Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Tillbyggnad av omklädningsrum mm i Enköping
Tillbyggnad av omklädningsrum och upprustning av friidrottsanläggning.
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Anläggande av ny konstgräsplan i Örsundsbro
Objektet avser anläggande av ny konstgräsanläggning för Åvallen, Grusplanen.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Vattenrening vid Fjärdhundrabadet, Enköping
Ny och ombyggnation av Fjärdhundrabadets vattenrening. Uppdraget avser enbart vattenreningen som en totalentreprenad. Övriga arbeten som el, luft, vs och bygg kommer att utföras av beställarens ramavtalsentreprenörer.
Påsvetsning med alloy 625 på taktuber på kraftverkspanna i Enköping
Överhettare 2.2 i pannan ska bytas. I samband med detta skall påsvetsning med Alloy 625 utföras på taket ovan överhettare 2.2.
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov anläggande av ställplats för husbilar samt elstolpar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation, nis 278132.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (IB 329040).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: