Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Planer för ombyggnad av Ekvallens utomhusring till en ishall.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Avser betongpontoner inklusive förankring, y-bommar enligt bygglovshandling, ledningsdragning samt erforderligt antal pollare för belysning, el och vatten. Entreprenaden omfattar även rivning och bortforsling av 2 befintliga brygg/pontonanläggningar samt flytt och förankring av en mindre ponton, 2 x 10 m med en sugtömningsstation.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nybyggnad av infartsparkering på Värmdö
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av värmeverk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, solceller.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förlängning av befintlig brygga.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur, södra sidan.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningsanmälan för befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation, tidsbegränsat lov för tillfällig transformatorstationstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för markutjämning.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för pontonbrygga.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Värmdö Kyrka
Planer finns för renovering av kyrktrapp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: