Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fibernät i Hagfors kommun
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 90 fastigheter.
Riskreducerande erosionsåtgärder längs väg 62 i Höje
Förlängning av nuvarande erosionsskydd med ca 60 meter.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nätstation.
Installation av elektrofilter(rökgasrening) i Hagfors
Avser installera en ny rökgasrening, elektrofilter på befintlig panna D. Panna D är en hetvattenpanna på 4 MW med huvudbränsle träflis. Omfattar en totalentreprenad, dvs. komplett leverans inklusive installation och driftsättning.
Direktupphandling - utsättning av grundvattenrör i våtmarker i två Natura 2000 områden
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på utsättning av åtta grundvattenrör i två våtmarksområden. Våtmarkerna är av olika karaktär och är lokaliserade i olika delar av länet. Båda områden ingår i Natura 2000. Råda Stormosse (Hagfors kommun) och Nordmarksmyrarna (Filipstads kommun) är naturreservat.
Tillgänglighetsanpassning, Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: