Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Värmdö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av belysningsstolpar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av elljusspår i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning till motionsspåret ekedal.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förlängning av befintlig brygga.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur, södra sidan.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation, tidsbegränsat lov för tillfällig transformatorstationstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av hamn i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utökning av hamn enligt miljödom nacka tr m 3948-15.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Rivning av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för pontonbrygga.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för brygganläggning.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Rivning av brygga i Gustavsberg
Ansökan rivningslov brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: