Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Asfaltering på hamnen i Hargshamn
Ca 73 000 m2 som ska ytbeläggas.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiber.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av brygga och muddring.
Nybyggnad av kanal i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kanal mellan sandikafjärden och dragfjärden.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt två kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av parkering.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för mur.
Rivning av värmeverk i Östhammar
Rivningslov för rivning av elpanna och oljetank till värmeverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig sommarparkering.
Väginventering i Östhammar 2018
Avser inventering av skador och samt göra en tillståndsbedömning av de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik i Östhammars kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: