Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand
Entreprenaden är en Totalentreprenad som avser samtliga identifierade väg- och markarbeten, med undantag för avverkning och kabelförläggning, kopplade till två (2) st vindkraftverk vid Spjutåsberget, Härnösands kommun.
Ny utloppsledning vid reningsverk i Härnösand
Entreprenaden avser schakt och nedläggning av markförlagd utloppsledning i mark och vatten vid Kattastrands reningsverk i Härnösand. Efter färdigställande av arbetet med nedläggningen, återställs marken till ursprungligt skick.
Nybyggnad av konstgräsplan i Härnösand
Objektet ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny granulatfri konstgräsplan med belysning.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Konstsnöanläggning till Vårdkasens slalombacke.
Reparation/ny konstruktion av bruksdamm i Härnösand
Avser byte av den dämmande konstruktionen i Västanå bruksdamm. Arbeten ska ske under vintertid då vattenståndet är lågt. Bruksdammens nuvarande konstruktion ska rivas och ersättas av en säkrare och mer driftvänlig dämmande vägg i betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Byggglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov - parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov och startbesked- plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked-uppföra transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Härnösand
Startbesked- väsentlig ändring av va. dagvatten på tomt.
Bredbandskartläggning i Västernorrland
Avser fördjupad marknadsanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Syftet med upphandlingen är att öka kännedomen om de förutsättningar som finns för bredbandsutbyggnaden i Västernorrland. Den ska visa var det är kommersiellt gångbart att bygga ut och i vilka områden det i sin tur är nödvändigt med statligt stöd för utbyggnad av snabbt bredband.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: