Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
VA-utbyggnad i Borås
Projektet avser VA-sanering av stugområde med nya VA-ledningar, tryckstegringsstation, spillvattenpumpstation mm. Uppskattad kostnad.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Ny detaljplan krävs. Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Tryckledning i Gånghester i Borås
VA-entreprenör är Blue Abyss. Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (utökning av befintlig p-plats + 4 ).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser och snöupplag vid industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov (byte av skadad nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur (med l-stöd).
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för ändring av trafiklösning på befintlig parkeringsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för terassering av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Tidsbegränsat mark för terrassering av mark t o m 2020-10-15.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Borås
Uppförande av fasadbelysning på gamla vattentornet.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: