Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby. Centrala Vallentuna- Karby/Brottby
Ny mötesstation vid Vedalund längs Roslagsbanan
Ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Planer finns för upprustning av lekplats i Rickeby, Bergvägen 20 C.
Drift och skötsel park och tomt, Vallentuna kommun
Engångsrapport! Anbud på drift och skötsel infordras. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Täckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Avser deponibotten vid Sörabs avfallsanläggning i Löt.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utökad tillfartsparkering - tidsbegränsat tom 2020-12-31.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av badstrand.
Nybyggnad av reservoar i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Marklov för mur/murar.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Nybyggnad av mur mm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation 16 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation på Molnby 6:1, Vallentuna Prästgård 1:2 och Lindholmen 5:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: