Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Underhållsarbete på ledningar i Domsjö
Underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Samhällsvägen i Domsjö.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Örnsköldsvik
Uppföra bullervall för mellanlagring, bredånger 2:165.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, tidsbegränsat bygglov, konstantinopel 1 och 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 stycken transformatorstationer, rödvattnet 1:12 och stavro 1:5.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbyggnad, projekt ursus,.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 2:7.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 3:46.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 3:60.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 2:92.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorped 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-åtorpet 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvarnbacken 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvaved 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredånger 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, hötjärn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, örnsköldsvik 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation/nätstation, kvaved 5:2.
Ombyggnad av skjutbana i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av skjutbana, bredånger 3:44.
Fiberarbeten i byanät Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske.
Ny gatubelysning på Dombäcksön i Husum
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband, gatljusfundament samt uppsättning av gatljusstolpar med stolpinsats.
Ny belysning längs gc-väg i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband samt fundament till gatubelysningsstolpar längs Domsjövägen i Örnsköldsvik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: