Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Bergsbyns industriområde.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Sanering av förorenade massor samt anläggning av ny spontkaj.
Ny sektorlucka till Finnfors Kraftstation, Skellefteå
Entreprenaden avser att ersätta den nuvarande sektorluckan med en nytillverkad dito.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 1st ställverk. Arbetsområdet är ca 100x65m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, bergarbeten, betongfundament till fackverksmaster och apparatstativ, betongfundament till transformatorer, betongfundament för grundläggning av byggnader, betongfundament till stängsel, stålmontage i form av fackverksmaster samt apparatstativ, områdesstängsel samt förläggning av jordlinenät, kabelrör, kabelkanal och dränageledning.
Utbyggnad av logistikytor vid hamn i Skellefteå
Nybyggnad av logistikytor på södra och norra sidan inom Port of Skellefteå.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Anläggning av ny Cirkulationsplats vid Jägarvägen/ Klockarbergsleden.
Nybyggnad av gc-broar samt vägbro över Falkträskbäcken i Skellefteå
Avser nybyggnad av 3 st gc-broar samt en vägbro över Falkträskbäcken.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Ev sanering av markområde i Skellefteå
Sanering av markområde.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 2
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Röjning av sidoområden och nya kantremsor.
Nybyggnad av ledning i Björkdal, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 5.5 km 36 kV ledning. Ledningen utförs med enkelstople, vinklar och slutspänne parstolpar, 329 mm2. Överliggande stålregeler, faslina 329 mm2. Den nya ledningen sträcker sig från norr om Gran till Storheden i Skellefteå kommun.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Rivning av plank i Skellefteå
Rivning av plank.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank på Horn 12 , Horn 17, Regulus 24, Daglösten 4:2 och Tallen 11.
Upphandling av lösning till sökande som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni i Boliden
Avser tillgång till stöd för telefoni och grundläggande internet till tre sökanden i Boliden. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Montage och svets av nålar till intagsluckor vid kraftstation i Skellefteå
Skellefteå Kraft har behov av montage och svetsning av avstängning av intagsluckor till Rengård. Arbetet ska vara färdigställt senast sista april 2021. Stål levereras till Leverantör som kommer att utföra arbetet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: