Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya kalkbassänger vid Adakgruvan i Malå
Dränagevatten från det efterbehandlade sandmagasinet har lågt pH och innehåller metallföroreningar. SGU avser därför att anlägga dammar vid två dräneringsdiken. Vid vardera dike ska en kalkdamm och en sedimentationsdamm anläggas. Entreprenaden omfattar: Hantering av schaktade massor inom arbetsområdet. Anläggande av permantent arbetsväg Utläggning av geotextil i nya dammar och anslutande diken Fyllning av sten för erosionsskydd och som strömfördelare i nya dammar och anslutande diken. Fyllning av kalksten i nya dammar och befintlig damm.
Bärighetsåtgärder i Västerbottens län
Avser sträckorna Malå-BD länsgräns samt Botsmark-Överklinten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: