Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av GC-Bro och GC-Väg i Nödinge
Avser nyanläggning av gång- och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge med anslutande gång- och cykelväg på vardera sidan av bäcken.
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Sanering av mark i Nol
Avser sanering av blyförorenat område. Omfattar schakt och fyllnadsarbeten, spontning, utbyte av dagvattenkulvert, länsvattenrening samt flytt av befintliga ledningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Sanering av markanläggning i Alafors
Avser sanering, återförande av vatten samt omhändertagande av förorenat sediment. Projektet kommer att utföras i två etapper, den öppna dikesdelen består av två delar. - Etapp 1 är 5 m bred och 43 m långt. - Etapp 2 är 5 m bred och 26 m långt. Nuvarande djup är ca 1,35 m, efterfrågat djup är 1,60 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: