Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hamn i Köping
Utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Köping
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningsanmälan rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av stolpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: