Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
Avser va- arbeten och ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Förstärkning av Älvsundavägen mm i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT. Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av väg och VA vid Skarvängskroken i Kairo. Den aktuella delen av Skarvängskroken är en lokalgata som utgår från Båtbyggarvägen/Masthuggarvägen i öster och löper sedan vidare i nordvästlig riktning, runt i en krok, för att åter ansluta Båtbyggarvägen i väster
Nyanläggning av park i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nytt manöversystem vid signalställverk i Upplands Väsby
Uppgradering av manöversystemet till Upplands Väsby signalställverk. Uppgraderingen omfattar i stort ett nytt PLS-skåp i version S7 samt ett nytt modernt HMI (användargränssnitt mot entreprenör). Placering innanför spårområdet på östra sidan om Upplands Väsby station, km 24+380.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Upphandling av byggherresamordnare i Upplands Väsby
En byggherresamordnare behövs för produktionsskedet i Fyrklövern för att samordna projektets 13 byggherrar och deras 15 bostadsprojekt. Projektet är beläget vid Dragonvägen, Mälarvägen och Husarvägen.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av 42 st plank.
Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av materialficka i betong.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av bef nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning och nybyggnation av nätstatoner.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppsättning av plank alt. spaljé.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: