Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3700 meter.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser utbyggnad av VA vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Hemmesta
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvik Park ska byggas om och strandpromenad i fortsättning efter strandlinjen delvis på stålkonstruktioner och i naturmiljö. Dagvatten hantering skall i form av damm som byggas för att fördröja och rena vattnet innan det släpps ut i Farstaviken. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Ekedalsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Samt att belysningen i parken skall förnyas.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Gustavsberg
Anläggning av ny äventyrslekplats utomhus. Lekplatsen skall utrustas med äventyrliga och utmanande lekredskap som tex linbana, klätternät och klätterställningar, rutschkana och sandlek. Lekplatsen skall också utformas med entréer, slinga, effektbelysning samt vegetation. Ny driftväg skall anläggas från Aspviksvägen med direkt anslutning till äventyrslekplatsen. På en mindre del av det berörda markområdet förekommer föroreningar i mark som skall saneras.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Anläggning av utegym på Djurö
Avser anläggande av utegym på del av Djurö 4:376.
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov för flytbrygga.
Nybyggnad av plank i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för inhägnad av återvinningsstation med plank.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation ns 07578.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall.
Rivning av nätstation i Gustavsberg
Ansökan rivningslov av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan uppförande av fyra belysningsmaster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: