Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Schaktunderentreprenad åt Eltel Networks Infranet AB
tel Networks Infranet AB avser att till E.ON Energidistribution AB lämna anbud på entreprenad i Söråker M09.
Ombyggnad av väg på Sörberge, etapp 4, Timrå
Upphandlingen avser utbyggnad av gång- och cykelvägar/banor i Sörberge.
Exploateringsområde i Timrå
Upphandlingen avser nybyggnad av ca 300 m gata och belysning i exploateringsområde i anslutning till Terminalvägen samt rensning av befintligt dike längs Terminalvägen.
Renovering av Bergeforsenbron i Timrå
Byte av övergångskonstruktioner.
Ny beläggning på löparbanor i Timrå
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Nybyggnad av värmeverk i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av värmeproduktionsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan bygglov - upplag förändrad marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150604.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150605.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150606.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150607.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150608.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150620.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150628.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150629.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152144.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152359.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: