Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Anläggande gata och cirkulationsplats i Borås
Avser ombyggnad av ca 1,5 km befintlig väg, cirkulationsplats, av och påfart samt ca 700 meter ny gc-bana. Ny kantsättning, beläggningar, dagvattenbrunnar, trädplanteringar och trafikskyltning ingår. Vidare ingår ny belysningsanläggning, tillhörande lednings- och kabelarbeten. Avser Tullabron-Magasinsgatan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 300 m gång- och cykelbana utmed Enedalsgatan inkl ombyggnad av 2 befintliga busshållplatser. Ny kantsättning, beläggningsarbeten, belysning och räcke ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av gångtunnel i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring på gångtunnel (målning) tom 2023-09-20.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för tillfällig markparkering ca 45 st t o m 2021-06-01.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå (terrassering).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (kopplingsstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borås
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur samt marklov ocn anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för uppförande av plank (insynsskydd mot grannfastighet) lss boende.
Ombyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för ändring av transformatorstation (flytt av befintlig station).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: