Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
Ny trafikplats vid Tollered ingår.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Floda
Detta är etapp 3 av sträckan Laxå-Göteborg.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Alingsås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av gc bro i Alingsås
Avser ombyggnad till en bredare bro samt höjning av GC-bana på båda sidor om bron.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana samt cirkulationsplats, ca 1400 meter och VA-ledningar ca 900 meter. Beläggningsarbeten ca 5000 kbm exkl GC-bana.
Underhåll av bro över Valån
Halvsulning av rörbro.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Alingsås
Projektet avser utbyte av konstgräs p konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av miljö kring Nolhaga Slott.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Reparation av vägbro, Mjölsered 5:11, Erska 5:4, Erska 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsyta (se fb 2017-0153).
Om- och tillbyggnad av lekplats i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av lekplats.
Nybyggnad av regionnät i Alingsås
Nergrävning av kabel, Råbockekullen 1:2, Ormås 1:4, Torska 3:2.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Förläggning av optorör och sätta upp optoskåp.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: