Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Sanering av markanläggning i Rindö
Sanering av mark inför nybyggnation av skola och förskola.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser borttagning och destruering av befintlig konstgräsmatta, leverans, utläggning och färdigställande av ny konstgräsplan 68 x 111 meter för breddfotboll på befintlig underbyggnad och helgjuten gummipad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Vaxholm
Rivning av befintligt plank samt nybyggnad av plank.
Rivning av transformatorstation i Vaxholm
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Strandskyddsdispens för brygga.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vaxholm
Tidbegränsad ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Utökning av småbåtshamn samt ansökan om strandskyddsdispens.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: