Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av transformatorstation i Surte
Avser nybyggnad av en ny inomhus 20/10 kV transformatorstation i betong.
Sanering av mark i Nol
Avser sanering av blyförorenat område. Omfattar schakt och fyllnadsarbeten, spontning, utbyte av dagvattenkulvert, länsvattenrening samt flytt av befintliga ledningar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nol
Marklov, utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av mark i Nol
Marklov, ändrad markanvänding.
Nybyggnad av mast i Nol
Nybyggnad av master.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser fasadändring av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: