Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 2
Avser Etapp 2 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp. Denna del avser slutlig omformning av området tillsammans med utläggning av tätskikt och skyddsskikt mm.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Sträckan Dalgatan mellan Bergsgatan och Storgatan samt området runt korsningen Dalgatan/Norra Järnvägsgatan.
Nybyggnad av parkering i Sundsvall
Nybyggnad av parkeringar med laddningsstationer på Paviljongvägen 11 och 15.
Entreprenadbesiktning av järnvägsprojekt inom Sundsvalls kommun
Entreprenadbesiktning av Bergsåker triangelspår/Nacksta driftplats, Maland och Tunadalspåret samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum.
Erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt dubbelspår Dingersjö
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Anmälan för uppförande av vindkraftpark med 35 vindkraftverk.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av kartingbana med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n 154217.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n154297.
Nybyggnad av regionnät i Sundsvall
Strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för anordnande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för ändring av parkeringar.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sundsvall
Bygglov för anläggning av två padelbanor inkl. markåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov för etablering av skyttecenter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 153915.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154004.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154129.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154147.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154152.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154430.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154216.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154218.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154219.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154221.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154250.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154899 norafors.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nya stängsel till VA-anläggningar, MittSverige Vatten & Avfall
Avser nybyggnad av stängsel runt 3 st vattenreservoarer och 2 st vattenverk.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Hillstamon, Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen. Val av stakettyp görs längre fram.
Marin dyk- och snorkelinventering i naturreservat i Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner
Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en eller flera entreprenörer som lämnar fullständiga och utvärderingsbara anbud som syftar till att inventera och på så sätt följa upp tidigare dyk- och snorkelinventeringar i utpekade områden i Västernorrlands län. Avser naturreservaten Salen- Stornäset- Långharsholmen och nationalparken Skuleskogen, belägna i Sundsvall och Örnsköldsviks kommun.
Restaurering av mur i Sundsvall
Avser restaurering av 2st murar á ca 2m bred x 5m lång och 1m bred x 7m lång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: