandsbanan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Borås
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn som ska ersätta belysningsstolpe på idrottsplatsen.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (marktransformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av bef station).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: